عکس روز
17
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 
1.بررسی متابازیتهای کمپلکس الیگودرز ازنا
نویسندگان : هستی آردم، محمد پورمعافی، منصور قربانی
3.پتروژنز سنگ های پرکام- سرا وکدر(دهج) در زیر زون آبدر- دهج و کانه زایی مس در منطقه

نویسندگان
: استبرق نیا بابکی، فاطمه - قربانی، منصور- مسعودی، فریبرز
4.بررسی رودينگيت هاي ملانژ افيوليتی نائين (استان اصفهان)

نویسندگان : عليرضا اسلامي، ثمينه رجبی
6.بررسي مينرالوگرافی و ژئوترمومتري کانسار مس مسگران بيرجند

نویسندگان : ايمان
ايوبي ، رضا شمسي پور دهکردي ، هاشم باقري، محمد شيوا
7.چينه نگاري سنگي نهشته هاي بخشC  سازند قم در ناحيه دو چاه(شمال غرب قم)

نویسندگان : بليوند رويا، علامه خديجه، كنگازيان عبدالحسين
8.سنگ شناسی و مطالعه کانیهای فلزی در توده گرانیتوئیدی آستانه(جنوب غرب اراک)

نویسندگان : بهمن پور فرزانه،عسگری عباس، شجاعی به آفرین
11.سنگ نگاری و کانی شناسی اسکارن های آهن دار غرب نابر(شمال غرب كاشان)

نویسندگان : جوادی فاطمه ،طباطبائی منش سید محسن
14.کانی شناسی وپتروگرافی سنگ های دگرگونی منطقه شمال شرق گلپایگان

نویسندگان : مرتضی شریفی،سید محسن طباطبایی منش و رويا چوپان نژاد
16.مطالعات پتروگرافی، مینرالوگرافی و دگرسانی  در اندیس مس کالچویه(جنوب غرب نائین)

نویسندگان : حسینی دینانی هنگامه، باقری هاشم، شمسي پوررضا،مکی زاده محمدعلی
17.پتروگرافی سنگ­های آتشفشانی جنوب بلده با نگرشی بر قابلیت کاربرد پوزولان

نویسندگان : خادمی پارسا مهناز، مسعودی فریبرز، پرهیزکار طیبه، پورخورشیدی علیرضا
18.روند تحول ماگما در سنگهای آذرين منطقه رچ (جنوب غرب بیرجند) 
 
نویسندگان : خاکی خاطره،امامی محمد هاشم،محمدی سید سعید،نصراصفهانی علیخان
19.نقش اختلاط در تشکيل ماگماي سازنده سنگ هاي ولکانيکي شمال شرق خوسف

نویسندگان : خواجه عافیه،پورمعافی سید محمد، محمدی سید سعید
20.بررسي  پتروگرافي و جايگاه تكتونيكي سنگهاي آتشفشاني و نيمه عميق آق قلعه و خرق)جنوب غرب قوچان)
 
نویسندگان : هادي خورسند اکبر زاده،مرتضي رزم آرا،خسرو ابراهيمی
22.پتروگرافی و مينرالوگرافي طلا وعناصر پلي متال همراه در منطقه ورچه(جنوب شرق اراك)

نویسندگان : رضا زارعی سهاميه،محمد رضا هزاره،رخشنده رادمهر،امين پناهی
23.تخمین زمان رشد و سرعت هسته بندی میکرولیت های پلاژیوکلاز در بازالت گندم بریان کرمان

نویسندگان : رئیسی داوود،درگاهی سارا،معین زاده،سید حسام الدین آروین، محسن امین پناهی
24.مطالعه سنگ شناسی معدن آهن سورک، یزد

نویسندگان : ريحانی مريم،نوری خانکهدانی کمال،کریمی مهرداد، قطمیری سید حسین
30.خصوصيات كاني شناسي و ژئوشيميايي توده نفوذي دورجين (جنوب غرب اردستان)

نویسندگان : صادقي آرزو،‌نصر اصفهاني عليخان،وهابي مقدم بابك،صادقي اميد
32.بارزسازی و تفکیک مرمرها و اسکارن های تنگ حنای نیریز بر اساس داده های دور سنجی

نویسندگان : طاهرزاده  لیدا،نوری خانکهدانی کمال،امیری عبدالحمید، نیک اقبال سی سختی نعیم
33.سنگ نگاری توده های نفوذی غنی از آهن در شرق نابر (شمال غرب کاشان)
 
نویسندگان : عباسی سولماز،طباطبایی منش محسن
34.چینه نگاری سنگی نهشته های کرتاسه زیرین در ناحیه گردنه زینل خوراسگان، شرق خوراسگان

نویسندگان : عبدالخانی بختیاری زهرا، صفری امراله،کنگازیان عبدالحسین،آرمون افشین
35.پتروگرافی تراورتن هاي چاه سفید همت آبادچاهریسه (شمال شرق اصفهان)
 
نویسندگان : زهره عسکری،عبدالحسین کنگازیان،علی خان نصر اصفهانی
36. بررسی پترولوژیکی توده گرانیتود یدی ازغند(کاشمر)وجایگاه تکتونیکی آن 
 
نویسندگان : دکتر محمد ابراهیم فاضل ولی پور، وجیهه  فکری،فرزانه شمس زاده
37.بررسي آنكلاوهاي گرانيتوئيد مشهد

نویسندگان : فاضل ولی پورمحمد ابراهیم،بکائیان سارا،سخدری زهرا
38.پدیده اسفرولیتی شدن سنگ های ریولیتی و ریوداسیتی شمال گناباد

نویسندگان : فاضل ولی پورمحمدابراهیم، نجمی فاطمه، سخدری زهرا
39.ژئوتوریسم منطقه مشهد

نویسندگان : فاضل ولي پورمحمد ابراهيم،سخدری زهرا،زهره مقدم ميثم
40.تعیین محیط تکتونو ماگمایی آمفیبولیتهای جندق (شمال شرق استان اصفهان) 
 
نویسندگان : فریدونی معصومه،امامی محمد هاشم،نصر اصفهانی علی خان،حجتی حسین
41.پترولوژي اقتصادي توده نفوذي ورَندان قَزاآن: بررسي ذخاير فلزي

نویسندگان : فرخ پي هادي،شمسي پوررضا،نصر اصفهاني عليخان

نویسندگان : قریشوندی حمید،مسعودی فریبرز،قربانی منصور

 

46.تعیین حداقل حرارت محلول های تشکیل دهنده کانسار سرب و روی کهروی(جنوب غربی شهرضا)

     نویسندگان : نسیم کرمانی،علی خان نصر اصفهانی،رضا شمسی پوردهکردی،حسن

مصدق زاده

47.ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی جنوب شرق میانه (شمال غرب ایران)
 
نویسندگان : امین اله کمالی،مسعود حیدری،هادی پیروج
48.پتروگرافی آزبست های نوع کریزوتیل در سرپانتینیت های هفت چشمه(شمال غرب لرستان)

نویسندگان : مسعود کیانی،احمد احمدی خلجی،ایرج رسا،امین پناهی
50.پترولوژي تراورتن هاي كوه تخت سرخ اردستان (شمال شرق اصفهان)
 
نویسندگان : الهام گودرزی زاده،علی خان نصر اصفهانی،عبدالحسین کنگازیان
53.دگرساني هاي گرمابي وكاني زايي طلا در افيوليت نائين،(شمال كوه زرد ،شرق اصفهان)

نویسندگان : محمدی فاطمه،نقره ئيان موسي،مکي زاده محمدعلي، وهابي مقدم  بابک
54.بررسي ويژگيهاي کاني شناسي و پتروگرافي کانسار باريت فرسش-جنوب شرق اليگودرز

نویسندگان : مختاري پور الهام،سيد وحيد شاهرخي،سيد محمدرضا جعفري،رضا زارعي سهاميه
59.بررسی تخلخل در تراورتن های شمال روستای ورتون (شمال شرق، اصفهان)
 
نویسندگان : مصدق زاده حسن،نصر اصفهانی علی خان،کنگازیان عبدالحسین
60.آثارفعالیت زیستی در تراورتن های شمال روستای ورتون(شمال شرق، اصفهان)
 
نویسندگان : مصدق زاده حسن،نصر اصفهانی علی خان،عبدالحسین کنگازیان
61.بررسي ژئو شيمي سنگ هاي الترامافيك مشهد (آب و برق تا خلج )و بررسي سرپانتيني شدن آنها

نویسندگان : ابوالقاسم معصومي،حسين مهديزاده شهري،محمد ابراهيم فاضل ولي پور، شيوا بيوراني
62.ويژگي هاي ژئوشيميايي نفوذي گرانيتوئيدی همزمان با برخورد در جنوب تيران ، غرب اصفهان

نویسندگان : مرضيه مهرانفر،علی خان نصر اصفهانی، بابک وهابی مقدم
63.پتروژنزبقایای سنگ هاس آتشفشانی پوسته اقیانوسی نئوتتیس در غرب اصفهان
 

     نویسندگان : زهرا نصراصفهاني،علي خان نصراصفهاني
64.مطالعه سنگ هاي دگرگوني مجموعه ماسال- شاندرمن

نویسندگان : نوری فاطمه،پورمعافی سید محمد،مسعودی فریبرز،خواجه عافیه
65.بررسي ويژگي هاي ميكروسكوپي و ارتباط  دگرشكلي كاني ها در گارنت شيست هاي منطقه دگرگوني شاندرمن (گيلان)

نویسندگان : نوری فاطمه،پورمعافی سید محمد،مسعودی فریبرز،محمد لنکرانی
66.مطالعه سنگ های متاسوماتیسمی سازند هرمز درگنبدهای نمکی جنوب ایران( گچین، پل، کلات و هرمز)

نویسندگان : نعمتی رقیه،کنعانیان علی،مکی زاده محمدعلی،تقی پورصدیقه
67.پترولوژی و ژئوشیمی توده ی نفوذی مافیک در شمال زفره، شمال شرق اصفهان

نویسندگان : معصومه هوشمند،علی خان نصر اصفهانی،بابک وهابی مقدم

رر

 
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal