عکس روز
1
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
گزارش همایش
 


اعضای هیئت علمی:
  1. دکتر اکبر اعتباریان
  2. دکتر مهدی ابزری
  3. دکتر حسین شریفی
  4. دکتر قربانعلی سلیمی
  5. دکتر علی عطافر

اعضای هیئت اجرایی:
  1. دکتر مهران هودجی
  2. دکتر اکبر اعتباریان 
  3. محمد رضا قیصری 
  4. عباسعلی حبیبی 
  5. سجاد وجدانیان 

 
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal