عکس روز
8
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
گزارش همایش
 

اعضای هیئت علمی:
 1. دکتر حمید رضا حق وردی
 2. دکتر احمد رضا لطفی
 3. دکتر منصور کوشا
 4. دکتر حسین حیدری
 5. دکتر اکبر افقری 
اعضای هیئت اجرایی:
 1. دکتر حمید رضا حق وردی
 2. دکتر حسین حیدری 
 3. دکتر پیام نجفی 
 4. دکتر مهران هودجی
 5. محمد علیمرادی 
 6. عباسعلی حبیبی 
 7. فاطمه دادرس 

 
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal