عکس روز
12
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همايشهاي آينده دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) مشترك با ساير

كنفرانس مدارس كارآفرين (با رويكرد برنامه ريزي درسي)

مكان برگزاري : اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان اصفهان

زمان برگزاري همايش  : 23 آبان ماه 1398

دبير همايش : دكترمحمدعلي نادي

برگزاركنندگان همايش : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) و مجتمع آموزشي غيردولتي كارآفريني انديشه.

سطح همايش :ملي
 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal