فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-

همايشهاي آينده دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

ايده هاي نو در مهندسي برق

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

زمان برگزاري : 96/12/17

دبير همايش : دكتر مجيد دلشاد

وب سايت: http://www.ncniee.ir

سطح همايش : ملي
 

ايده هاي نو در كشاورزي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

زمان برگزاري : 96/12/15

دبير همايش : دكتر حميدرضا جوانمرد

وب سايت: http://niac.khuisf.ac.ir

سطح همايش : ملي
 

رويكردهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

زمان برگزاري : 97/2/20

دبير همايش : دكتر محمد بهاروند

سطح همايش : ملي
 

يافته هاي نوين در روانشناسي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

زمان برگزاري : ارديبهشت 1397

دبير همايش : دكتر هادي فرهادي

سطح همايش : ملي
 

رهيافت هاي نو در مديريت آموزشي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

زمان برگزاري : 97/4/10

دبير همايش : دكتر بدري شاه طالبي

سطح همايش : ملي
 

نقاط اهرمي در اصلاح و تحول نظام اداري ايران

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

دبير همايش : دكتر اكبر اعتباريان

سطح همايش : ملي
 

همايش نقش توانمندسازي كاركنان در توسعه سازمان ها

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

سطح همايش : ملي
 

همايش بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

سطح همايش : ملي
 

همايش فلسفه تعليم و تربيت

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

سطح همايش : ملي
 

همايش نرم افزار

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

سطح همايش : منطقه اي
 
۱۳۹۷ اول ارديبهشت
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal