فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
گزارش همایش
 

اعضای هیئت  علمی :

1. دکتر وحید اصفهانیان

2. دکتر محمد کتابی

3. دکتر مریم زارع جهرمی

4. دکتر مهرداد برکتین

5. دکتر علیرضا عمرانی

اعضای هیئت  اجرایی :

1.ابن نصیر

2.غلامیان

3.عطایی

4.نیکدستی

5.حیدری

 

 
۱۳۹۷ پنجم خرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal