عکس روز
4
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
گزارش همایش
 

ایران زمین از معدود کشور های جهان می باشد که به عنوان مهد زمین شناسی ومعدن معرفی شده است ، آثار فعالیت های گذشتگان ما گواهی بر علم ودرایت آنها در شناسایی وبهره گیری از مام زمین می باشد.

رسالت دانشگاهها به عنوان تربیت کننده نیروی متخصص روشن وشفاف است ، گرایش علوم زمین به سمت کاربردی شدن وتشویق محققین به تولید علم می تواند جایگاه علمی ملت مسلمان ایران را بازسازی کند.

گروه پترولوژی با همکاری گروه کارشناسی ارشد رسوب شناسی وکارشناسی زمین شناسی همزمان با هفته پژوهش اقدام به برگزاری همایش یک روزه یافته های پژوهش در علوم زمین نموده این همایش با وجود محدودیت زمان وامکانات اطلاع رسانی با استقبال بسیار خوبی روبروگردید.در طول زمان همین شده که36مقاله پژوهش به دبیرخانه وصول شده پس از داوری تعداد16مقاله جهت چاپ در این مجموعه و ارائه به صورت سخنرانی وپوستر انتخاب گردید که باید از کلیه عزیزان ارسال کننده مقاله تقدیر وتشکرکرد.همچنین از آندسته ارسال کنندگان مقاله که به دلیل کمبود وقت ازپذیرش آنها معذور شدیم نیز پوزش می طلبیم .

جا دارد ازحمایت های بی شائبه ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر احمد علی فروغی ابری وزحمات با ارزش معاون محترم پژوهشی که خود ازپژوهشگران بنام ودردآشنای این مزروبوم هستند صمیمانه تشکر وقدردانی می نمایم. امید است بتوان در سال آتی نیزاین همایش را با شکوه هرچه تمام ترمجدد برگزارنماییم .
 


اعضاء كميته علمي همايش:

1.دکتر علیخان نصر اصفهانی

2.دكتر عبدالحسین کنگازیان

3.دکتر واچیک هایراپتیان

4.دكتر موسی نقرئیان

5.دکتر بابک وهابی مقدم

اعضاء كميته اجرايي همايش:

1.دکتر علیخان نصر اصفهانی
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal