فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
گزارش همایش
 

 

اعضای هیئت علمی :

1.دکتر اکبر اعتباریان

2.دکتر مهدی ایزدی

3.دکتر حسین شریفی

4.دکتر قربانعلی سلیمی

5.دکتر علی عطافر

اعضای هیئت اجرایی :

1.دکتر مهران هودجی

2.دکتر اکبر اعتباریان

3.محمدرضا قیصری

4.عباسعلی حبیبی

5.سجاد وجدانیان

 

 

 

 
۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal