فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
گزارش همایش
 

 

اعضای هیئت علمی :

1.دکتر عبد الله جبل عاملی

2.دکتر مریم قاسمی سیچانی

3.دکتر سعیده نژاد ستاری

4.مهندس مرجان امجد

5.دکتر مرضیه طبائیان

اعضای هیئت اجرایی:

1.دکتر مریم قاسمی سیچانی

2.دکتر سعیده نژاد ستاری

3.مهندس مرجان امجد

 

 

 

 
۱۳۹۷ پنجم خرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal