عکس روز
1
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
گزارش همایش
 


اعضای هیئت علمی:
  1. دکتر اکبر اعتباریان
  2. دکتر مهدی ابزری
  3. دکتر حسین شریفی
  4. دکتر قربانعلی سلیمی
  5. دکتر علی عطافر

اعضای هیئت اجرایی:
  1. دکتر مهران هودجی
  2. دکتر اکبر اعتباریان 
  3. محمد رضا قیصری 
  4. عباسعلی حبیبی 
  5. سجاد وجدانیان 

 
۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal