فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
گزارش همایش
 

کمیته علمی
:
 
دبیر کمیته:دکتر شیرین امینی
 
دکتر ابوالفتح حسین زاده- دکتر احمد مقاره عابد- دکتر بهزاد هوشمند
 
کمیته اجرایی:
 
دبیر کمیته: دکتر وحید اصفهانیان
 
مسئول کمیته :حبیب اله عراقی زاده
 

اعضا:الهام زمانی -رضوان حیدری راشین یغمایی سمیه لطیفی-صبا بدیهی الهام خدادادی رعنا ستایش عاطفه کارگر- اعظم حیدری نسرین نیکدستی - زهرا طغیانی مریم حیدریان


 
۱۳۹۷ پنجم خرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal