فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
گزارش همایش
 

اعضای هیئت علمی:
 1. دکتر مهرداد برکتین
 2. دکتر پروین خادم 
اعضای هیئت اجرایی:
 1. مرجان معمار اردستانی
 2. مرضیه محمودی اصل
 3. مهران دانشمند
 4. مرضیه کاظمی
 5. شکوفه نوبهار
 6. محمد جواد امیدواری 
 7. مهرشاد سلطانی 
 8. منیره جامی
 9. محمد علی مسلم
 10. سمانه ضیایی 
 
۱۳۹۷ پنجم خرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal