فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
گزارش همایش
 

اعضای هیئت علمی:
 1. دکتر حمید رضا حق وردی
 2. دکتر احمد رضا لطفی
 3. دکتر منصور کوشا
 4. دکتر حسین حیدری
 5. دکتر اکبر افقری 
اعضای هیئت اجرایی:
 1. دکتر حمید رضا حق وردی
 2. دکتر حسین حیدری 
 3. دکتر پیام نجفی 
 4. دکتر مهران هودجی
 5. محمد علیمرادی 
 6. عباسعلی حبیبی 
 7. فاطمه دادرس 

 
۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal