فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
گزارش همایش
 

اعضای هیئت علمی:
 1. دکتر حمید رضا حق وردی
 2. دکتر احمد رضا لطفی
 3. دکتر منصور کوشا
 4. دکتر حسین حیدری
 5. دکتر اکبر افقری 
اعضای هیئت اجرایی:
 1. دکتر حمید رضا حق وردی
 2. دکتر حسین حیدری 
 3. دکتر پیام نجفی 
 4. دکتر مهران هودجی
 5. محمد علیمرادی 
 6. عباسعلی حبیبی 
 7. فاطمه دادرس 

 
۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal