عکس روز
10
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همايش هاي انجام شده دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) در سال 1392 

چالش ها در منابع آب و كشاورزي

تاريخ برگزاري همايش : 17بهمن 1392

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

دبير همايش : دكتر پيام نجفي
سطح همايش : ملي
 

اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار

 تاريخ برگزاري همايش : 10 بهمن 1392

 تلفن : 02177136550

 پست الكترونيك : info@naconf.ir

 وب سايت : http://www.naconf.ir 
 
سطح همايش : ملي
 

ايده هاي نو در كشاورزي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري : 6 و 7 بهمن 1392

دبير همايش : دكتر فروغ مرتضايي نژاد

وب سايت : niac.khuisf.ac.ir

سطح همايش : بين المللي
 

سبك زندگي از منظر حضرت امام جعفر صادق (ع)

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري : 24 دي 1392

دبير همايش : دكتر

وب سايت : http://sadegh.khuisf.ac.ir

سطح همايش : ملي
 

اولين همايش ملي چشم انداز اقتصاد ايران (با رويكرد حمايت از توليد ملي)

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري : 28/9/1392

دبير همايش : دكتر همايون رنجبر

وب سايت : http://np.khuisf.ac.ir

ايميل : NP@khuisf.ac.ir

تلفكس : 03112610357

سطح همايش : ملي

پنجمين همايش نكوداشت اصفهان

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري : 14 آذر 1392

دبير همايش : دكتر پيام نجفي

تلفكس : 03115354001

سطح همايش : ملي
 

همايش ملي پژوهش هاي كاربردي پرستاري و مامايي در ارتقا سلامت

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 6 و 7 آذر 1392

دبير همايش : دكترحيدرعلي عابدي

ايميل : nmf@khuisf.ac.ir
وب سايت : http://arhp.khuisf.ac 
سطح همايش : ملي
 

فناوري هاي نوين در علوم دامي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري : 29 و 30 آبان 1392

دبير همايش : دكترمجيد طغياني

تلفكس : 03115354001

سطح همايش : ملي
 

ايده هاي نو در مهندسي برق

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري : 15 و 16 آبان 1392

دبير همايش : دكتر محمد روح اله يزداني
وب سايت : http://www.ncniee.ir

تلفكس : 03115354001

سطح همايش : ملي
 

همايش ملي بحران آب

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 25 و 26 ارديبهشت 1392

ايميل: ncwc@khuisf.ac.ir  

سايت:  http://ncwc.khuisf.ac.ir 

سطح همايش : ملي

 

اولين گردهمايي توليدكنندگان و صاحب نظران كشاورزي ارگانيك

مكان برگزاري همايش : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري : 20 فروردين ماه 1392

وب سايت : http://www.organiccrops.ir 

تلفكس : 03115354069 
 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal