عکس روز
9
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همایش های انجام شده سایر دانشگاه ها در سال ۱۳۸0

پنجمين كنفرانس تونل ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1380
 
سومين كنفرانس هيدروليك ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1380
 
سومين همايش ملي صنايع دريايي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي دريايي ايران

سال برگزاري:
1380
 
اولين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان

محل برگزاري: تهران - سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور

سال برگزاري:
1380
 
اولين كنفرانس ملي مهندسي ارزش

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1380
 
نخستين كنفرانس بهسازي زمين

محل برگزاري: تهران - دانشگاه اميركبير

سال برگزاري:
1380
 
اولين کنفرانس مکانيک سنگ ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت مدرس

سال برگزاري:
1380
 
دومين كنفرانس منطقه اي مديريت ترافيك

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1380
 
چهارمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني

محل برگزاري: - شركت معدني و صنعتي چادرملو

سال برگزاري:
1380
 
نخستين همايش آبخيزداري و مديريت استحصال آب در حوضه هاي آبخيز

محل برگزاري: بوشهر - پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

سال برگزاري:
1380
 
پنجمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن زمين شناسي ايران

سال برگزاري:
1380
 
اولين كنفرانس ملي مهندسي صنايع

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي صنايع ايران

سال برگزاري:
1380
 
سومين همايش ملي انرژي

محل برگزاري: تهران - كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران

سال برگزاري:
1380
 
سومين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

محل برگزاري: تهران - انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

سال برگزاري:
1380
 
دومین كنفرانس بین المللی مدیران كیفیت

محل برگزاري: تهران - سالن مركزی اجلاس سران كنفرانس اسلامی

سال برگزاري:
1380
 
همايش ملي مديريت اراضي - فرسايش خاك و توسعه پايدار

محل برگزاري: اراك - مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان مركزي

سال برگزاري:
1380
 
هفتمين كنگره ملي خوردگي ايران

محل برگزاري: اهواز - انجمن خوردگي ايران، دانشگاه صنعت نفت

سال برگزاري:
1380
 
شانزدهمين كنفرانس بين المللي برق

محل برگزاري: تهران - شركت توانير

سال برگزاري:
1380
 
اولين كنفرانس معادن روباز ايران

محل برگزاري: كرمان - مجتمع مس سرچشمه

سال برگزاري:
1380
 
پنجمين همايش ملي لاستيك

محل برگزاري: مشهد - شركت مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيك

سال برگزاري:
1380
 
دهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي پزشكي ايران

سال برگزاري:
1380
 
دومين همايش موتورهاي درونسوز

محل برگزاري: - شركت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو

سال برگزاري:
1380
 
همايش نقش فناوري اطلاعات در اشتغال

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1380
 
دومين همايش كيفيت و بهره وري در صنعت برق

محل برگزاري: تهران - شركت متن

سال برگزاري:
1380
 
چهارمين همايش ملي بهداشت محيط

محل برگزاري: يزد - دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

سال برگزاري:
1380
 
اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب

محل برگزاري: زابل - دانشگاه زابل

سال برگزاري:
1380
 
پنجمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1380
 
دومين كارگاه فني زهكشي و محيط زيست

محل برگزاري: تهران - كميته ملي آبياري و زهكشي

سال برگزاري:
1380
 
چهارمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1380
 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal