عکس روز
10
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همایش های انجام شده سایر دانشگاه ها در سال ۱۳۸4

دومين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه

محل برگزاري: تهران - مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

سال برگزاري:
1384
 
چهارمين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان

محل برگزاري:
تهران - سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنفرانس ملي مهندسي ارزش

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت

سال برگزاري:
1384
 
پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران

محل برگزاري: كرمان - دانشگاه باهنر كرمان

سال برگزاري:
1384
 
همايش سيستم هاي اطلاعات مكاني 84

محل برگزاري: تهران - سازمان نقشه برداري كشور

سال برگزاري:
1384
 
نخستين همايش ملي استحكام بخشي ساختمانهاي بنايي غيرمسلح و بناهاي تاريخي

محل برگزاري: شيراز - شهرداري شيراز

سال برگزاري:
1384
 
اولين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1384
 
همايش ژئوماتيك 84

محل برگزاري: تهران - سازمان نقشه برداري كشور

سال برگزاري:
1384
 
نخستين همايش زلزله در درود - گذشته، حال، آينده

محل برگزاري: دورود - دانشگاه آزاد اسلامي دورود

سال برگزاري:
1384
 
دوازدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي عمران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت

سال برگزاري:
1384
 
چهارمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت مدرس

سال برگزاري:
1384
 
اولين همايش زلزله و سبک سازي

محل برگزاري: قم - دانشگاه قم

سال برگزاري:
1384
 
دوازدهمين كنفرانس ژئوفيزيك

محل برگزاري: تهران - سازمان زمين شناسي

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه

محل برگزاري: تهران - گروه پژوهشي آريانا

سال برگزاري:
1384
 
دومين همايش ملي ايمني در بنادر

محل برگزاري: تهران - سازمان بنادر و کشتيراني

سال برگزاري:
1384
 
ششمين همايش علوم و فنون دريايي

محل برگزاري: تهران - مركز علوم جوي و اقيانوسي

سال برگزاري:
1384
 
اولين كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1384
 
همايش عمران معماري و شهرسازي كرمان

محل برگزاري: كرمان

سال برگزاري:
1384
 
اولين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه

محل برگزاري: تهران - شركت كيفيت ترويج

سال برگزاري:
1384
 
سومين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات

محل برگزاري: تهران - انجمن نگهداري و تعميرات

سال برگزاري:
1384
 
هفتمين همايش ملي صنايع دريايي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي دريايي ايران

سال برگزاري:
1384
 
اولين همايش آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت

محل برگزاري: تهران - موسسه مطالعاتي زيست محيط پاك

سال برگزاري:
1384
 
دومين همايش ملي مديريت پسماند و جايگاه آن در برنامه ريزي شهري

محل برگزاري: تهران - سازمان بازيافت و تبديل مواد

سال برگزاري:
1384
 
سومين همايش ملي فرسايش و رسوب

محل برگزاري: تهران - مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشور

سال برگزاري:
1384
 
اولين همايش ملي مهندسي ايمني و مديريت HSE

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1384
 
نخستين كنفرانس ملّي تجربه هاي ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي

محل برگزاري: تهران - گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنفرانس معادن روباز ايران

محل برگزاري: كرمان - مجتمع مس سرچشمه

سال برگزاري:
1384
 
پنجمين همايش پيش بيني عددي وضع هوا

محل برگزاري:
تهران - پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو

سال برگزاري:
1384
 
نهمين كنگره علوم خاك ايران

محل برگزاري: تهران - مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشور

سال برگزاري:
1384
 
اولین كارگاه مشترك ایران و كره در مدلسازی اقلیم

محل برگزاري: مشهد - پژوهشكده اقلیم شناسی

سال برگزاري:
1384
 
اولين همايش صنايع فراساحل و حضور در بازارهاي جهاني

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1384
 
چهارمين كنفرانس ملي مهندسي صنايع

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي صنايع ايران

سال برگزاري:
1384
 
اولين كنفرانس احتراق ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت مدرس

سال برگزاري:
1384
 
دومين همايش تبادل تجربه هاي پژوهشي، فني و مهندسي

محل برگزاري: تبريز - شركت مهندسي مشاور مهاب قدس

سال برگزاري:
1384
 
پنجمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

محل برگزاري: تهران - انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

سال برگزاري:
1384
 
پنجمين همايش ملي انرژي

محل برگزاري: تهران - كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران

سال برگزاري:
1384
 
بيستمين كنفرانس بين المللي برق

محل برگزاري: تهران - شركت توانير

سال برگزاري:
1384
 
نهمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

محل برگزاري: شيراز - دانشگاه شيراز

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاري: تهران - نداي اقتصاد بامداد (ناب)

سال برگزاري:
1384
 
همايش علمي كاربردي راههاي مقابله با سرمازدگي

محل برگزاري: يزد - سازمان جهادكشاورزي استان يزد

سال برگزاري:
1384
 
ششمين كنفرانس بين المللي مديران كيفيت

محل برگزاري: تهران - مجموعه همايش هاي بين المللي اجلاس

سال برگزاري:
1384
 
دهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

محل برگزاري: زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنفرانس ملي مديريت عملكرد

محل برگزاري: تهران - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنفرانس توسعه منابع انساني

محل برگزاري: تهران - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

سال برگزاري:
1384
 
كنفرانس فيزيك ايران 1384

محل برگزاري: خرم آباد - دانشگاه لرستان

سال برگزاري:
1384
 
سيزدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك

محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان

سال برگزاري:
1384
 
ششمین همایش كیفیت و بهره وری در صنعت برق

محل برگزاري: تهران - شركت توانیر

سال برگزاري:
1384
 
نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

محل برگزاري:
تهران - انجمن زمين شناسي ايران

سال برگزاري:
1384
 
سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنفرانس سازه هاي جدار نازك

محل برگزاري: كرمان - دانشگاه باهنر كرمان

سال برگزاري:
1384
 
سومين همايش ملي تجارت الكترونيك

محل برگزاري: تهران - وزارت بازرگاني

سال برگزاري:
1384
 
كنفرانس بين المللي قنات

محل برگزاري: كرمان - دانشگاه باهنر كرمان

سال برگزاري:
1384
 
دومين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت مدرس

سال برگزاري:
1384
 
سومين همايش ايمني هوانوردي

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه هوافضا

سال برگزاري:
1384
 
همايش نقش مراكز داده در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاري: تهران - دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني

سال برگزاري:
1384
 
همايش علمي پژوهشي زلزله ديروز، امروز، فردا

محل برگزاري: اسلامشهر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

سال برگزاري:
1384
 
نهمين كنگره ملي خوردگي ايران

محل برگزاري: اصفهان - انجمن خوردگي ايران، دانشگاه صنعت نفت

سال برگزاري:
1384
 
دومين همايش علمي تحقيقي مديريت امداد و نجات

محل برگزاري: تهران - موسسه آموزش عالي علمي-كاربردي هلال ايران

سال برگزاري:
1384
 
سيزدهيمن كنفرانس مهندسي برق ايران

محل برگزاري: زنجان - دانشگاه زنجان

سال برگزاري:
1384
 
نهمين كنگره سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه

محل برگزاري: تهران - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

سال برگزاري:
1384
 
همايش تمركز و عدم تمركز در فرايند برنامه ريزي درسي

محل برگزاري: كرمان - انجمن مطالعات برنامه درسي

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنفرانس مديريت تكنولوژي

محل برگزاري: تهران - انجمن مديريت تكنولوژي ايران

سال برگزاري:
1384
 
همايش انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران

سال برگزاري:
1384
 
دهمين كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع نيروي برق

محل برگزاري: تبريز - انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران

سال برگزاري:
1384
 
كنگره بين المللي اخلاق زيستي

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1384
 
چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي ايران

محل برگزاري: كرمان - مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي

سال برگزاري:
1384
 
هشتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق

محل برگزاري: كرمان - دانشگاه شهيد باهنر كرمان

سال برگزاري:
1384
 
دوازدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران

محل برگزاري: شيراز - انجمن اپتيك و فتونيك ايران

سال برگزاري:
1384
 
پنجمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران

محل برگزاري: زاهدان - انجمن اقتصاد كشاورزي ايران

سال برگزاري:
1384
 
چهارمين كنگره علوم باغباني

محل برگزاري: تهران - دانشگاه فردوسي

سال برگزاري:
1384
 
اولين همايش ملي حبوبات

محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد

سال برگزاري:
1384
 
دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز كشور

محل برگزاري: تهران - موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

سال برگزاري:
1384
 
چهارمين همايش موتورهاي درونسوز

محل برگزاري: تهران - شركت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو

سال برگزاري:
1384
 
نخستين همايش روابط عمومي الكترونيك

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1384
 
سومين كنفرانس بين المللي مديريت

محل برگزاري: تهران - گروه پژوهشي آريانا

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنگره انجمن ژئوپلتيك ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن ژئوپلتيك ايران

سال برگزاري:
1384
 
سومين همايش انجمن جمعيت شناسي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن جمعيت شناسي ايران

سال برگزاري:
1384
 
اولين همايش ملي عمليات حرارتي

محل برگزاري: شهر مجلسي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلس

سال برگزاري:
1384
 
اولين كنفرانس بين المللي و هفتمين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت مدرس

سال برگزاري:
1384
 
اولين همايش ملي فرسايش بادي

محل برگزاري: يزد - دانشگاه يزد

سال برگزاري:
1384
 
همايش بررسي متون و منابع حوزه هاي فلسفه، كلام، اديان و عرفان

محل برگزاري: قم - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

سال برگزاري:
1384
 
دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

محل برگزاري: كرمان - انجمن مهندسي آبياري و آب ايران

سال برگزاري:
1384
 
كنفرانس بررسي خطرات فروچاله ها در مناطق كارستي

محل برگزاري: كرمانشاه - شركت سهامي آب منطقه اي غرب

سال برگزاري:
1384
 
اولين همايش ملي تكنولوژي توليدات گلخانه اي

محل برگزاري: رشت - جهاد دانشگاهي واحد استان گيلان

سال برگزاري:
1384
 
چهارمين كارگاه فني مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي (اصول و روشهاي كاربردي)

محل برگزاري: تهران - كميته ملي آبياري و زهكشي

سال برگزاري:
1384
 
سمپوزيوم برآورد عدم قطعيت در مهندسي سد

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1384
 
يازدهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن كامپيوتر ايران

سال برگزاري:
1384
 
هشتمين همايش ملي بهداشت محيط

محل برگزاري:
تهران - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

سال برگزاري:
1384
 
 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal