عکس روز
12
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 همایش های انجام شده سایر دانشگاه ها در سال ۱۳86
سومين همايش ملي مديريت پسماند

محل برگزاري: تهران - سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور

سال برگزاري:
1386
 
سمينار بين المللي تاريخ آبياري و زهکشي

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1386
 
چهارمين کنفرانس آسيايي و دهمين سمينار بين المللي مديريت مشارکتي آبياري

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1386
 
سومين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه

محل برگزاري: تهران - گروه پژوهشي آريانا

سال برگزاري:
1386
 
همايش ژئوماتيك 86

محل برگزاري: تهران - سازمان نقشه برداري كشور

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش زمين شناسي زيست محيطي و پزشكي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه شهيد بهشتي

سال برگزاري:
1386
 
كنفرانس ملي توسعه نظام اجرايي پروژه هاي عمراني، صنعتي و شهري

محل برگزاري: تهران - مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1386
 
اولين كارگاه تخصصي سد و محيط زيست

محل برگزاري: تهران - مركز مديريت بهسازي و بهره وري تاسيسات و ابنيه آبي ايران

سال برگزاري:
1386
 
پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

سال برگزاري:
1386
 
سومين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاري: تبريز - دانشگاه تبريز

سال برگزاري:
1386
 
سومين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاري: تبريز - دانشگاه تبريز

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس سازه و معماري

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس ملي سازه هاي فضا كار

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1386
 
ششمين همايش ملي انرژي

محل برگزاري: تهران - كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران

سال برگزاري:
1386
 
هشتمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب

سال برگزاري:
1386
 
دومين همايش صنايع فراساحل و حضور در بازارهاي جهاني

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1386
 
ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

محل برگزاري: تهران - انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس لوله و صنايع وابسته

محل برگزاري: تهران - موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي

سال برگزاري:
1386
 
پنجمين كنفرانس ملي مهندسي صنايع

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي صنايع ايران

سال برگزاري:
1386
 
چهارمين همايش ملي علوم و فناوري زير دريا

محل برگزاري: اصفهان - شاهين شهر - دانشگاه صنعتي مالك اشتر

سال برگزاري:
1386
 
سومين همايش رويت هلال و تقويم

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1386
 
ششمين كنگره سراميك ايران

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه مواد و انرژي

سال برگزاري:
1386
 
كنفرانس فيزيك ايران 1386

محل برگزاري: دانشگاه ياسوج 

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش سراسري سنگهاي ساختماني و صنايع وابسته

محل برگزاري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش GIS شهري

محل برگزاري: دانشگاه شمال

سال برگزاري:
1386
 
دومين همايش دانشجويي فناوري نانو

محل برگزاري: دانشگاه كاشان - پژوهشكده علوم و فناوري نانو

سال برگزاري:
1386
 
دهمين كنگره علوم خاك ايران

محل برگزاري: كرج - پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1386
 
سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1386
 
پانزدهيمن كنفرانس مهندسي برق ايران

محل برگزاري: تهران - مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس بين المللي شهرداري الكترونيكي
 
 محل برگزاري: تهران - سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور

 سال برگزاري: 1386
 
اولين همايش ژئوماتيك نقشه برداران ايران

محل برگزاري: تاكستان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان

سال برگزاري:
1386
 
نخستين كنفرانس بين المللي مديريت زنجيره ي تامين و سيستم هاي اطلاعات

محل برگزاري: - انجمن مديريت استراتژيك ايران

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس ملّي تجربه هاي ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي

محل برگزاري: كرج - موسسه تحقيقات فني و مهندسي وزارت جهاد كشاورزي

سال برگزاري:
1386
 
چهارمين كنفرانس انجمن رمز ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران

سال برگزاري:
1386
 
هفتمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني

محل برگزاري: كرمان - مجتمع مس سرچشمه

سال برگزاري:
1386
 
همايش ملي فناوري و صنعت دريايي كشور

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1386
 
دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران

محل برگزاري: گرگان - دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سال برگزاري:
1386
 
پانزدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش ملي سد و سازه هاي هيدروليكي

محل برگزاري: كرج - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

سال برگزاري:
1386
 
چهارمين همايش ملي تجارت الكترونيك

محل برگزاري: تهران - وزارت بازرگاني

سال برگزاري:
1386
 
نهمين همايش حمل و نقل ريلي

محل برگزاري: تهران - انجمن حمل و نقل ريلي

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس بين المللي تجارت الكترونيك و تجارت جهاني

محل برگزاري: تهران - شركت نوين آفرينان كيفيت

سال برگزاري:
1386
 
نهمين همايش ملي صنايع دريايي ايران

محل برگزاري: نور - مازندران - انجمن مهندسي دريايي ايران

سال برگزاري:
1386
 
هفتمين همايش ملي دانشجويي مهندسي شيمي

محل برگزاري: شيراز - دانشگاه شيراز

سال برگزاري:
1386
 
دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي

محل برگزاري: تهران - قطب علمي مهندسي نقشه برداري و مقابله با سوانح طبيعي

سال برگزاري:
1386
 
بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق

محل برگزاري: تهران - شركت توانير

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش ملي فرآوري و بسته بندي پسته

محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي ايران

محل برگزاري: كرمان - مركز ملي مقاوم سازي ايران

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس داده كاوي ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1386
 
سومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه

محل برگزاري: تهران - شركت كيفيت ترويج

سال برگزاري:
1386
 
چهارمين همايش ايمني هوانوردي

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه هوافضا

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب يابي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس ملي مديريت دانش

محل برگزاري: تهران - موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي

سال برگزاري:
1386
 
پنجمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن زمين شناسي مهندسي ايران

سال برگزاري:
1386
 
سومين همايش زمين شناسي كاربردي و محيط زيست

محل برگزاري: اسلامشهر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

سال برگزاري:
1386
 

همايش ملي زلزله و مقاوم سازي ساختمان

محل برگزاري: بهبهان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش پيش نشانگرهاي زلزله

محل برگزاري: تهران - مركز مطالعات پيش نشانگرهاي زلزله

سال برگزاري:
1386
 
چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاري: تهران - نداي اقتصاد بامداد (ناب)

سال برگزاري:
1386
 
نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير

محل برگزاري: كرمان - دانشگاه شهيد باهنر

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس بين المللي RFID

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش سازگاري با كم آبي

محل برگزاري: تهران - ماهنامه مهرآب

سال برگزاري:
1386
 
بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين

محل برگزاري: تهران - وزارت صنايع و معادن

سال برگزاري:
1386
 
دومين همايش سراسري طب اورژانس

محل برگزاري: - انجمن علمي تخصصي طب اورژانس ايران

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس ملي صنعت، دانشجو و توسعه پايدار

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران

سال برگزاري:
1386
 
سيزدهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران

محل برگزاري: جزيره كيش - انجمن كامپيوتر

سال برگزاري:
1386
 
نخستين كنگره بين المللي مديريت ريسك

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك

محل برگزاري: تهران - گروه ناب

سال برگزاري:
1386
 

پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت

محل برگزاري: تهران - گروه پژوهشي آريانا
سال برگزاري: 1386

 
چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران مديريت حوزه هاي آبخيز

محل برگزاري: كرج - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1386
 
ششمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1386
 
پنجمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

محل برگزاري: جزيره كيش - انجمن مهندسي شيمي ايران

سال برگزاري:
1386
 
ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران

محل برگزاري: مشهد - انجمن اقتصاد كشاورزي ايران

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس احتراق ايران

محل برگزاري: مشهد - انجمن احتراق ايران

سال برگزاري:
1386
 
چهاردهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران

محل برگزاري: رفسنجان - انجمن اپتيك و فتونيك ايران

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس جهاني بانكداري الكترونيكي

محل برگزاري: تهران - موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

سال برگزاري:
1386
 
دومين همايش مديريت سرمايه هاي انساني با رويكرد كاربردي

محل برگزاري: تهران - وزارت صنايع و معادن - موسسه آموزشي و پژوهشي

سال برگزاري:
1386
 
سومين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش

محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس مهندسي برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي محيط زيست

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1386
 
هفتمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

محل برگزاري: نجف آباد - دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش ملي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي و موسسات خدماتي

محل برگزاري: تهران - سيمياگران

سال برگزاري:
1386
 
 يازدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

محل برگزاري: اصفهان - انجمن مهندسين متالورژي ايران

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس ملي كارآفريني، خلاقيت و سازمانهاي آينده

محل برگزاري: تهران - شركت انديشه گران علم و فن آوري كارآفريني ايرانيان

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و سيستم هاي هوشمند

محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس بين المللي شهر الكترونيك

محل برگزاري: تهران - جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1386
 
چهاردهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي پزشكي ايران

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس بين المللي بازرسي فني و آزمون غيرمخرب

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت مدرس

سال برگزاري:
1386
 
پنجمين همايش موتورهاي درونسوز

محل برگزاري: تهران - شركت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو

سال برگزاري:
1386
 
هفتمين همايش انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن هوافضاي ايران

سال برگزاري:
1386
 
سي و هشتمين كنفرانس رياضي ايران

محل برگزاري: زنجان - دانشگاه زنجان

سال برگزاري:
1386
 
سومين كنفرانس ملي خلاء

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1386
 
سومين همايش ملي فضاي سبز و منظر شهري

محل برگزاري: جزيره كيش - سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور

سال برگزاري:
1386
 
دوازدهمين كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع نيروي برق

محل برگزاري: تهران - شركت توزيع نيروي برق شمالغرب تهران

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش ملي گرانش و كيهان شناسي

محل برگزاري: تهران - انجمن فيزيك ايران

سال برگزاري:
1386
 
دهمين كنگره ملي خوردگي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن خوردگي ايران

سال برگزاري:
1386
 
ششمين كنفرانس هيدروليك ايران

محل برگزاري: شهركرد - انجمن هيدروليك ايران

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس حفاظت و كنترل سيستم هاي قدرت

محل برگزاري: تهران - دانشگاه اميركبير

سال برگزاري:
1386
 
سومين همايش ملي عمليات حرارتي

محل برگزاري: شهر مجلسي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلس

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي

محل برگزاري: تهران - گروه مشاوران پنكو

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس ملي آموزش الكترونيك

محل برگزاري: زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان

سال برگزاري:
1386
 
نخستين كنفرانس توانمند سازي منابع انساني

محل برگزاري: تهران - بنياد توانمند سازي منابع انساني ايران

سال برگزاري:
1386
 
دهمين همايش ملي بهداشت محيط

محل برگزاري: همدان - دانشگاه علوم پزشكي همدان

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس بين المللي و هشتمين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت

سال برگزاري:
1386
 
كنفرانس فيزيك ايران 1387

محل برگزاري: كاشان - دانشگاه كاشان

سال برگزاري:
1386
 
دومين همايش ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1386
 
هفدهمين همايش بين المللي خليج فارس

محل برگزاري: تهران - دفتر مطالعات سياسي و بين المللي

سال برگزاري:
1386
 
دومين همايش ملي مهندسي ايمني و مديريت HSE

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنفرانس نانوساختارها

محل برگزاري: جزيره كيش - پژوهشكده علوم و فناوري نانو دانشگاه شريف

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش ملي فرهنگ و مديريت جهادي

محل برگزاري: تهران - وزارت جهاد كشاورزي

سال برگزاري:
1386
 
كنفرانس بررسي منابع آب استان كرمانشاه

محل برگزاري: كرمانشاه - شركت آب منطقه اي كرمانشاه

سال برگزاري:
1386
 
سومين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت مدرس

سال برگزاري:
1386
 
كارگاه فني اثرات تغيير اقليم در مديريت منابع آب

محل برگزاري: تهران - كميته ملي آبياري و زهكشي

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش ملي مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات

محل برگزاري: همدان - مركز آموزش و فرهنگي سما همدان

سال برگزاري:
1386
 
دهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان

سال برگزاري:
1386
 
سومين كنفرانس دانشجويي مهندسي ماشينهاي كشاورزي

محل برگزاري: شيراز - دانشگاه شيراز

سال برگزاري:
1386
 
اولين همايش مشترك انجمن مهندسين متالورژي و انجمن ريخته گري ايران

محل برگزاري: اصفهان - شركت ذوب آهن اصفهان

سال برگزاري:
1386
 
اولين كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات ايران

محل برگزاري: جزيره كيش - دانشگاه كيش

سال برگزاري:
1386
 
دومين كنگره مهندسي نفت ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي نفت ايران

سال برگزاري:
1386
 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal