عکس روز
17
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 همایش های انجام شده سایر دانشگاه ها در سال ۱۳88
همايش ملي نانو مواد و نانو تكنولوژي

محل برگزاري: نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي

سال برگزاري:
1388

 

سومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه

محل برگزاري: تهران - مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنگره ملي كاوش نفت و گاز - توليد صيانتي

محل برگزاري: اهواز - پژوهشكده آريا پژوهش آلفا

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس ملي صنعت نيروگاههاي حرارتي

محل برگزاري: تهران - دانشكده فني دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1388

 

 اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم افزار ايران

محل برگزاري: رودهن - دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
سال برگزاري: 1388

 

كنفرانس آموزش مهندسي در 1404

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1388

 

اولين همايش ارتقاي توان داخلي با رويكرد ساخت داخل

محل برگزاري: تهران - مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري: 1388

 

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

محل برگزاري: شيراز - دانشگاه شيراز

سال برگزاري:
1388

 

هشتمين كنفرانس تونل ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن تونل ايران

سال برگزاري:
1388

 

نهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران

محل برگزاري: تهران - سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران

سال برگزاري:
1388

 

هشتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

محل برگزاري: تهران - انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

سال برگزاري:
1388

 

نخستين همايش ملي توسعه پايدار روستايي

محل برگزاري: كرمانشاه - دانشگاه رازي

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت ساخت

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1388

 

همايش منطقه اي بحران آب و خشكسالي

محل برگزاري: رشت - دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس بين المللي شهرداري الكترونيكي

محل برگزاري: تهران - سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش، و تهويه مطبوع

محل برگزاري: تهران - مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي معناداري زندگي

محل برگزاري: اصفهان - اداره كل امور فرهنگي دانشگاه اصفهان

سال برگزاري:
1388

 

همايش بين المللي HSE در صنعت نفت و گاز

محل برگزاري: تهران - شركت پتروپارس

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس طراحي و معماري داخلي

محل برگزاري: تبريز - مديران هم انديش فراخيز

سال برگزاري:
1388

 

دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن

محل برگزاري: اصفهان - مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان

سال برگزاري:
1388

 

فستيوال سراسري بتن

محل برگزاري: تهران - مركز ملي مقاوم سازي ايران

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات ايران

محل برگزاري: بابلسر - دانشگاه مازندران

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس ملي اجراي پروژه به روش EPC

محل برگزاري: تهران - گروه مطالعات نظام پيمانكاري

سال برگزاري:
1388

 

سومين كنفرانس جهاني بانكداري الكترونيكي

محل برگزاري: تهران - موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس مديريت اجرايي

محل برگزاري:
تهران

سال برگزاري:
1388

 

سومين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست

محل برگزاري:
تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1388

 

پنجمين همايش دانشجويي فناوري نانو

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علوم پزشكي تهران

سال برگزاري:
1388

 

ششمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن زمين شناسي مهندسي ايران

سال برگزاري:
1388

 

دوازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق

محل برگزاري: تبريز - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

سال برگزاري:
1388

 

دهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي

محل برگزاري: اصفهان - انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران

سال برگزاري:
1388

 

همايش ژئوماتيك 88

محل برگزاري: تهران - سازمان نقشه برداري كشور

سال برگزاري:
1388

 

هفتمين كنگره سراميك ايران

محل برگزاري: شيراز - انجمن سراميك ايران

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت زير ساختها

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي بحران آب در كشاورزي و منابع طبيعي

محل برگزاري: شهرري - دانشگاه آزاد شهر ري

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي يافته هاي نوين شيمي در صنعت و پزشكي

محل برگزاري: شهر ري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري

سال برگزاري:
1388

 

چهاردهمين كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع نيروي برق

محل برگزاري: كرمان -

سال برگزاري:
1388

 

سومين كنگره بين المللي رنگ و پوشش

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه صنايع رنگ

سال برگزاري:
1388

 

همايش سراسري سامانه اطلاعات مكاني

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي مالك اشتر

سال برگزاري:
1388

 

نخستين همايش خدمات فناوري ارتباطات و اطلاعات روستايي

محل برگزاري: تهران - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس بين المللي شهر الكترونيك

محل برگزاري: تهران - پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس بين المللي نظام اداري الكترونيك

محل برگزاري: تهران - مركز همايش هاي علمي طاپكو

سال برگزاري:
1388

 

اولين همايش منطقه اي ژئوماتيك

محل برگزاري: اسلامشهر - دانشگاه آزاد اسلامشهر

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران

محل برگزاري: تهران - مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي، TRIZ و مهندسي و مديريبت نوآوري ايران

محل برگزاري: تهران - پژوهشكده علوم خلاقيت شناسي، نوآوري و TRIZ

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس ملي دولت همراه

محل برگزاري: مشهد - سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري مشهد

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس بين المللي اتوماسيون صنعتي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1388

 

دوازدهمين كنفرانس ديناميك شاره ها

محل برگزاري: تهران - انجمن فيزيك ايران

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي زن و معماري

محل برگزاري: تهران - آموزشكده فني حرفه اي دخترانه سما

سال برگزاري:
1388

 

چهاردهمين كنفرانس بين المللي سالانه انجمن كامپيوتر ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن كامپيوتر

سال برگزاري:
1388

 

شانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي پزشكي ايران

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس مهندسي قابليت اطمينان سامانه هاي هوافضايي

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه هوافضا

سال برگزاري:
1388

 

سومين كنفرانس توانمند سازي منابع انساني

محل برگزاري: تهران - بنياد توانمند سازي منابع انساني ايران

سال برگزاري:
1388

 

شانزدهمين كنفرانس اپتيك و فتونيك ايران

محل برگزاري: يزد - دانشگاه يزد

سال برگزاري:
1388

 

چهارمين كنفرانس حفاظت و كنترل سيستم هاي قدرت

محل برگزاري: تهران - دانشكده فني دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس بين المللي رنگ و پوشش خودرويي

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه صنايع رنگ

سال برگزاري:
1388

 

پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه

محل برگزاري: تهران - گروه پژوهشي آريانا

سال برگزاري:
1388

 

سومين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي

محل برگزاري: تهران - گروه مشاوران پنكو

سال برگزاري:
1388

 

همايش مديريت تكنولوژي و نوآوري

محل برگزاري: گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكي

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري: 1388

 

اولين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكي

محل برگزاري: تهران 

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكي

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس ملي تصادفات و سوانح جاده اي و ريلي

محل برگزاري: زنجان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

سال برگزاري:
1388

 

سومين همايش پيل سوختي ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

سال برگزاري:
1388

 

يازدهمين همايش ملي صنايع دريايي ايران

محل برگزاري: جزيره كيش - انجمن مهندسي دريايي ايران

سال برگزاري:
1388

 

نخستين كنفرانس سراسري آبهاي زيرزميني

محل برگزاري: بهبهان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

سال برگزاري:
1388

 

هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن هيدروليك ايران

سال برگزاري:
1388

 

هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن هيدروليك ايران

سال برگزاري:
1388

 

همايش منطقه اي حكيم نظامي گنجوي

محل برگزاري: اسلامشهر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

سال برگزاري:
1388

 

نخستين همايش بين المللي تحولات جديد ايران و جهان

محل برگزاري: قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني

سال برگزاري:
1388

 

نخستين كنفرانس بين المللي تكنولوژي بتن

محل برگزاري: تبريز - مركز ملي مقاوم سازي

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس لوله و صنايع وابسته

محل برگزاري: تهران - موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس ملي مسكن و توسعه كالبدي روستا

محل برگزاري: زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان

سال برگزاري:
1388

 

دومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

سال برگزاري:
1388

 

ششمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

محل برگزاري: جزيره كيش - انجمن مهندسي شيمي ايران

سال برگزاري:
1388

 

يازدهمين كنگره ملي خوردگي ايران

محل برگزاري: كرمان - انجمن خوردگي ايران

سال برگزاري:
1388

 

همايش منطقه اي نخبگان فرهنگي، خودباوري در فرهنگ اسلامي و ايران

محل برگزاري: گنبدكاووس - دانشگاه ازاد اسلامي واحد گنبدكاووس

سال برگزاري:
1388

 

ششمين همايش موتورهاي درونسوز

محل برگزاري:
تهران - شركت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو

سال برگزاري:
1388

 

سومين همايش ملي آب و فاضلاب با رويكرد بهره برداري

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعت آب و برق

سال برگزاري:
1388

 

اولين همايش ملي تهويه صنعتي و بهداشتي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه شريف

سال برگزاري:
1388

 

نخستين كنفرانس بين المللي مديريت سرمايه فكري

محل برگزاري: زنجان - دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

سال برگزاري:
1388

 

سومين همايش ملي مهندسي ايمني و مديريت HSE

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1388

 

اولين همايش معماري پايدار

محل برگزاري: همدان - آموزشكده فني و حرفه اي سما همدان

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس تخصصي شبيه سازي پرواز

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه هوافضا

سال برگزاري:
1388

 

پانزدهمين كنفرانس بين المللي سالانه انجمن كامپيوتر ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن كامپيوتر

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي الگوهاي توسعه پايدار در مديريت آب

محل برگزاري: مشهد - شركت مهندسين مشاور مهاب ثامن

سال برگزاري:
1388

 

اولين همايش ملي ديرگداز و كوره

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه مواد و انرژي

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي مهندسي شيمي

محل برگزاري: اسلامشهر - دانشگاه ازاد اسلامي واحد اسلامشهر

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد

محل برگزاري: نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

سال برگزاري:
1388

 

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك

محل برگزاري: تهران - گروه ناب

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك

محل برگزاري: يزد

سال برگزاري: 1388

 

اولين همايش ملي راهكارهاي نوين تامين، نگهداشت، انتقال و توزيع فراورده هاي نفتي

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري: 1388

 

دهمين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد

محل برگزاري: بابل - دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

سال برگزاري:
1388

 

دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سال برگزاري:
1388

 

اولين همايش تبليغات خلاق بانكي

محل برگزاري: تهران - مركز مطالعات تكنولوژي شريف

سال برگزاري:
1388

 

 اولين كنفرانس بين المللي مديريت منابع آب

محل برگزاري: شاهرود - دانشگاه صنعتي شاهرود

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس سراسري آب

محل برگزاري: بهبهان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

سال برگزاري:
1388

 

دومين همايش ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها

محل برگزاري: تهران - مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1388

 

اولين همايش دانشجويي آسيب شناسي اقتصاد ايران

محل برگزاري:
مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد

سال برگزاري:
1388

 

ششمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاري: تهران - موسسه مديريت فناوري اطلاعات

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس دانشجويي آموزش الكترونيكي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران

سال برگزاري:
1388

 

سومين كنفرانس نانوساختارها

محل برگزاري: جزيره كيش - پژوهشكده علوم و فناوري نانو دانشگاه شريف

سال برگزاري:
1388

 

كنفرانس فيزيك ايران 1388

محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان

سال برگزاري:
1388

 

هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه

محل برگزاري: اهواز - دانشگاه شهيد چمران اهواز

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي برق

محل برگزاري: نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

سال برگزاري:
1388

 

پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

محل برگزاري: كرج - انجمن آبخيزداري ايران

سال برگزاري:
1388

 

ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران

محل برگزاري: كرج - انجمن اقتصاد كشاورزي ايران

سال برگزاري:
1388

 

چهارمين همايش نگرشي بر آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)

محل برگزاري: تهران - مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

سال برگزاري:
1388

 

دومين همايش نجوم و اختر فيزيك

محل برگزاري: اهواز - انجمن نجوم ايران

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس بين المللي سلامت، ايمني و محيط زيست

محل برگزاري: اصفهان - شركت تجارت آروين پيشرو

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي تبيين علمي اصلاح الگوي مصرف

محل برگزاري: بهشهر - دانشگاه علم و صنعت پرديس بهشهر

سال برگزاري:
1388

 

اولين همايش ملي اصلاح الگوي مصرف با محوريت منابع طبيعي، كشاورزي و دامپزشكي

محل برگزاري: زابل - دانشگاه زابل

سال برگزاري:
1388

 

همايش منطقه اي مهندسي زلزله و زلزله شناسي

محل برگزاري: كاشمر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر

سال برگزاري:
1388

 

بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق

محل برگزاري: تهران - شركت توانير

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس ملي مديريت دانش

محل برگزاري: تهران - موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي

سال برگزاري:
1388

 

چهارمين همايش ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس بين المللي تحقيقات بازاريابي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه شهيد بهشتي

سال برگزاري:
1388

 

هفدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك

محل برگزاري: تهران - دانشكده فني دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي پاركهاي فناوري مجازي در توسعه پايدار

محل برگزاري: تهران - دانشگاه شهيد بهشتي

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي كتابخانه هاي آموزشگاهي پوياسازي نظام آموزشي و مشاركت در فرآيند ياددهي-يادگيري

محل برگزاري: مشهد - انجمن كتابداري و اطلاع رساني

سال برگزاري:
1388

 

دومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي

محل برگزاري: كرمان - دانشگاه شهيد باهنر كرمان

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس ملي CNG

محل برگزاري: تهران - شركت ملي گاز ايران

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي اخير در مهندسي راه آهن

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران

سال برگزاري:
1388

 

هفتمين همايش ملي انرژي

محل برگزاري: تهران - كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران

سال برگزاري:
1388

 

سومين همايش ملي گاز ايران

محل برگزاري: تهران - شركت ملي گاز ايران

سال برگزاري:
1388

 

سومين كنفرانس احتراق ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن احتراق ايران

سال برگزاري:
1388

 

ششمين كنفرانس انجمن رمز ايران

محل برگزاري: اصفهان - انجمن رمز ايران

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنگره ملي هيدروپونيك و توليدات گلخانه اي

محل برگزاري: اصفهان - مركز پژوهشي كشت بدون خاك

سال برگزاري:
1388

 

دومين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران

محل برگزاري: تهران - مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1388

 

اولين همايش ملي دانه هاي روغني

محل برگزاري: اصفهان - قطب علمي دانه هاي روغني

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس سراسري اصلاح الگوي مصرف انرژي الكتريكي

محل برگزاري: اهواز - شبكه برق منطقه اي خوزستان

سال برگزاري:
1388

 

همايش نقش مهندسي كامپيوتر در اصلاح الگوي مصرف

محل برگزاري: گرمسار - دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

سال برگزاري:
1388

 

ششمين كنگره علوم باغباني ايران

محل برگزاري: رشت - دانشگاه گيلان

سال برگزاري:
1388

 

هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت

محل برگزاري: تهران - گروه پژوهشي آريانا

سال برگزاري:
1388

 

سومين همايش ملي گرانش و كيهان شناسي

محل برگزاري: - انجمن فيزيك ايران

سال برگزاري:
1388

 

دومين همايش ملي فرهنگ و مديريت جهادي

محل برگزاري: تهران - وزارت جهاد كشاورزي

سال برگزاري:
1388

 

همايش منطقه اي شهر، شهروند و مديريت شهري

محل برگزاري: ملاير - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار

محل برگزاري: همدان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

سال برگزاري:
1388

 

همايش آبخيزداري شهري

محل برگزاري: تهران - شهرداري تهران

سال برگزاري:
1388

 

سومين كنفرانس ملّي تجربه هاي ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي

محل برگزاري: كرج - موسسه تحقيقات فني و مهندسي وزارت جهاد كشاورزي

سال برگزاري:
1388

 

سومين همايش ملي جنگل

محل برگزاري: كرج - انجمن جنگلباني ايران

سال برگزاري:
1388

 

سومين كنفرانس داده كاوي

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري: 1388

 

دوازدهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي

محل برگزاري: تهران - كميته ملي آبياري و زهكشي

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس بين المللي تصفيه فاضلاب و بازيافت آب، فناوري ها و يافته هاي نو

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي كاربرد نانوتكنولوژي در علوم محض و كاربردي

محل برگزاري: كرمانشان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه

سال برگزاري:
1388

 

نخستين كنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران

محل برگزاري: بيرجند - دانشگاه بيرجند

سال برگزاري:
1388

 

همايش شيوه هاي نوين در مديريت مدارس در هزاره سوم

محل برگزاري: كرمانشاه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه

سال برگزاري:
1388

 

همايش منطقه اي غذا و بيوتكنولوژي

محل برگزاري: كرمانشاه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه

سال برگزاري:
1388

 

همايش سلامت روانشناختي

محل برگزاري: كرمانشاه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه

سال برگزاري:
1388

 

همايش بين المللي خليج فارس

محل برگزاري: بوشهر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر

سال برگزاري:
1388

 

سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي

محل برگزاري: مشهد - انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران

سال برگزاري:
1388

 

يازدهمين همايش بين المللي حمل و نقل ريلي

محل برگزاري: تهران - انجمن حمل و نقل ريلي

سال برگزاري:
1388

 

همايش ملي علوم آب، خاك، گياه و مكانيزاسيون كشاورزي

محل برگزاري: دزفول - دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

سال برگزاري:
1388

 

دهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير

محل برگزاري: كرمان - دانشگاه شهيد باهنر

سال برگزاري:
1388

 

اولين كنفرانس بين المللي الكترونيك قدرت و سيستم هاي درايو

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت

سال برگزاري:
1388
 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal