عکس روز
12
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
همایش های انجام شده مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
 در سال 1387

دومین سمینار ایمپلنتهای دندانی

مکان برگزاری همایش: امارات

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 19/09/87

دبیر همایش : دکتر کتابی

سطح همایش : بین المللی

 

کاربرد روش و تکنولوژی نوین در علوم زمین

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 28/08/87

دبیر همایش :

سطح همایش : ملی

 

هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران

مکان برگزاری همایش: دانشگاه بوعلی سینا همدان

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 03/06/87

دبیر همایش :

سطح همایش : ملی

 

روان درمانی و مشاوره

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد  رود هن

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 13/05/87

دبیر همایش :

سطح همایش : ملی

 

آسیب شناسی روانی و اجتماعی

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد  رود هن

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 13/05/87

دبیر همایش :

سطح همایش : منطقه ای

 

کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی انجمن روانشناسان ایران

مکان برگزاری همایش:

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 24/02/87

دبیر همایش : دکتر ابوالقاسم نوری

سطح همایش : ملی

 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal