عکس روز
13
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
همایش های انجام شده مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
 در سال 1388

همایش علمی منطقه ای و فناوری GIS

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :  20/12/1388

دبیر همایش :

سطح همایش : منطقه ای

دورنمای اقتصاد ایران در راستای طرح تحول اقتصادی

مکان برگزاری همایش : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 25/12/88

دبیر همایش :

سطح همایش : ملی

 
مهندسی معدن و علوم وابسته
مکان برگزاری همایش :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 9/12/88

دبیر همایش : دکتر محمدرضا بنی اسدی

سطح همایش : ملی
 
همایش اقتصاد

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 6/12/1388

سطح همایش :
ملی
 

همایش منطقه ای روانشناسی تبلیغات

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :17/12/1388
سطح همایش : منطقه ای
 

میکروبیولوژی

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 30/09/88

سطح همایش : منطقه ای

 

چهارمین همایش منطقه ای علوم زیستی

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 30/09/88

دبیر همایش :

سطح همایش : منطقه ای

 

همایش منطقه ای نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :آذر 88

دبیر همایش :

سطح همایش : منطقه ای

 

اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری

مکان برگزاری همایش

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : آذر 1388

دبیر همایش : فرماندهی انتظامی اصفهان دفتر تحقیقات کاربردی

سطح همایش : ملی

 

بررسی دستاوردهای نوین علوم زمینی
مکان برگزاری همایش:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 14/08/88

دبیر همایش :

سطح همایش : ملی
 
معدن و محیط زیست
مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 31/02/88

دبیر همایش :سید جواد طباطبایی 

سطح همایش : ملی
 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal