عکس روز
1
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همایش های انجام شده مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

 در سال 1389
 

مشاوره

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : اسفند 89

سطح همایش : ملی

 

کاربرد علوم ورزشی درپیشرفت تربیت بدنی 

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : اسفند 89

سطح همایش : منطقه ای

مجموعه مقالات

 

مدیریت تنش خشکی وکمبود آب در کشاورزی

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : اسفند 89

سطح همایش : ملی

 

معماری و دکوراسیون داخلی

مکان برگزاری همایش: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 06/12/89

دبیر همایش : محمد علی اکبرزاده

سطح همایش : ملی

مجموعه مقالات

       

رویکردهای نوین در عرضه خدمات پرستاری ومامایی

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 01/10/89

سطح همایش : منطقه ای

گالری تصاویر

 

صنعتی توریسم

مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : آبان 89

سطح همایش : منطقه ای

 

1st International conference on compution for science and technology

 

مکان برگزاری همایش : تایلند، آسیای جنوب شرقی در محل دانشگاه Chiang Mai

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 13/05/89

دبیر همایش :

سطح همایش : بین المللی

 

چالش های مدیریت و رهبری در سازمان های ایرانی
مکان برگزاری همایش : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 24/04/89

دبیر همایش : دکتر علیرضا شیروانی

سطح همایش : ملی

 

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی
مکان برگزاری همایش:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مشارکت کننده ها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 06/02/89

دبیر همایش : دکتر حبیب مولایی

سطح همایش : بین المللی

 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal