عکس روز
10
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همایش های انجام شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) در سال ۱۳87 

کار آفرینی و اخلاق کار در ایران

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :28/09/87

دبیر همایش : مدیر گروه

سطح همایش : داخلی

روان شناسی و امنیت اجتماعی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :26/09/87

دبیر همایش : مدیر گروه

سطح همایش : داخلی

چهارمین همایش تازه های پرستاری و مامایی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :26/09/87

دبیر همایش : دکتر ناجی

سطح همایش : داخلی

چهارمین همایش تازه های تعلیم و تربیت

مکان برگزاری:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :25/09/87

دبیر همایش : مدیر گروه

سطح همایش : داخلی

گالری تصاویر

یافته های نوین در سنگ شناسی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :25/09/87

دبیر همایش : مدیر گروه

سطح همایش : داخلی

موضوعات نو در مطالعات و تحقیقات زبان انگلیسی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :24/09/87

دبیر همایش : دکتر حمید رضا حق وردی

سطح همایش : داخلی

مجموعه مقالات

همایش پژوهش و نوآوری در کشاورزی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :23/09/87

دبیر همایش : دکتر مریم گل آبادی

سطح همایش : داخلی

مجموعه مقالات 

سومین همایش ایدز

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش: :03/09/87

دبیر همایش : دکتر آرش قدوسی

سطح همایش : منطقه ای

راهکارهای مواجهه با بزه دیدگان و بزهکاران

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :08/08/87

دبیر همایش : دکتر شریفی

سطح همایش : ملی

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناسامان شهری

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :05/08/87

دبیر همایش : مهرداد دادخواه

سطح همایش : منطقه ای

دهمین کنگره دانشجویان دندانپزشکی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :12/03/87

دبیر همایش : دکتر کتابی

سطح همایش : ملی

گالری تصاویر

دومین همایش دیرینه شناسی ایران

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :07/03/87

دبیر همایش : دکتر مهدی یزدی

سطح همایش : ملی

همایش عرفان و ادیان

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :03/03/87

دبیر همایش

سطح همایش : داخلی

دومین همایش ترافیک شهری ( نیروی انتظامی )

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : بهار 87

دبیر همایش

سطح همایش : ملی

بازیافت 87 سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از مواد آلی تجدید شونده

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :03/03/87

دبیر همایش : دکتر مجید طغیانی

سطح همایش : ملی

مجموعه مقالات

گالری تصاویر

۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal