عکس روز
12
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همایش های انجام شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) در سال ۱۳88

دومین همایش سراسری طب و قضا
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :04/12/88

دبیر همایش : آقای دکتر جابر قره داغی

سطح همایش : ملی

 

دندانپزشکی نوین (3)

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :17/10/88

دبیر همایش : وحید اصفهانیان

سطح همایش : داخلی

 

سمینار آشنایی با زنان کارآفرین برتر کشور

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : آذر 88

دبیر همایش : مهندس انصاری

سطح همایش : داخلی

 

سمینار آموزشی ایده های کارآفرینی و فرصتهای کسب و کار در حوزه IT 

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :29/09/88

دبیر همایش : مهندس انصاری

سطح همایش : داخلی

 

مدیریت اصلاح الگوی مصرف

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :26/09/88

دبیر همایش : دکتر اکبر اعتباریان

سطح همایش : داخلی

 

شهروند مسئول دانشگاه و امر به معروف و نهی از منکر

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :25/09/88

دبیر همایش : منطقه 4

سطح همایش : بین المللی 

 

بررسی مسائل روز آموزش زبان انگلیسی
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :16/09/88

دبیر همایش : دکتر حمیدرضا حق وردی

سطح همایش : داخلی

گالری تصاویر

 

شیوه های نوین علم تمرین و دوپینگ 

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :22/09/88

دبیر همایش : دکتر مهدی نمازی زاده

سطح همایش : منطقه ای

 

نقد و بررسی مدل های برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی 

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :19/09/88

دبیر همایش : دکتر بدری شاه طالبی

سطح همایش : داخلی

 

پژوهش های ادبی 

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :18/09/88

دبیر همایش : سید حسن فرحناکیان

سطح همایش : داخلی

 

یافته های پژوهشی در علوم زمین

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :18/09/88

دبیر همایش : دکتر علیخان نصر اصفهانی

سطح همایش : داخلی

 

پنجمین همایش تازه های پرستاری و مامایی - روش شناسی تحقیق در پرستاری

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :18/09/88

دبیر همایش : دکتر آرش قدوسی

سطح همایش : استانی

مجموعه مقالات

 

یافته ها ی نو در روان شناسی صنعتی و سازمانی 

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :16/09/88

دبیر همایش : دکتر علی مهداد

سطح همایش : منطقه ای

 

معماری در گذر تاریخی 

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :16/09/88

دبیر همایش : مریم قاسمی

سطح همایش : داخلی

 

پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :16/09/88

دبیر همایش : زهره سعادتمند

سطح همایش : داخلی

مجموعه مقالات

 

چهارمین همایش ایدز

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :12/09/88

دبیر همایش : دکتر آرش قدوسی

سطح همایش : منطقه ای

 

آشنایی با فن آوری های نوین ساختمانی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :09/09/88

دبیر همایش: عبدالرسول جان نثاری

سطح همایش : داخلی

 

روز بزرگداشت اصفهان

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :05/09/88

دبیر همایش : دکتر مریم قاسمی

سطح همایش : منطقه ای

 

برگزاری دوره کارآفرینی در ICT ویژه متقاضیان استفاده از یارانه های دولتی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : آبان 88

دبیر همایش : مهندس انصاری

سطح همایش : داخلی

 

اولین سمینار تخصصی آشنایی با واحدهای فناوری و تعاونی های دانش بنیان در راستای تجاری سازی ایده های دانشجویان

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : آبان 88

دبیر همایش : مهندس صفوی

سطح همایش : داخلی

 

مینا3

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :25/08/88

دبیر همایش : محمد علی مسلم

سطح همایش : داخلی

 

چهارمین همایش منطقه ای ایده های نو در کشاورزی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :29/07/88

دبیر همایش : دکتر محمد رضا نادری

سطح همایش : منطقه ای

مجموعه مقالات

گالری تصاویر

 

مینا2

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :30/03/88

دبیر همایش : دکتر مهرداد برکتین

سطح همایش : داخلی

گالری تصاویر

 

تأثیر حسابداری بر هدایت و کنترل سیاستهای اقتصادی و سند چشم انداز بیست ساله کشور

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :11/03/88

دبیر همایش : محمد علیمرادی ریزی

سطح همایش : منطقه ای

گالری تصاویر

 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal