عکس روز
13
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همایش های انجام شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) در سال ۱۳89

همایش دومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :3 و 4  اسفند 89

دبیر همایش : دکتر علی مهداد

سطح همایش : ملی

       

پنجمین همایش ایده های نو در کشاورزی
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :27/11/1389

دبیر همایش : دکتر شاهین اقبال سعید

 

ششمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :15/10/1389

دبیر همایش : دکتر زهره سعادتمند

سطح همایش : منطقه ای

 

کنگره علمی پیشگیری از اعتیاد

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :6/10/1389

دبیر همایش :

سطح همایش :داخلی 

 

ششمین همایش تازه های پرستاری و مامایی
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :1/10/1389

دبیر همایش : دکتر آرش قدوسی

سطح همایش : منطقه ای

 

نقد و بررسی مدل های برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :19/09/1389

دبیر همایش : دکتر بدری شاه طالبی

سطح همایش : داخلی

 

زبان و ادبیات فرانسه
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :30/09/1389

دبیر همایش : دکتر لیلی دادرس

سطح همایش : داخلی

 

یافته های نوین در رشد کودک و نوجوان
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :29/09/1389

دبیر همایش : دکتر علی مهداد

سطح همایش : داخلی

 

پژوهش در مسائل آموزش زبان انگلیسی
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :23/09/1389

دبیر همایش : دکتر حمیدرضا حق وردی

سطح همایش : داخلی

مجموعه مقالات

 

آموزش و تحقیق در زبان و زبان شناسی کاربردی
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :28/09/1389

دبیر همایش : دکتر حمیدرضا حق وردی

سطح همایش : داخلی

 

یافته های پژوهشی در علوم ورزشی
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :21/09/1389

دبیر همایش :دکتر فرزانه تقیان

سطح همایش : داخلی

مجموعه مقالات

 

اخلاق و ارزش های کاری و کارآفرینی
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :18/09/89

دبیر همایش : دکتر اکبر اعتباریان

سطح همایش : داخلی

 

سمپوزیوم بین المللی پریودنتولوژی ایران
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :11/09/89

دبیر همایش : دکتر محمد کتابی

سطح همایش : بین المللی

 

رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : آذر 89

دبیر همایش : دکتر رضا اسماعیلی

سطح همایش : منطقه ای

گالری تصاویر

 

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :10 و 11 آذر 89

دبیر همایش : دکتر علی خان نصر اصفهانی

سطح همایش : منطقه ای

گالری تصاویر

روش های کاهش مصرف انرژی در کشاورزی با تاکید بر تولیدات گلخانه ای

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :آذر 89

دبیر همایش : مهندس اقتداری

سطح همایش : ملی

 

بررسی انتظارات متقابل پلیس و دانشگاه (آسیب های اجتماعی ، دیدگاه ها علمی ، تجارب پلیسی )

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش: پنجشنبه 15/7/1389

دبیر همایش : نیروی انتظامی

سطح همایش : منطقه ای

همایش آشنایی با نرم آفزارهای رشته برق و الکترونیک

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :08/07/89

دبیر همایش : مهندس انصاری

سطح همایش : داخلی

 

همایش هک و تجارت الکترونیک

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : مهر89

دبیر همایش : مهندس انصاری

سطح همایش : داخلی

 

همایشICDL HEALTH ویژه پرستاران و دندانپزشکان

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : مهر89

دبیر همایش : مهندس انصاری

سطح همایش : داخلی

 

همایش مهندسی مایکروسافت

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :08/07/89

دبیر همایش : مهندس انصاری

سطح همایش : داخلی

 

راهکارهای اصلاحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :16/02/89

دبیر همایش : دکتر اکبر اعتباریان

سطح همایش : منطقه ای

مجموعه مقالات

 

نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی 

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :04/03/89

دبیر همایش : دکتر محمد علی جعفریان

سطح همایش : منطقه ای

 

تازه های روانشناسی اجتماعی
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :1/03/1389

دبیر همایش : دکتر آتش پور

سطح همایش : منطقه ای

 

ایزو

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : اردیبهشت 89

دبیر همایش : مهندس انصاری

سطح همایش : منطقه ای

 

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :30/02/89

دبیر همایش : مریم قاسمی

سطح همایش : داخلی

 

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :29/02/89

دبیر همایش : محمد علیمرادی ریزی

سطح همایش : منطقه ای

گالری تصاویر

 

سمینار آموزشی استاندارد 

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :22/02/89

دبیر همایش : ناصر احمدی

سطح همایش : منطقه ای

مینا 4

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :20/02/89

دبیر همایش : دکتر مهرداد برکتین

سطح همایش : داخلی

 

دندانپزشکی نوین

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :22/01/89

دبیر همایش : دکتر مهرداد برکتین

سطح همایش : داخلی

 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal