عکس روز
3
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همایش های انجام شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) در سال ۱۳۹0

ایده های نو درحسابداری وحسابرسی

مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 10/12/90

دبیر همایش : محمد علیمرادی ریزی

سطح همایش : ملی

ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی، با تاکید بر مصرف بهینه منابع
مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 10/12/90

دبیر همایش : سید علی تبعیدیان

وب سایت: http://niac.khuisf.ac.ir 
سطح همایش :
ملی

ادبیات تطبیقی و مدرن
مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 07/۱۰/90

دبیر همایش : دکتر شادی خاتمی

سطح همایش : داخلی

 

چهارمین همایش زمین شناسی اقتصادی

مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :17/12/90

دبیر همایش : دکتر علیخان نصراصفهانی

ایمیل : Nasr@Khuisf.ac.ir

وب سایت : http://4th-eco-geology.khuisf.ac.ir 

سطح همایش : ملی

 

اولین همایش بین المللی شهروند مسئول
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش : 29/09/90

دبیر همایش : دکتر احمد علی فروغی ابری

وب سایت: http://icrc.khuisf.ac.ir   

سطح همایش : بین المللی

گالری تصاویر

 

تازه های تعلیم و تربیت

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :25/09/90

دبیر همایش : دکترسعادتمند

سطح همایش :منطقه ای

 


همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز 

مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :21/09/۹۰

دبیر همایش : دکتر رضا اسماعیلی

سطح همایش : داخلی

گالری تصاویر

 

 همایش قدر قلم

مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :01/09/۹۰

دبیر همایش : دکتر رضا اسماعیلی

سطح همایش : داخلی

جهاد اقتصادی از دیدگاه متولیان فرهنگی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :30/08/90

دبیر همایش : دکتررضا اسماعیلی

سطح همایش : داخلی

 

همایش حجاب

مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :۰۸/۰۸/۹۰

دبیر همایش : دکتر رضا اسماعیلی

سطح همایش : داخلی

گالری تصاویر

 

همایش تعامل خانواده، دانشجو و دانشگاه

مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 تاریخ برگزاری : 24/07/90 

دبیر همایش : دکتر رضا اسماعیلی

سطح همایش : منطقه ای

مجموعه مقالات

همایش ارتقاء سلامت اداری و جهاد اقتصادی

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ برگزاری همایش :۱۷/۰۷/۹۰

دبیر همایش : آقای پورداود

سطح همایش : ملی

گالری تصاویر

 

همایش اصلاح نظام اداری

مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 تاریخ برگزاری : 18/07/90

سطح همایش : ملی

 

همایش روانشناسی

مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 تاریخ برگزاری : 25/06/90

 

همایش و کارگاه تخصصی  معماری با عنوان گنبد از منظر پارامتریک، هندسه و مکانمندی

مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 تاریخ برگزاری : 13 تا 19 شهریور 1390 

دبیر همایش : محمد شماعی زاده

سطح همایش : بین المللی

 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal