عکس روز
16
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 
مطالعه واکنشهای فیزیولوژیکی برخی پایه های مرکبات تحت تنش دمای پایین

نویسندگان: یحیی تاجور، رضا فیفایی و مالک قاسمی

بررسی اثر تاریخ و فواصل مختلف خطوط کاشت بر عملکرد دانه سویا لاین HT2

نویسندگان: حمید نعمتی-محمدنقی صفرزاده ویشگاهی-محسن باقری

تأثیر تنظیم کننده های رشد CPPU و GA3 روی کیفیت و کمیت انگور سلطانین

نویسندگان: آزیتا بقال زاده کوچه باغی_ فریبرز زارع نهندی _ رحیم نقشی بند حسنی

همسانه سازی ژنTLP-3 در باکتری E.coli

نویسندگان: کامران صفوی، رضا زارعی، بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

ارزیابی خاکهای آهکی مناطقی از استان همدان در جهت رفع کمبود مس قابل جذب

نویسندگان: مرجان پدیدار، علیرضا حسین پور

تأثیر روش های نوین بهبود عملکرد بر شاخص های جوانه زنی گیاه داروئی- صنعتی روناس ((Rubia tinctorum 

نویسندگان: نرگس حاجیان نژاد-، مجید دشتی- الهام ملکی آذر-، امین باقری-، طاهره مختاری

تعیین دماهای بهینه گیاهان دارویی آویشن باغی و آویشن برگ باریک

نویسندگان: امین باقری- طاهره مختاری- نرگس حاجیان نژاد

اثرات تنش شوری بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی چهار رقم انگور

نویسندگان: هیوا عطاری- سحر نعمت پور- حامد دولتی بانه- ولی ربیعی- مهدی طاهری

بررسی اثر رژيم هاي مختلف آبياري بر عملكرد گیاه دارویی بابونه (Matricaria Chamomilla L.)

نویسندگان: امین باقری، طاهره مختاری، نرگس حاجیان نژاد

ارتقاء بهره وری سطح زیر کشت کلزا در اراضی شاليزاری

نویسندگان: عباس زارع چنيجاني، جهانفر دانشيان و سيدعليرضا ولدآبادي

اثرات تنش شوری بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و عناصر غذایی در چهار رقم انگور

نویسندگان: هیوا عطاری- سحر نعمت پور- حامد دولتی بانه- ولی ربیعی- مهدی طاهری

بررسی عملکرد صفات کیفی هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای تحت تأثیر تراکم کاشت و رقم در منطقه گرگان

نویسندگان: مهدی کاشفی-محمدرضا داداشی-ابوالفضل فرجی- محمدتقی فیض بخش

بررسی اثر رژیم آبیاری بر گیاه آویشن باغی

نویسندگان: طاهره مختاری - امین باقری - سیدسعید حسین زاده

مطالعه وضعیت تغذیۀ نیتروژنی گیاه و تولید مادۀ خشک در مرحلۀ خوشه دهی گندم در شهرستان علی آباد

نویسندگان: بهرام پارسا-افشین سلطانی-ابراهیم زینلی-حسین عجم نوروزی

تعیین نیاز آبی سویا در اثر پدیده تغییر اقلیم با استفاده از مدل Terraza

نویسندگان: معصومه جبارزاده- فرزین شهبازی- محمدرضا دلالیان

بررسی تاثیر هرس سبز در زمان های مختلف بر صفات کمی انگور رقم کشمشی در خراسان شمالی

نویسندگان: فاطمه صادقیان -اسماعیل صیفی-علی دادار - مهدی علیزاده-مهدی شریفانی

بررسی اکوفیزیولوژیکی گیاه دارویی باریجه جهت اهلی‌سازی و تولید زراعی

نویسندگان: سيد احمد شفيعي دارابي - سيد رضا موسوي - محمد باقر رضايي - فرانسواز برنارد

بررسی اثرات كودهاي بیولوژیکی بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود رقم ILC482 تحت سطوح مختلف آبياري

نویسندگان: -عبدالباسط عثمانی-محمد رضا وزیری- پگاه اسلامی- پریا صلاحی سنندج

مقایسه درصد اسانس اندام‌های مختلف هوایی ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) جمعیّت اصفهان تحت شرایط تنش خشکی

نویسندگان: آمنه اسداللهی- بهلول عباس زاده- مهدی میرزا- معصومه لایق حقیقی

بررسي اثر علفكش هاي مختلف براي كنترل علف هرز پنیرک در مزارع گندم استان خوزستان

نویسندگان: عليرضا صفاهاني لنگرودي-سمانه اورك-محمد حسين طبيب-حسن كرمزاده- الهام ساعدي

اثر تنش خشکی بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ریحان سبز اکوتیپ شوشتر

نویسندگان: آمنه اسداللهی-بهلول عباس‌زاده-مهدی میرزا-ارغوان حاجی محمد

تعيين آستانهء‌ تحمل به شوري زنيان Carum copticum (L.) C.B.Clarke درمرحلهء‌ جوانه زني

نویسندگان: سهيلا دخاني-فروغ مرتضائي نژاد-سعيد دوازده امامي

اثر پسماندهای آلی بر غلظت فلزات سنگین در خاک فولاد مبارکه

نویسندگان: بهاره طبیبیان-مهران هودجی-نسیبه یزدانی

تعیین نیروی مالبندی تراکتور سبک (آروید 354) در شرایط مختلف عمق شخم

نویسندگان: عبدالباسط کریمی اینچه برون - سیدرضا موسوی سیدی - رضا طباطبایی کلور

تاثیر میزان سنگین کننده های جلوی تراکتور روی بازده کششی تراکتور آروید 354 در شرایط مختلف رطوبت خاک

نویسندگان: عبدالباسط کریمی اینچه برون - سیدرضا موسوی سیدی - رضا طباطبایی کلور2

طبقه متوسط جدید و نقش آن در تحول نظام بهره برداری بزرگ مالکی (ارباب و رعیتی) و توسعه سطح زیرکشت اراضی کشاورزی در نیم قرن اخیر در ایران

نویسندگان: حسین اصلاحی و حمید باقری نژاد

تأثير روش آبياري و تراكم بوته بر عملكرد و راندمان مصرف آب ذرت دانه اي رقم سينگل كراس 704

نویسندگان: عبدالباسط عثمانی، محمد رضا وزیری، شیرین کارش و پریا صلاحی سنندج

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم آفتابگردان بعنوان كشت دوم

نویسندگان: آرش توكلي پوران

بررسی تاریخهای مختلف کاشت ارقام بهاره گلرنگ

نویسندگان: شهلا نجفی- طلعت یساری - محمدرضا شهسواری

اثر سرعت پیشروی و عمق شخم بر روی مصرف سوخت ویژه در خاک ورزی اولیه به کمک گاوآهن برگرداندار

نویسندگان: سیدرضا موسوی سیدی- داوود کلانتری

تاثير آرایش کاشت گلرنگ بر راندمان مصرف آب در کشت دوم

نویسندگان: محمد رضا حجازی دهاقانی - بهرام مجد نصیری

تاثير كشت تابستانه بر عملكرد بيولوژيك و شاخصهاي رشد ژنوتيپهاي گلرنگ (Carthamus tinctorious

نویسندگان: محمد رضا حجازی دهاقانی - بهرام مجد نصیری

بررسی تاثیرسطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد ارقام زمستانه كلزا در اصفهان

نویسندگان: علی فضلی زاده - بهرام مجد نصیری

مطالعه تاثیر تاریخ های مختلف کشت زمستانه بر عملکرد و صفات رویشی ارقام کلزا در اصفهان

نویسندگان: علی فضلی زاده - بهرام مجد نصیری

ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان در شرایط دیم منطقه اردبیل

نویسندگان: غلامرضا عابدی اصل، محمدباقر خورشیدی ، داود حسن پناه  و شهرام عزيزي

تأثير نیتروژن و الگوي کاشت در زراعت اصلی بر عملکرد محصول راتون برنج رقم سنگ طارم

نویسندگان: محمدرضا خدادادي بالانقيبي

اندازه گیری نیاز آبی و ضریب گیاهی ریحان در اردبیل

نویسندگان: منصور چترنور_ علی رسولزاده_ مهدی رحمانیان_ بهروز اسماعیل پور_ علیرضا عبدپور دلال

بررسی کنترل علف های هرز مزارع پنبه

نویسندگان: مهدی مدندوست- مهرداد اسماعیلی مزیدی- محمود دژم

تاثیر مدیریت اندازه درخت مرکبات بر تولیدات میوه

نویسندگان: مژده حجتی طباطبایی - محمد رضا اسدى

واکنش فنولوژیکی ارقام کنجد به تاریخ های کاشت در متطقه آران و بیدگل

نویسندگان: رضا مظلومی-حمید مدنی- حسین زینعلی- مهدی چنگیزی

بررسي لاين ها ي اميد بخش جو آبي در شرايط تنش خشکي در مزارع کشاورزان اصفهان

نویسندگان: مهرداد محلوجي – احمد جعفري

مطالعه تحمل به خشکی در گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

نویسندگان: سیدمحمدنصیرموسوی-پاشاحجازی-خدادادمصطفوی-پگاه پرنمازه

بررسی و تعیین تلفات برداشت جو توسط کمباین در استان گلستان (منطقه مراوه تپه)

نویسندگان: دکتر سیدرضا موسوی سیدی - عمرکوسه غراوی

واکنش کمی و کیفی چهار رقم نخود به تراکم بوته و آبیاری تکمیلی

نویسندگان: رضاافشاريان قلعه نو-عليرضا سوهاني دربان-دکترنبوی کلات-مجتبی بشکنی

نقش کشت دوم در اقتصاد خانوار روستایی

نویسندگان: صفيه باقري کودکاني، تيمور آمار، محمد باسط قريشي، عباس زارع چنيجاني

بررسي سطوح مختلف کود سیلیس و پتاسیم بر روی ارقام مختلف برنج

نویسندگان: محمدرضا خبازکار، مرتضی سام دلیری، علي عبدزادگوهري و راضيه محمودي

تأثیر سیلیکون بر عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی پایان دوره رشد

نویسندگان: صباح محمدی،علی سپهری، محمد علی ابوطالبیان، جواد حمزئی

استحصال رطوبت هوا برای استفاده در کشاورزی

نویسندگان: ندا رحیمی، کیوان سرایی

تاثیر تنش خشکی بر برخی صفات زراعی ارقام جدید آفتابگردان

نویسندگان: علی حجری- دکتر احمد رضا گلپرور-امیر حسین نیرین جزی

ارزیابی عملکرد سه رقم تجاری ذرت علوفه ای (Zea mays L. )

نویسندگان: حسین سارانی- محمد جواد بابایی زارچ-افسانه وفایی نیا- محمد روز خش

اثر تراکم بوته و نيتروژن بر عملكرد، كارآيي استفاده از نیتروژن و كارآيي بازیافت ظاهری نیتروژن ذرت رقم 704

نویسندگان: نسرین نیکنام-هوشنگ فرجی-ابراهیم ادهمی

اثر تراکم بوته و نيتروژن بر عملكرد و كارآيي فيزيولوژيك ذرت رقم 704

 نویسندگان: نسرین نیکنام، هوشنگ فرجي، ابراهيم ادهمي

مطالعه تاثیر محل انتخاب جوانه بر ریشه زایی قلمه سرو لاوسون

نویسندگان: علی هرسج قاسمی، رضا نعمت اله ثاني، آسيه فيروزي، فريسا ايران ن‍ژاد

 بررسی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

نویسندگان: پاشاحجازی-سیدمحمدنصیرموسوی-خدادادمصطفوی-بابک طالقانی

مطالعه تنوع ژنتیکی گندم نان با استفاده از روش های آماری چند متغیره

نویسندگان: پاشاحجازی سیدمحمدنصیرموسوی خدادادمصطفوی مانیافرید

بررسی اثرات پیش تیمارهای پلی اتیلن گلیکول بر سرعت جوانه زنی و رشد گیاهچه در مرحله هشت برگی در دو رقم هندوانه

نویسندگان: ابوالقاسم حسن پور - عبدالرسول ذاکرين و اسماعیل- خرمی

اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی بذور فلفل و بادنجان

نویسندگان: الهام علی آبادی - محمد رجائیان

بررسی همبستگی کلروفیل سیب زمینی تحت شرایط تنش شوری و سولفات کلسیم

نویسندگان: الهام امجدی - مهرداد لاهوتی - علی گنجعلی

ارزیابی مدل‌های آبیاری سطحی در تحلیل و شبیه سازی آبیاری جویچه‌ای مزرعه سورگوم علوفه‌ای

نویسندگان: نوید زارع چنیجانی - علی شیر افروس - محمد رضا یزدانی - محمد رفیع رفیعی

تأثیر علف کش های کروز، اکوئیپ و اولتیما بر کنترل علف های هرز ذرت

نویسندگان: مهدی مدندوست- خلیل حاجی ابراهیمی- منوچهر دستفال

بررسی اثر پسماند علف کش های جدید مصرفی ذرت بر روی درصد جوانه زنی و سرعت سبز شدن گندم

نویسندگان: مهدی مدندوست، احسان امیرعضدی، اصغر حجگذار

بررسی اثر علف کش های جدید اولتیما، نیکوسولفورون و فورام سولفورون بر روی عملکرد ذرت دانه ای

نویسندگان: مهدی مدندوست، احسان امیرعضدی، اصغر حجگذار

مطالعه روابط برخی از صفات زراعی در گندم نان با استفاده از تجزیه به عامل‌ها تحت شرایط تنش خشکی

نویسندگان: سیدمحمدنصیرموسوی پاشا حجازی خداداد مصطفوی امیر مشایخ

بررسي اثرسرب وساليسيليک اسيد بر فعاليت آنزيمهاي کاتالاز و پراکسيدازدر دو رقم لوبیا

نویسندگان: حسین لاری یزدی- حمزه امیری-عاطفه قشنگ زاده

تأثیر سوپر جاذب، عنصر روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم

نویسندگان: مهدی غلامی-نور علی ساجدی- مسعود گماریان

بررسی اثرسرب بر مقدار پرولین در دو رقم گیاه لوبیا

نویسندگان: حسین لاری یزدی- حمزه امیری-عاطفه قشنگ زاده

مقایسه ارقام جدید زمستانه کانولا و ارزیابی ارتباط میان عملکرد دانه و روغن با سایر صفات آزمایشی در اصفهان

نویسندگان: علیرضاخدری-دکتر احمدرضا گل پرور

بررسی شاخص‌های رشد گیاه دارویی شوید Anethum graveolens

نویسندگان: علی کاظم‌پور-ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی-بهلول عباس‌زاده-یحیی روستایی-منصوره امین زاده

تأثیرگونه های مختلف بر میزان ودرصد اسانس گیاه آویشن دراستان یزد

نویسندگان: فریده گشسبی - حسین شمسی محمود آبادی-عباس زارع زاده

مطالعه عملکرد و میزان اسانس گیاه آویشن باغی(Thymus vulgaris)درتراکم هاي مختلف در استان یزد

نویسندگان: زهرا سروی - حسین شمسی محمود آبادی- عباس زارع زاده

تغییرات اجزای عملکرد 3 رقم کلزای بهاره در جمعیت های مختلف گیاهی

نویسندگان: ندا کمالی دهکردی-علی سلیمانی

ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی محصول گندم در منطقه دشت مهیار اصفهان

نویسندگان: سولماز شکوری اصل- احمد جلالیان- نورآیر تومانیان - بهاره دلسوز خاکی

تاثير پتاسيم و روي بر صفات فيزيولوژيك نخود در شرايط ديم

نویسندگان: امين عباسي مقدم علي عبادي حسين شهبازي

بررسي اثر متقابل مس و ساليسيليك اسيد بر غلظت كلروفيل و فعاليت آنزيم پراكسيداز در گياه ماش (Vigna radiate L.)

نویسندگان: حسین لاری یزدی_ حمزه امیزی_ سرور عارفی

تأثیر افزایش راندمان آبیاری بر ذخیره آب و پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: دشت زنجان)

نویسندگان: جعفر نیکبخت-محمدحسین هادی‌نژاد-رضا صالحی‌نیا

بررسی پتانسیل و پایداری عملکرد لاین های امید بخش گندم نان زمستانه و بینابین در شرایط تنش رطوبتی آخر فصل رشد در استان آذربایجان غربی

نویسندگان: محمد فارضان صابر گلكاري علي مهراس مهرابي الناز فارضان

بررسی امکان کشت کاکتوس علوفه ای در اراضی کم بازده زراعی

نویسندگان: ثریا قاسمی، مهدی رمضانی، فاطمه فاطمی نیک،فرشته رفیعی

اثر تاریخ کاشت و تراکم بر درصد اسانس و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط آب و هوایی ساری

نویسندگان: سید حسین هاشمیان احمدی- مهران محمدپور-بهلول عباس زاده-همت ا... پیردشتی-عظیم قاسم نژاد

بررسي اثر کم آبياري برعملکرد واجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي مختلف برنج هوازي در نيک شهر

نویسندگان: حمزه ریگی -قاسم محمدی نژاد -حسین صبوری

بررسی اثر گلوکز و اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی گیاهان شنبلیله و تربچه در شرایط شوری آب

نویسندگان: الهه کریمی ، فریسا ایران نژاد  ، آسیه فیروزی  ، رضا نعمت اله ثانی

اثرات متقابل مصرف علف کش های کروز، اکوتیپ و اولتیما با روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت

نویسندگان: مهدی مدندوست- خلیل حاجی ابراهیمی- منوچهر دستفال

مدیریت روش های کم خاک ورزی و بی خاک ورزی برای افزایش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت

نویسندگان: مهدی مدندوست- خلیل حاجی ابراهیمی- منوچهر دستفال

اثر سلنیوم و عناصر کم مصرف بر تغییرات وزن خشک در کلزا

نویسندگان: حمید غلامی-نورعلی ساجدی-مسعود گماریان-محمد رضا سبحانی

واکنش صفات زراعی به عناصر کم مصرف و سلنیوم تحت تنش کمبود آب در کلزا

نویسندگان: حمید غلامی- نورعلی ساجدی-مسعود گماریان- محمد رضا سبحانی

بررسی جوانه زنی و رشد گیاهچه مریم گلی در سطوح مختلف فرسودگی بذر

نویسندگان: مصطفی افتخاری-میعاد فرجی

تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه

نویسندگان: مصطفی افتخاری-محسن ابراهیمی-میعاد فرجی

بررسي اثر پيش تيمار سرما بر خصوصيات جوانه زني بذر گياهان دارويي مرزه، شنبليله، شاهي

نویسندگان: زهره جواني مقدم، آسيه فيروزي،فريسا ايران ن‍ژاد، رضا نعمت اله ثاني

بررسي و تعيين ارقام مناسب صنوبر جهت تامین مواد اولیه صنایع MDF (فيبر با دانسيته متوسط) در شمال ایران

نویسندگان: جمشید مختاری - کرمعلی ذبیحی

مطالعه اثر پیش تیمار بذر برشاخص های جوانه زنی و رشدگیاهچه درشرایط گلدانی

نویسندگان: نیما قدیری-کیومرث بخش کلارستاقی-محمد رضا ناطق

اثر هیدروپرایمینگ واسموپرایمینگ بذر برمولفه های جوانه زني گیاه ختمي (Althaea Officinalis) خبازی

نویسندگان: نیما قدیری-کیومرث بخش کلارستاقی-محمد رضا ناطق

بررسی خصوصیات رشدی و بنیه بذر علف هرز سوروف (Echinochloa cruss-galli) تحت تنش‌های شوری و درصدهای متفاوت ظرفیت زراعی خاک

نویسندگان: مهدی مدندوست - مسعود بردبار - محمود دژم

بررسی خصوصیات رشدی و بنیه بذر علف هرز سوروف (Echinochloa cruss-galli) تاثیر تنش های شوری، خشکی و اعماق مختلف خاک

نویسندگان: مهدي مدندوست- مسعود بردبار- محمود دژم

IWM در گیاه کنجد زراعی خوزستان

نویسندگان: مهدی مدندوست- افروز وثوق پور- فرهاد مهاجری

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد و تجزيه عليت ارقام برنج در دو تاريخ كاشت زمستانه خوزستان

نویسندگان: علي شيخ - عبدالعلي گيلاني - شهرام نخجوان

مطالعه ميزان جذب و نحوه توزيع نور در جامعه گياهي گلرنگ (Carthamus tinctorious L.)

نویسندگان: بهرام مجد نصیری

ارزیابی میزان تحمل به شدت های مختلف تنش خشکی در ارقام آفتابگردان

نویسندگان: بهرام مجد نصیری

مدیریت استفاده از پلی اتیلن در کنترل علف های هرز غالب مزارع

نویسندگان: مهدی مدندوست- محمد راستی

اثر آفتاب دهي بر جمعيت علف هاي هرز چند ساله كنجد

نویسندگان: مهدی مدندوست- احمد رنجبر

اثر علف کش ها و مواد خیس کننده روی گونه های چمنی و پوآی یک ساله

نویسندگان: بابک قهرمانی- مهدی مدندوست

اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید های جدید آفتابگردان

نویسندگان: زهرا میرزایی-عباس رضایی زاد-مهرشاد برراری-علی اشرف مهرابی

تخمین نیاز آبی و بررسی تجمع ماده خشک در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک در اندامهای مختلف گیاهی گندم با استفاده از مدل آبیاری ET-HS در اصفهان

نویسندگان: هومن روشنایی-امید روشنایی

تاثير تاريخ كاشت و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد سورگوم دانه اي

نویسندگان: امين عباسي مقدم علي عبادي

بررسی اثرات تراکم کاشت و وزن بنه بر عملکرد و ویژگیهای بنه دختری زعفران سراعی( crocus sativus )

نویسندگان: عاطفه عجم-دکتر کیومرث کلارستاقی-دکتر رضا صدرآبادی

بررسی اثر فاکتور های محیطی بر ریشه زایی قلمه گواوا

نویسندگان: سلیمه ابراهیمی-دکتر بهنام بهروزنام-دکتر عبدالرسول ذاکرین

تاثیر روش کاشت کپه ای بر افزایش احتمال ورس با کاهش زاویه ساقه ذرت با زمین

نویسندگان: مهرداد اسفندياري-علی سلیمانی- همایون دارخال

تاثیر کپه کاری بر عملکرد دانه هیبریدهای ذرت

نویسندگان: مهرداد اسفندياري ، علی سلیمانی، همایون دارخال،

بررسي رابطه عوامل اقلیمی و عملكرد پنبه(G. hirsutum)

نویسندگان: حمید رضا دنیویان

اثر روش كاشت فاصله ردیف بسيار باريك(UNR) پس از برداشت گندم بر عملكرد پنبه

نویسندگان: حمید رضا دنیویان

تاثيراسيد ساليسيلیك بر خصوصيات جوانه زني دوگونه گل گاوزبان تحت تنش شوري

نویسندگان: سیاوش طالبی- مهرداد جعفرپور- احمد رضا گل پرور

ارزيابي شاخص هاي تحمل به خشكي در لاینهای خلر در شرايط ديم

نویسندگان: زهرا آزادی-علی اشرف جعفری- و پیام پزشکپور

ارزیابی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد لاین‌های خلر (Lathyrus sativus) در کشت‌های پاییزه و بهاره

نویسندگان: زهرا آزادی-علی اشرف جعفری- و پیام پزشکپور

تجزیه کلاسترصفات زراعی در هیبریدهای ذرت دانه ای تحت شرایط تنش و بدون تنش خشکی در مغان

نویسندگان: شهرام مهري-فرشته ابراهيميان بلقيس آبادی-معصوم ابراهيميان بلقيس آبادی-علی احمدزاده شاعرلر

بررسی تحمل هیبریدهای ذرت به تنش خشکی آخر فصل درمنطقه مغان

نویسندگان: شهرام مهری-فرشته ابراهيميان بلقيس آبادی - علی احمدزاده شاعرلر

بررسی اثرات کلشیسین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی اطلسی ایرانی

نویسندگان: ام البنین اکبری - احمد خلیقی- ویدا چالوی -ساره رجبی- مصطفی عطري

اثر تنش کم آبی بر روند تغییرات تلاش بازآوری و پژمردگی برگ هیبریدهای جدید آفتابگردان

نویسندگان: علیرضا مقدم خمسه، مجید امینی دهقی، جهانفر دانشیان، حمید جباری4، فهیمه فرجپور ، سودابه علی نژاد و محبوبه محمدی

برآورد تركيب پذيري عمومی وخصوصی مقاومت گندم به ويروس موزائيك رگه اي ( WSMV)

نویسندگان: علی افتخاری

بررسی تنوع برخی ژنوتیپ های برتر 8 گونه آویشن

نویسندگان: شورش عزیزپور-حسن مداح عارفی-علی اشرف جعفری

تاثیر تیمارهای مختلف سترون سازی بر حذف آلودگی میکروبی و رشد درون شیشه‌ای جوانه‌های فندق

نویسندگان: پریسا دریانی ،ناصر زارع، داود جوادی مجدد ، اسماعیل چمنی

بررسی صفات مورفولوژیک و ارزیابی همبستگی بین آن ها در ارقام خرما (Phoenix dactylifera L.)

نویسندگان: منیره مارصفری- علی اشرف مهرابی- عبدالامیر راهنما

تجزیه به عامل ها برای خصوصیات مورفولوژیکی در ارقام خرما

نویسندگان: منیره مارصفری- علی اشرف مهرابی- عبدالامیر راهنما

گزینش آزمایشگاهی ارقام گندم نان متحمل به خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه

نویسندگان: حمیده میقانی مرزنکلاته-علی اشرف مهرابی- علیرضا تاب

بررسی تحمل ژنوتیپ های مختلف گندم نان به سطوح مختلف تنش اسمزی با استفاده از کشت جنین

نویسندگان: حمیده میقانی مرزنکلاته- علی اشرف مهرابی- علیرضا تاب

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم به تنش خشکی آخر فصل

نویسندگان: کریم حاجی باباعلی- امین فرنیا- مهرداد چایچی- جهانبخش سوري

بهره برداری اقتصادی از گياه دارويي عروسك پشت پرده (Physalis alkekengi ) تحت تاثير كود ازته و ماده پيريدوكسين در سال جهاد اقتصادي

نویسندگان: عاطفه خوش لهجه مفرد، منصور شیرمرد،ذوالفقار لطفی

واکنش توده‌هاي پياز خوراکي ایرانی به تولید گياهان هاپلوييد در محیط درون‌شیشه‌ای

نویسندگان: نصراله سوری و سیده فاطمه موسوی

مطالعه برآورد معادله شاخص سطح برگ در گیاه سویا

نویسندگان: سارا آهن ساز- عباس بیابانی

نقشه ژنتیکی ژن طویل کننده بالاترین میانگره (eui) در برنج با استفاده از نشانگرهای SSR

نویسندگان: نغیمه سلخ،نادعلی بابائیان جلودار،غلامعلی رنجبر، نادعلی باقری

انتخاب ژنوتیپ های امید بخش برنج معطر از طریق نشانگر مولکولی ریزماهواره

نویسندگان: هاله صادقی- نادعلی بابائیان جلودار - حمید نجفی زرینی- نادعلی باقری

ارزیابی ژنوتیپی لاین های امید بخش برنج برای طول دانه بعد از پخت

نویسندگان: هاله صادقی- نادعلی بابائیان جلودار -حمید نجفی زرینی- نادعلی باقری

مطالعه اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب برجوانه زنی گیاه هندوانه ابوجهل

نویسندگان: فاطمه عبدالهی-محمد رضا نادری-حسین زینلی

اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر توليد كالوس و باززايي غيرمستقيم در فلفل(Capsicum annuum L.)

نویسندگان: نرجس محمدی قهساره ، محمود اطرشی ، امیر حسین بیکی، کوثر مرادی ، احمد محمدی قهساره

شرایط هورمونی لازم برای پینه زایی و پراوری قطعات جداکشت مریم گلی

نویسندگان: سمیه ایزدقبول-بهنام بهروزنام-حمید صادقی

ریزازدیادی گیاه مریم گلی

نویسندگان: سمیه ایزدقبول-بهنام بهروزنام-حمید صادقی

مطالعه گندم‌های بومی ایران جهت دستیابی به منابع ژنتیکی تحمل به تنش خشکی

نویسندگان: سعید زارعی - اشکبوس امینی - سیروس محفوظی - محمدرضا بی‌همتا

بررسی آثار سطوح مختلف شوری حاصل از کلرید سدیم بر جوانه زنی و رشد اولیه ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

نویسندگان: محمد جواد بابایی زارچ- حسن حبیبی- حجت اله آذر پیوند

بررسي تنوع ژنتيكي پروتئين هاي محلول درآب ونمک با استفاده از تكنيكSDS-PAGE

نویسندگان: پوران بندریان- امید سفالیان- علی اصغری-محمد صدقی-امیر غریب عشقی4

تاثير تيمار هاي نور و جيبرليك اسيد بر جوانه زني بذر شقايق سرخ البرز

نویسندگان: مهدي هادي پور نجف آبادي- علي ساعي آهق- سيد كمال كاظمي تبار

بررسي تحمل به سرماي ژنوتيپ هاي گلرنگ

نویسندگان: محمد رضا شهسواری- طلعت یساری- شهلا نجفی

بررسی تنوع ژنتیکی Agropyron Intermedium با استفاده از مطالعات کاریوتیپی

نویسندگان: سمیه احمدی-علیرضا اطمینان-هوشمند صفری-هومن شیروانی

بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن های مختلف گونه Agropyron Intermedium با استفاده از نشانگر های موفولوژیکی

نویسندگان: سمیه احمدی-علیرضااطمینان-هوشمندصفری-هومن شیروانی

بررسی اثرتنظیم کننده های رشدبرعامل بیماری جاروک لیموترش در محیط کشت بافت پروانش آلوده به فیتوپلاسما

نویسندگان: مریم رحیمی- حمید صادقی-محمدصالحی- شبنم کاوه

ارزيابي و مقايسه عملكرد لاين هاي اميد بخش جوآبي مناطق سرد سير در شرايط کشاورزان اصفهان

نویسندگان: احمد جعفري- مهردادمحلوجی

بررسي و توصيه کشت لاين ها ي اميد بخش جو بدون پوشينه در مزارع کشاورزان اصفهان

نویسندگان: احمد جعفري-مهرداد محلوجی

ارزیابی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های گندم با استفاده از شاخص های مقاومت و حساسیت به خشکی

نویسندگان: نازنین رزازی- امیرحسین گرجی- امیرمحمد مهدوی

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام سویا درشمال خوزستان با استفاده از روشهای آماری

نویسندگان: رضا یزدان خواه- امیر حسین گرجی- غلامرضا قدرتی-امیر محمد مهدوی

مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد 11 هیبرید ذرت در شرایط آب و هوایی کرج

نویسندگان: خدیجه معظمی گودرزی - رجب چوکان

پاسخ ويژگيهاي جوانه‌زنی بذر سه گونه لگوم به تيمارهاي پيش جوانه‌زني در شرايط آزمایشگاه

نویسندگان: مصطفی پاک طینت نجف آبادی-  سیف اله فلاح

بررسی روابط همبستگی صفات و عملکرد دانه در ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان

نویسندگان: راضیه عزیزیان مصلح-امیر یزدان سپاس-بهزاد سرخی لله لو -مهرداد چایچی- امیر محمد مهدوی

بررسی پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان در مناطق سرد کشور

نویسندگان: راضیه عزیزیان مصلح-امیر یزدان سپاس- مهرداد چایچی-بهزاد سرخی لله لو- امیر محمد مهدوی

بررسی تاثیر محلول پاشی و کود سرک پتاسیم بر روی برخی صفات زراعی گلرنگ

نویسندگان: نگین السادات امیرخلیلی- حسین افشاری-قنبر لائی- اعظم دعائی

برررسی تاثیر تراکم های مختلف بر روی برخی صفات کمی در ذرت علوفه ای

نویسندگان: -کامران شهلایی، عبدالله جوانمرد،نادر جلیل نژاد،بابک پاساری

بررسي و شناسايي ارقام واجد صفات مؤثر در تحمل به خشكي در كلزا

نویسندگان: علی بختیاری‌غریبدوستی، خداداد مصطفوی، عبداله محمدی، سید حبیب شجاعی، محمد حسین بیجه کشاورزی

ارزيابي مقاومت شش ژنوتيپ سيب زميني نسبت به بيماري لکه موجي سيب زميني ناشي از قارچ Alternaria allternata در شرايط درون شیشه ای

نویسندگان: حميد رضا ميرکريمي، احمد عباسي مقدم، جواد مظفري و ثریا سادات موسوی

بررسي روابط رگرسيوني بين صفات مختلف در ارقام کلزا در شرایط مختلف آبياري

نویسندگان: علی بختیاری‌غریبدوستی، خداداد مصطفوی، عبداله محمدی، سید حبیب شجاعی، محمد حسین بیجه کشاورزی

مقایسه صفات کمی پنج رقم ذرت علوفه ای تحت تاثیر تراکم های مختلف بوته در منطقه مهاباد

نویسندگان: -کامران شهلایی-عبدالله جوانمرد-نادر جلیل نژاد-بابک پاساری

گروه بندی ژنوتیپ های جو در شرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

نویسندگان: امیر محمد مهدوی- شهرام نخجوان- رضا یزدانخواه- راضیه عزیزیان مصلح

تاثير آبياري تكميلي و تراكم بوته در چهار رقم نخود در شرايط ديم

نویسندگان: رضاافشاريان قلعه نو-عليرضا سوهاني دربان-دکترنبوی کلات-مجتبی بشکنی

ارزیابی کارآیی سه علفکش مختلف در کنترل علف هرز جودره در سه مرحله رشدی

نویسندگان: فریبا سرداریان، علی نقی فرح بخش و منصوره معینی

اثر تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سويا در كرمانشاه

نویسندگان: ساسان اميري مقدم-جهانفر دانشيان-كيوان شمس-سيدعليرضاولدابادي

بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عامل ها برای ویژگی های زراعی در گندم دوروم بومی

نویسندگان: رضا کاویانی-مصطفی آقایی سربرزه-محمدرضا بی همتا-محسن محمدی

بررسي آثار اسيد آسكوربيك خارجي بر برخي شاخص هاي رشد و محتواي كلروفيلa و b دانه رست هاي دو رقم كلزا تحت تنش شوري

نویسندگان: رضوان لك

ایده های نوین در بهینه سازی روشهای مختلف استخراج DNA گیاه گز

نویسندگان: زهره مودب _ مريم شهركي

بررسی روابط برخی از صفات مؤثر بر عملکرد دانه ذرت به روش تجزیه علیت

نویسندگان: روژین قبادی-هوشمند صفری

ارزیابی تنوع نتیکی لانهای خالص گندم نان از لحاظ صفات مورفولویک

نویسندگان: مصطفی حیدری-مصطفی آقایی سربرزه-محمدرضا بی همتا-محسن محمدی

اثر تاريخ كاشت برروی برخی از صفات زراعي و اجزاي عملكرد ارقام سويا در كرمانشاه

نویسندگان: ساسان اميري مقدم- جهانفر دانشيان- كيوان شمس- سيد علي رضاولدابادي

بررسی اثرفاصله کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم بامیه

نویسندگان: اعظم دعائی- دکتر حسین افشاری- مهندس قنبر لایی- نگین السادات امیر خلیلی

شاخه زایی درون شیشه ای گیاه دارویی عناب

نویسندگان: زکیه کدخدایی مزرجی - عباس صفر نژاد- اكبر صفي پورافشار- فاطمه سعيد نعمت پور- سیده بی بی لیلا علمداری

بررسي تنوع ژنتيکي در توده هاي بومي خيار ايران

نویسندگان: پیمان جعفری-امیرهوشنگ جلالی

تجزیه پایداری لاین های امیدبخش جو در مناطق معتدل ایران

نویسندگان: سحر صیاد-حمیدرضا نیکخواه-منوچهر خدارحمی-بهزادسرخی لله لو

بررسي شاخص سطح برگ(LAI) و وزن خشك كل(TDM) در هیبریدهای جدید ذرت زودرس در تاریخ کشت های تأخیری در شرایط معتدله استان کرمانشاه

نویسندگان: عقیق کیانی-علی جلیلیان-علی خورگامی-علی شیرخانی-ایرج رضایی

بررسي ارتفاع تا بلال و ارتفاع بوته در هیبریدهای جدید ذرت زودرس در تاریخ کشت های تأخیری در شرایط معتدله استان کرمانشاه

نویسندگان: عقیق کیانی-علی جلیلیان-علی شیرخانی-ایرج رضایی

مقایسه عملکرد علوفه ارقام شبدر قرمز در شرایط آب و هوایی شهرکرد

نویسندگان: سید جلیل نوربخشیان

ارزیابی محدودیت منبع و واکنش هیبریدهای ذرت به سطوح کود نیتروژن سرک

نویسندگان: داوود جعفرطیاری- محمدرضا نادری درباغ شاهی- حمیدرضا جوانمرد

تاثیر سطوح کود نیتروژن سرک بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک هیبریدهای ذرت

نویسندگان: داوود جعفرطیاری- محمدرضا نادری درباغ شاهی- حمیدرضا جوانمرد

بررسی اثر تاریخ کاشت برعملکرد واجزای عملکرد سه رقم آفتابگردان در همدان

نویسندگان: محمد هادی فرجی آرمان ، قاسم اسدیان و مسلم فطری

مقایسه اثر قیچی پنوماتیکی و قیچی دستی روی پاسخ درختان میوه به هرس

نویسندگان: امید جوانی - بهفر فرزانه - محسن پیرمرادیان - علی قربانی

اثرات کاربردکودهای شیمیایی،دامی وبیولوژیک برعملکردواجزاءعملکردانارملس ساوه

نویسندگان: حجت اکرمی،دکترداوود ارادتمنداصلی،محمدرضاحسنی

معرفی لاين جديد برنج دمسياه پاکوتاه، مقاوم به ورس، متحمل به بيماري بلاست باكيفيت پخت عالي

نویسندگان: علیرضا ترنگ

شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی تحت شرايط ديم و آبياري تکميلي در گندم نان

نویسندگان: خسرو ارشادی منش-رضا حق پرست-رحمان رجبی

بررسی اثر تنش خشکی و نسبت هاي مختلف کودهاي آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی جو

نویسندگان: هاله ابریشمی- شراره کاظمی

اثر تنش کم آبی و منابع کودي فسفات بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت

نویسندگان: هاله ابریشمی- شراره کاظمی

بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه لوبیاچیتی

نویسندگان: لادن ضرابپور

بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی تاتوره ( Datura stramanium) بر جوانه زنی و رشد عدس

نویسندگان: روزبه مردان- شراره کاظمی

اثر عصاره آبي تلخه(.Acroptilon repens L) بر جوانه زني و رشد اوليه ماش(Vigna radiata L.)

نویسندگان: روزبه مردان- شراره کاظمی

بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی شاخساره توق بر جوانه زنی و رشد اولیه ذرت، کلزا،کنجد و نخود

نویسندگان: شراره کاظمی - روزبه مردان

ارزيابي قابليت فتوسنتز سنبله ژنوتيپ‌هاي گندم نان در شرايط ديم و آبياري تکميلي

نویسندگان: خسرو ارشادی منش-رضا حق پرست-رحمان رجبی

بررسی تنوع مورفولوژیکی برخی ارقام توت فرنگی موجود در ایران

نویسندگان: حسینعلی اسدی قارنه-کاظم ارزانی-عبدالعلی شجاعیان-محمد سرسیفی

بررسی و مقایسه ی اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم در شرایط اصفهان

نویسندگان: علی جابری فر- مهدی نصراصفهانی- ابوالفضل رشیدی اصل- اکبر قندی- محمدعلی قدمی

گروه بندي لاين هاي اينبرد نوتركيب گندم نان در شرايط كم آبي با استفاده از صفات مرفولوژيك و زراعي

نویسندگان: آرزو سبحاني قشلاق،سعيد اهري زاد،سيد ابوالقاسم محمدي و فرهاد فرح وش

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد ، صفات زراعی و شیوع بیماری های قارچی ارقام امیدبخش جو در دشت مغان

نویسندگان: محسن زکاوت- جلیل اجلی

مقايسه عملكرد رقم جديد گندم سپاهان با ارقام جديد و متداول گندم در استان اصفهان در شرايط زارعين

نویسندگان: اکبر قندی

اثر زمان گرفتن ریز نمونه بر استقرار ارقام گلابی سبری و نطنز در شرایط درون شیشه‌ای

نویسندگان: ساجده کریم پور- غلامحسین داوری نژاد-عبدالرضا باقری- علی تهرانی فر- الهام اردکانی1

اثر هورمون IBA در استقرار ریزنمونه جوانه چهار رقم گلابی ایران

 نویسندگان:ساجده کریم پور، غلامحسین داوری نژاد، عبدالرضا باقری، علی تهرانی فر، نسرین مشتاقی

اثر تنش خشکی بر جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی انیسون

نویسندگان: محبوبه محمدی البرزی-بهلول عباس‌زاده-فضل‌الله صفی‌خانی-جعفر مسعود سینکی

تاثير سطوح مخنلف شوري بر جوانه زني زيره سبز

نویسندگان: علي باقري،بهلول عباس زاده

بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد و صفات زراعی در ارقام کلزا با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در منطقه شیراز

نویسندگان: سید حبیب شجاعی - خدادداد مصطفوی - علی عمرانی - سید فرید ساداتی

بررسی تخمین هتروزیس به منظور صفات مورفولژیکی در بذر و نشا گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

نویسندگان: اکرم فرزانه، سیدحسین نعمتی، حسین آرویی،امین میرشمسی، مهوش مجدی،نوید وحدتی

برآورد قابلیت ترکیب پذیری بر روی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) با استفاده از تلاقی دای آلل

نویسندگان: اکرم فرزانه، سیدحسین نعمتی، حسین آرویی،امین میرشمسی،مهوش مجدی،نوید وحدتی

ارزيابي ارقام زودرس پنبه با استفاده از تفسير نوارهاي حاصل از الكتروفورز پروتئين‌هاي بذر

نویسندگان: عليرضا اصغری ميرک-سيديعقوب سيدمعصومي- یوسف آقایف

مطالعه تنوع ژنتيكي در ارقام مختلف گندم با استفاده از نشانگرهاي ميكروستلايت DNA در شرایط تنش خشکی 

نویسندگان: عليرضا اصغری ميرک-سيديعقوب سيدمعصومي- محمدرضا بی همتا

انتخاب برای مقاومت به خشکی در ژنوتیپهای کنجد با شاخصهاي كمي تحمل به خشكي

نویسندگان: محمدرضا محمدرضا خانی- حسین حیدری شریف آباد- حمید مدنی- زهره امینی

مقایسه عملکرد 24 ژنوتیپ مختلف کنجد تحت شرایط تنش خشکی در منطقه گرمسیر

نویسندگان: محمدرضا محمدرضا خانی- حسین حیدری شریف آباد-حمید مدنی- زهره امینی

ارزیابی رقم جدید گندم دوروم بهرنگ در شرايط حضور و عدم حضور علف‌هاي هرز با استفاده از سطوح نيتروژن و نيتروکسين

نویسندگان: اسفنديار فاتح، ظهراب بصيري، مهدي مدندوست

تأثیر تنش کادمیوم بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا

نویسندگان: رامین بهمنی-محمدرضا بی‌همتا-داود حبیبی

اثر محیط کشت و غلظت‌های مختلف عناصر آهن و روی بر میزان اسانس گیاه دارویی رزماری در منطقه بم

نویسندگان: یلداالسادات عبدالهی-محمدیاورزاده-محمدعلی وکیلی

اثر محیط کشت و عناصر ريز مغذي آهن و روی بر برخی خصوصیات رویشی گیاه دارویی رزماری در منطقه بم

نویسندگان: یلداالسادات عبدالهی-محمدیاورزاده-محمدعلی وکیلی

بررسی کاریوتیپی جمعیتی از گونه vicia dasycarapa با استفاده از سیستم آنالیز تصویر

نویسندگان: الناز سعیدعصر-ورهرام رشیدی-احمد رزبان حقیقی

اثر تاریخ کاشت و كاربرد ماده سوپر جاذب بر رشد و عملكرد ارقام نخود

نویسندگان: دييار احمدي، منصور سراجوقي، امین فرنیا، اسعد رخزادي

مطالعه سیتوژنتیکی جمعیتهایی از Vicia dasycarpaمتعلق به کشور ترکیه

نویسندگان: الناز سعیدعصر-ورهرام رشیدی-احمد رزبان حقیقی

تأثیر مواد هیومیک بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای گندم نان در منطقه اردبیل

نویسندگان: وحید ملاصادقی - رضا شهریاری - سمانه الیاسی میانکوه

بررسي مقاومت به خشکي ژنوتيپ هاي گلرنگ با استفاده از شاخص هاي مقاومت به خشکي

نویسندگان: فرزانه رحیمی- سید سعید پورداد- رحمن رجبی

بررسی اثر تنش خشکی بر روی برخي صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژيكي مرتبط با خشکی در ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius.L)

نویسندگان: فرزانه رحیمی- سید سعید پورداد- رحمن رجبی

اثرات تاریخ کاشت برپارامترهای رویشی موثربرعملکرددرسه رقم گلرنگ بهاره درمنطقه ساوه

نویسندگان: حجت اكرمي -دكتر محمد شريف مقدسي

بررسي تنوع ژنتيکي ميان جمعيت هايي از گونه برموس تومنتلوس Tomentellus Bromus بر اساس مطالعات الکتروفورز پروتئين کل و بررسي ارتباط آن با عوامل اکولوژيکي

نویسندگان: خدابخش جنگلی-پروین صالحی شانجانی-علی اشرف جعفری

بررسی ژنهای موثر بر صفت چربی شیردر گاوهای شیری

نویسندگان: مجتبی حسین پور مشهدي- صادق آهنی- سعيد سبحاني راد- سعيد خلج زاده-ايمان نورايي-حسين جامي خراساني

مطالعه خصوصيات ظاهري و تعيين پتانسيل هاي توليدي گاوهاي بومي استان ايلام

نویسندگان: جبار جمالی ،دکترابراهيم بابااحمدی

بررسی ارتباط چند شکلی ژن IGF-I با ارزش اصلاحی صفات رشد در گوسفندان نژاد ماکوئی

نویسندگان: عباس حاجی حسینلو-علی هاشمی-نصراله پیرانی-قربان الیاسی زرین قبایی-شجاع جعفری

بررسی ارتباط چند شکلی ژن IGF-I با صفات رشد در گوسفندان نژاد ماکوئی

نویسندگان: عباس حاجی حسینلو-علی هاشمی-نصراله پیرانی-قربان الیاسی زرین قبایی-شجاع جعفری-فرزانه فیل کوش مقدم

کیت تشخیص ناقلین بیماری نقص ایمنی شدید مرکب در اسب های نژاد عرب

نویسندگان: علیرضا ترنگ- رویا شهیدزاده

بررسی اثر منشا پدر بر روی صفات تولیدی در یک گله گاو شیری هلشتاین استان تهران

نویسندگان: عباس موذن - سعيد خلج زاده

شناسایی چند شکليهاي آللي در جایگاه ژنی پروتئینMx در جمعیت هاي مختلف مرغ بومی با استفاده ازتکنیک PCR-RFLP

نویسندگان: صدیقه ملک شاهدهی، سید حسن حافظیان، قدرت رحیمی میانجی و زربخت انصاری پیرسرائی

بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم در مرغان بومی اصفهان

نویسندگان: مونا صالحی نسب-سعید زره داران-مختارعلی عباسی-صادق علیجانی-سعید حسنی

تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با رشد و تولید مثل در مرغان بومی اصفهان

نویسندگان: مونا صالحی نسب-سعید زره داران-مختارعلی عباسی-صادق علیجانی-سعید حسنی

بررسی امکان شناسایی ژن عمده سوماتیک سل کانت در تولید گاوهای هلشتاین ایران به روش تحلیل مندلی بیزی

نویسندگان: مهدی طالبی، میثم هاشم زاده، علیرضا نوشری، صادق علیجانی ، احسان نصیری فر

بررسی سیستم پرورش گوسفند ماکویی برای طراحی برنامه مناسب بهنژادی

نویسندگان: میثم محسنی بدل آبادی -ناصرامام جمعه کاشان -امیر کریمی-علی اکبرخادم

برآورد مولفه های واریانس و کوواریانس برخی صفات رشد با مدلهای حیوانی مختلف در گوسفند نژاد ماکوئی

نویسندگان: میثم محسنی بدل آبادی -ناصرامام جمعه کاشان -امیر کریمی-علی اکبرخادم

ارزیابی اپیدمیولوژی ورم پستان گاو در گاوداری های استان ایلام

نویسندگان: دکترابراهيم بابااحمدی،جبار جمالی

اثرات سطوح مختلف اسيد آمينه های گوگرددار و چربي در جيره بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي

نویسندگان: جلال يوسفی ،جبار جمالی  ، ابراهيم بابا احمدی

تأثیر پری بیوتیک تکنوموس بر متابولیت های خونی جوجه های گوشتی

نویسندگان: حسین عموئی- علی احمد علو قطبی- مهرداد بویه- علی گلشاهی

اثر مکمل  کروم-متیونین بر غلظت بتا هیدروکسی بوتیریک اسید پلاسمای گاوهای شیری هلشتاین طی دوره ی انتقال

نویسندگان: مرتضی ادیبی-مهدی بابایی-غلامرضا قربانی

بررسی تاثیر باکتری های پروبیوتیکی در کاهش عفونت سالمونلا انتریتیدیس در بلدرچین ژاپنی

نویسندگان: خدیجه بذرافشان- محمدامیر کریمی ترشیزی- شعبان رحیمی - زبیده هاشم زاده

اثر مکمل اکسید منیزیم و بی کربنات سدیم بر عملکرد بره های پرواری نر لری بختیاری

نویسندگان: مظاهر هاشمی-فرشاد زمانی-محمود وطن خواه-سیمین حسین زاده

اثر متقابل ویتامینE- سلنیوم با چربی در جیره گاوهای دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و مصرف خوراک

نویسندگان: روح الله امیری فرد-محمد خوروش-احمد ریاسی-حمیدرضا رحمانی- مسیح الله فروزمند

بررسي اثرات شير كامل و انواع جايگزين هاي شير تجاري بر روي عملكرد گوساله هاي شيرخوار هلشتاين

 نویسندگان: پیمان عیوضی، اکبر تقی زاده، علیرضا صفامهر، یوسف مهمان نواز و ولی اله پلنگی

بررسي اثرات جيره هاي حاوي پونه کوهي ، شويد و سين بيوتيک بر عملکرد و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي

نویسندگان: شکوه اسدی-کامران طاهر پور-عباس درزی نیا

تأثیراستفاده از لازالوسید برمتابولیت های خون گاوهای شیری

 نویسندگان: شهاب جعفری، اکبر تقی زاده، یوسف مهمان نواز و رحمان سبزعلی

مقایسه میزان عناصر دو واریته تاج خروس دارویی  

نویسندگان: معصومه لایق حقیقی-المیرا امیررضایی-بهلول عباس زاده-الهه کارگر حاجی آبادی

ارزیابی اثر مخلوط روغن گیاهی آویشن، رزماری و اکالیپتوس بر روی سرانه خوراک مصرفی جوجه های گوشتی

نویسندگان: محمود یعقوب زاده گتابی، پرویز قزوینیان و مهدی چوبجیان

اثرات یک ترکیب پروبیوتیک درتوسعه شکمبه،وقوع اسهال وافزایش وزن درگوساله های جوان هلشتاین

نویسندگان: نسرین مهرداد

بررسی اثر جیره های حاوی دانه رازیانه، زیره سیاه و برخی افزودنی های تجاری بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی

نویسندگان: عباس درزی نیا- کامران طاهرپور-شکوه اسدی فیروزآبادی

بررسی اثر جیره های حاوی دانه رازیانه، زیره سیاه و برخی افزودنی های تجاری بر عملکرد و خصوصیات اجزای لاشه جوجه های گوشتی

نویسندگان: عباس درزی نیا- کامران طاهرپور-شکوه اسدی فیروزآبادی

بررسي اثرات جيره هاي حاوي پونه کوهي ، شويد و سين بيوتيک بر عملکرد, فراسنجه هاي بيوشيميايي, تعداد سلول هاي خوني و برخي صفات لاشه جوجه هاي گوشتي

نویسندگان: شکوه اسدی-کامران طاهر پور-عباس درزی نیا

تأثير پوست پرتقال خشک شده برجمعیّت میکروبی سکوم جوجه‌هاي گوشتي

نویسندگان: زهره پورحسین عربانی مقدم-علی احمد علو قطبی-علیرضا صیداوی-عباس ابراهیمی

تأثير پوست پرتقال خشک شده و عصاره پوست پرتقال بر تعداد اریتروسیت ها، لکوسیت ها و شمارش افتراقی آنهادر جوجه‌هاي گوشتي

نویسندگان: زهره پورحسین عربانی مقدم-علی احمد علو قطبی-علیرضا صیداوی-عباس ابراهیمی

تأثير پوست پرتقال خشک شده بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌هاي گوشتي

نویسندگان: عباس ابراهیمی-علی احمد علو قطبی-علیرضا صیداوی-زهره پورحسین عربانی مقدم-علی گلشاهی

تأثير پوست پرتقال خشک شده بر برخی از پارامترهاي خوني جوجه‌هاي گوشتي

نویسندگان: عباس ابراهیمی-علی احمد علو قطبی-علیرضا صیداوی-زهره پورحسین عربانی مقدم

اثر نوع اسیدآمینه و سطوح متفاوت متیونین بر میزان خوراک مصرفی جوجه های گوشتی نر

نویسندگان: علی گلشاهی- جواد نصر- اکبر یعقوبفر-عباس ابراهیمی

بررسی آنزیم‌های تجاری با جیره های ویسکوزیته بر کیفیت لاشه ی جوجه‌های گوشتی

نویسندگان: فرید مهینی ، علی نوبخت  و صابر خدایی

ارزیابی اثرات استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نویسندگان: فرید مهینی ، علی نوبخت و صابر خدایی

مطالعه ی اثر پروبیوتیک تجاری بایوساف بر غلظت کلسترول و تری گلیسیریدجوجه های گوشتی

نویسندگان: ابراهیم صفاری سامانی، احمد زارع شحنه، جواد پوررضا، نصرالله ولی

مطالعه ی اثر پروبیوتیک تجاری بایوساف بر عملکرد لاشه جوجه های گوشتی

نویسندگان: ابراهیم صفاری سامانی، احمد زارع شحنه، جواد پوررضا، نصرالله ولی

ارزیابی و مقایسه خصوصیات فیزیکی تفاله انگور فرآوری نشده و شده با قارچ نورسپورا سیتوفیلا

نویسندگان: اکرم قیاسی- امید دیانی - مجید دهقان

بررسي تأثير برگ كنار بمبئي (Ziziphus mauritiana) بر برخي از فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم خون بره هاي نر پرواري

نویسندگان: علي بهمني، امير داور فروزنده شهركي، غلامرضا قلمكاري، محمد هادي صادقي

بررسي تأثير برگ كنار بمبئي (Ziziphus mauritiana) در تغذيه بره هاي نر پرواري

نویسندگان: علي بهمني، امير داور فروزنده شهركي ، غلامرضا قلمكاري، محمود دشتي زاده

اثرات سویه و مصرف پروبیوتیک ( بایوساف ) بر برخی فراسنجه های خونیبره های افشاری

نویسندگان: رودابه رحیمی- امیر داور فروزنده شهرکی- مجید طغیانی- غلامرضا قلمکاری -مهرداد برهانی

تاثير استفاده از پروبيوتيك ( بايوساف ) بر عملكرد در بره هاي در حال رشد

نویسندگان: رودابه رحيمي - امير داور فروزنده شهركي- مجيد طغياني- غلامرضا قلمكاري

اثر سطوح مختلف ضایعات کنجد در جیره دوره رشد(21-42روزگی) جوجه های گوشتی

نویسندگان: محمد هادی آقاجانی دلاور-فاطمه حسنی امیری-عباس احمدپور

تاثیر انرژی جیره و همزمان سازی فحلی بر هورمون های استروئیدی تلیسه های هلشتاین

نویسندگان: امیرعباس امامی میبدی-اکبر پیرستانی-سیدنورالدین طباطبایی-غلامرضا قلمکاری

تاثير جفت‌ماندگي بر عملكرد توليد‌مثلي يك گله گاو هلشتاین در استان البرز

نویسندگان: داود سالاریه- سعید خلج زاده-جعفر یدی

تاثیر سطوح مختلف بنتونیت سدیم (جي بايند) بر روي تعداد باکتریهاي ایکولاي فضولات در جوجه هاي گوشتی

نویسندگان: مصطفي رجبي - مصطفي محمدي- سارا نامور- جواد نصر- امير حسين مهدوي

مقایسه اثر سطوح مختلف بنتونيت سديم (جي- بايند) بر کنترل آسیت و فراسنجه هاي خونی در جوجه هاي گوشتی

نویسندگان: مصطفي رجبي - مصطفي محمدي- سارا نامور- جواد نصر- امير حسين مهدوي

تعیین پروتئین قابل متابولیسم دانه جو عمل‌آوری شده با مواد شیمیایی با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی در گاو شیری نژاد هلشتاین

نویسندگان: احمد احمدی و مهدی مقدم

تعیین پروتئین قابل متابولیسم دانه گندم عمل‌آوری شده با مواد شیمیایی با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی

نویسندگان: مهدی مقدم و احمد احمدی

تعیین پروتئین قابل متابولیسم دانه جو عمل‌آوری شده با مواد شیمیایی با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی

نویسندگان: احمد احمدی، مهدی مقدم

تعیین پروتئین قابل متابولیسم کنجاله کانولا عمل‌آوری شده با مواد شیمیایی با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی

نویسندگان: مهدی مقدم، احمد احمدی

مقایسه مقادیر فلزات سنگین سرب(Pb) ،کادمیم (Cd) ،کروم (Cr) و نیکل (Ni) جذب شده در ذرت دانه ای مبتنی بر کشاورزی زیستی (ارگانیک)

نویسندگان: علی محمدرضائی - محسن محمدرضائی - ساغر کتابچی

بررسی میزان آلودگی بادام زمینی به گونه های آسپرژیلوس در اصفهان

نویسندگان: آرزو آذرم-محبوبه مدنی-محمدعلی ضیا

بررسي تاثير سياست هاي پولي بر بازار گوشت قرمز ايران

نویسندگان: ابوالفضل شاه آبادی،زهرا تشکری

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عدد کیفی فارینوگراف خمیر نان حجیم

نویسندگان: هاجر عباسی-سید مهدی سیدین-زهرا امام جمعه3

بررسی و مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak. Subsp. daenensis) و آویشن باغی (Thymus vulgaris L.).

نویسندگان: مجتبی خرمی، اردلان علیزاده، محمد جواد نوروز نژآد، معصومه رحمانی

بررسي اثرات متفابل فسفر و روي بر غلظت روي دانه گندم در شرايط مزرعه

نویسندگان: غزاله وفایی- محمد آقا لطف الهی- محمد طاهر نظامی- نیما جعفری- وحید ملکی

بررسي كارايي و جنبه‌هاي مختلف سميت تماسي حشره‌كش جديد تيامتوكسام روي شپشه برنج Sitophilus oryzae

نویسندگان: هانيه راونديان، محمود محمدي شريف، غلامرضا گلمحمدي و عليرضا هادي‌زاده

پایداری اکسیداتیوی روغن بزرک با استفاده از اسانس آویشن شیرازی

نویسندگان: میلاد زنگی آبادی، محمدعلی سحری، محسن برزگر

بررسی تاثیر هیومیک اسید بر اندام رویشی و غده دو رقم سیب زمینی

نویسندگان: مهدی حاج محمد حسینی، مهدی باقی، فائزه فاضلی

بررسي امكان درجه بندي پیاز خوراکی به روش غیرمخرب با استفاده از امواج فراصوت

نویسندگان: عبداله قربانی-محمدعلی قضاوی-داوود قنبریان- عباس کارگر

بررسی تغییرات میزان اسانس گونه های اکالیپتوس رشد یافته در بهشهر و رابطه آن با خصوصیات مرفولوژیکی برگ

نویسندگان: علیرضا حاجی حسینی- خدایار همتی- عظیم قاسم‏نژاد- حسین توکلی

مقايسه اثر سميت دزهاي مختلف تنداكسير،پاليزين، سيرينول ، با افزودن سينرجيست برتر به سموم فوق روي پوره سن 2 Planococcus citri آفت برگ مركبات در شرايط آزمايشگاهي

نویسندگان: مریم احمدی، بهنام امیری بشلی، سيد زهرا حسيني

تاثیر دما بر کیفیت شیر تولیدی یک گاوداری صنعتی در یکی از شهرستانهای استان خوزستان

نویسندگان: میثم هاشم زاده، سعید خلج زاده

اثر همكنش روي و بور بر عملكرد دانه گندم در منطقه سردسیر شمال استان فارس

نویسندگان: سید ماشاالله حسینی - زهره امینی - سید حسین میرطالبی

ارتقاء خصوصیات شیمیایی و ویژگی های حسی نان نیمه حجیم صنعتی با افزودن سبوس برنج بعنوان یک ماده عملگرا طبیعی و ارزان قیمت

نویسندگان: بهاره صحراییان-فریبا نقی پور

ارزیابی اثر پودر تفاله چغندرقند بعنوان یک منبع فیبری با در بهبود خصوصیات شیمیایی و کاهش ضایعات نان نیمه حجیم صنعتی

نویسندگان: فریبا نقی پور-بهاره صحراییان

اثر دور آبیاری و سولفات پتاسیم بر خصوصیات رویشی و زایشی گندم رقم شیراز در منطقه سردسیر شمال فارس

نویسندگان: سید حسین میرطالبی - سید ماشالله حسینی-_ حسین روشن ضمیر_ زهره امینی _ صدیقه زارعی

بررسی ویژگیهای روغن وپروفایل اسید های چرب هسته در رقم زراعی شکر گیاه خرما در استان بوشهر

نویسندگان: مریم اکبری ،رویا رضوی زاده ، غلامحسین محبی

اثر سولفات روی بر عملکرد و کیفیت دانه سه رقم گندم پاییزه در منطقه سردسیر شمال فارس

نویسندگان: سید حسین میرطالبی- محمد رضا خواجه پور- علی سلیمانی- سید ماشالله حسینی

بررسی تأثیرات کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات ریشه درمنه خزری

نویسندگان: محمد حسین بیجه کشاورزی و علی بختیاری غریبدوستی

بررسي تاثير آسکوربيک اسيد بر شاخص هاي جوانه زني کلزا در شرايط تنش شوري

نویسندگان: مازيارقنديان زنجان-داود ارادتمند اصلي-مجتبي يوسفي راد

تأثیر عناصر غذایی خاک بر عملکرد مغزخشک بادام در منطقه سامان

نویسندگان: نرگس زمانی- رامین ایرانی پور-مهران هودجی

بررسی اثر رژیم های مختلف غذایی با کودهای دامی ، شیمیایی و باکتری های محرک رشد (PGPR) بر عملکرد کمی و کیفی ارقام هیبرید آفتابگردان

نویسندگان: محمد رجائیان - امید صادقی پور

بررسی انواع مکانیزم های خردکن بقایای گیاهی قابل نصب روی کمباین

نویسندگان: حمید خفاجه ، احمدرضا صالحیون،احمد بناکار

بررسي تاثير پرولين بر شاخص هاي جوانه زني و آنزيم كاتالاز کلزا در شرايط تنش شوري

نویسندگان: مازيارقنديان زنجان-داود ارادتمند اصلي-رضوان موحدي راد

مطالعه توسعه پایدار در کشاورزی با رویکرد تئوری فازی

نویسندگان: دکترحمیدرضا فیلی - علیرضا فدائی - ندا کریمی

بررسی روند تغییرات عملکرد و شاخص برداشت در 15رقم گندم

نویسندگان: سعید صدر جهانی ، محسن اسماعیل زاده مقدّم، نبی الله نعمتی، علي حاجي محمّدي

ارزیابی مصرف سوخت در سه روش کاشت با سانتریفیوژ، خطی کار و کمبینات

نویسندگان: احسان اله تاجیک جلالی-افشین سلطانی-ابراهیم زینلی-حسین عجم نوروزی-بهرام پارسا

مديريت تلفيقی علف های هرز کلزا با استفاده از مديريت کود و تراکم

نویسندگان: زهره بذرافکن-حميد رضا ميری-حميدرضا خادم حمزه

بررسي تاثيرات استفاده از نانوکود اکسيد روي برمقادير روي، فسفر و فيتات در دانه ذرت

نویسندگان: مهندس پريوش رضاپور اوصالو، پروفسور مهدي تاجبخش، دکتر علي حسن زاده، دکتر سيامک عصري رضايي

بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک تاج خروس و اسطوخودوس بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گیاهچه های خرفه

نویسندگان: صغرا نادری،روزبه فرهودی، عادل مدحج

تغییرات عملکرد اقتصادی ژنوتیپ های کلزا(Brassica napus L.)تحت کشت تاخیری در نظام های زراعی کم نهاده و متداول 

نویسندگان: هادی نجفی نوایی، عباسعلی نوری نیا، محمد رضا داداشی ، ابوالفضل فرجی  و علیرضا الازمنی

ارزیابی اثرات مواد شوینده و آلوده کننده محیط زیست

نویسندگان: یوسف عسکری

تغییرات زمانی رطوبت لایه سطحی و عمقی خاک در حوضه آبخیز کچیک (استان گلستان)

نویسندگان: عطیه رحیمی فر-واحدبردی شیخ-عبدالرضا بهره مند -محسن اسمعیلی

شناسایی گونه گیاهی همزیست با قارچ کوهی دنبلان در مراتع شهرستان استهبان

نویسندگان: علی رضا جاوید، رامین بابادایی سامانی، مهرزاد هنرور، سید محمد رضا موسوی

برررسی خصوصیات جوانه زنی آتریپلکس در شرایط مختلف شوری و دما

نویسندگان: مجمد حسن دانش-علیرضا سوهانی دربان-مجتبی بشکنی

بررسی میزان جذب فلزسنگین نیکل توسط گیاه خردل سیاه وازمک در خاکهای آلوده به کنده های حفاری در یک طرح گیاه پالایی (مطالعه موردی دکل 83 فتح چاه شماره 438)

نویسندگان: سارا کریمی- دکتر عبدالامیر معزی- دکترسید منصور سیدنژاد

پهنه بندی میزان کل نمک در محدوده ریشه گیاه ذرت تحت تیمار آبیاری ناقص ریشه با استفاده از زمین آمار

نویسندگان: فاطمه کاراندیش-سیدمجیدمیرلطیفی-علی شاهنظری-نصیر روشناس-لیلا هدایتی

نقش ایده های نو در مدیریت جامع منابع آب خاک

نویسندگان: حجت اله اروانه، لیلا امانت بهبهان2، سامان عباسی چناری، حجت سلیمانی فر، نسرین کایدخورده

مطالعه وضعيت تغذية نيتروژني گياه و توليد مادة خشك در مرحله خوشه رفتن گندم در ساري

نویسندگان: مروا كلبادي نژاد- افشين سلطاني-ابراهيم زينلي- حسين عجم نوروزي

ارزیابی تغییرات مکانی فرسايش پذیری خاک با استفاده از روش هاي تحليل مكاني در حوضه آبخيز کچیک

نویسندگان: فاطمه سلیم فرگی-واحدبردی شیخ-علی نجفی نژاد

اثر آلودگی هوا بر روی غلظت مس ، روی ، نیکل وسرب و برخی از ویژگی های بیوشیمیایی برگ گیاهان در باغ گونه شناسی مجتمع فولاد مبارکه

نویسندگان: نسیبه یزدانی-مهران هودجی - بهاره طبیبیان

ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا در تعدادی از گونه های گیاهی در باغ گونه شناسی مجتمع فولادمبارکه

نویسندگان: نسیبه یزدانی- مهران هودجی-بهاره طبیبیان

مقایسه عملکرد ارقام و لاينهاي اميد بخش تريتيكاله با شاهد جوانيلو در شرايط زارعين در ياسوج

نویسندگان: ضرغام عزیزی- علی رحیمی

بررسی تاثیر تراکم بوته بر روی عملکرد دانه و اجزای عملکرد ماش در کشت مخلوط ذرت دانه ای با ماش

نویسندگان: محسن یاران پور

بررسی روابط همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم دیلمانی تحت تأثیر باکتری های محرک رشد (PGPR)

نویسندگان: پرویز موسی نژاد، همت اله پیردشتی -محمدرضا داداشی -ایوب حیدرزاده

تأثیر مقدار و نحوه مصرف باکتری های محرک رشد (PGPR) بر شاخص های رشدگیاه برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم دیلمانی

نویسندگان: پرویز موسی نژاد- همت اله پیردشتی- محمدرضا داداشی -ایوب حیدرزاده

تعیین دوره های خشکسالی در سه منطقه اهواز ،آبادان و دزفول بر اساس شاخص SPI

نویسندگان: علی عصاره -احمد مرادی تلگرد -پدرام ملکی

پالايش لجن فاضلاب آلوده به كروم با گياهان آبزي ني، لوئي و بوريا

نویسندگان: شهرام گودرزي- مهران هودجی- محمود کلباسی- پیام نجفی- علي شير افروس

بررسی تاثیرروش های مختلف سم پاشی علف کش های آلاکلر(لاسو48%)مخلوط با آترازین(گزاپریم80%)و ریمسولفرون(تیتوس25%) درتلفیق با روش های مختلف کنترل بین ردیف های کاشت برکنترل علف های هرز و عملکردذرت 704 در شهرستان داراب

نویسندگان: مهدی مدندوست-علیرضا ترابی-محمد فریدون پور

تاثیر استفاده از آب مغناطیسی بر تغییرات کیفی آب آبیاری واسیدیته خاک در شرایط کشت ذرت

نویسندگان: علی عصاره-رعنا باقری-نگین انصاری

بررسی تاثیرروشهای مختلف سم پاشی علف کش های آلاکلر(لاسو48 %)مخلوط با آترازین(گزاپریم80 %) و ریمسولفرون(تیتوس25 %) درتلفیق با روش های مختلف کنترل بین ردیفهای کاشت برکنترل علفهای هرز و طول بلال وقطر بلال وعمل کرد ذرت 704 در شهرستان داراب

نویسندگان: علیرضا ترابی -مهدی مدندوست- محمد فریدون پور

بررسي اثرات آللوپاتيك عصاره آبي اندام‌هاي هوايي و زيرزميني آفتابگردان بر جوانه‌زني و رشد گياهچه‌ها‌ي علف هرز سوروف

نویسندگان: افشار آزادبخت - فرود سوری - نصراله سوري - عبدالمجيد سهيل‌نژاد - سيده فاطمه موسوي

کاربرد برنامه ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی زراعی پایدار در شبکه آبیاری دز

نویسندگان: سمیه ظهیرنیا-مهدی کاظم نژاد-رضا مقدسی

بررسی توان جذب عنصر نیکل بوسیله سبزی غده ای تربچه

نویسندگان: ابراهیم پناه پور-علیرضا جعفر نژادی-زینب*قشقایی-خوشناز پاینده

مقایسه بسترهای کمپوست و ورمی کمپوست زباله شهری به منظور تکثیر گیاه آلوئه ورا

نویسندگان: بهزادنوروزی-پژمان مرادی-مجتبی یوسفی راد

کاهش کاربرد کود نیتروژن با استفاده از ورمی کمپوست

نویسندگان: محمد محمودی -محمد جواد روستا -مهرداد محمد نیا -احمد زارع

ارزیابی تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت

نویسندگان: محمد محمودی- محمد جواد روستا، - مهرداد محمد نیا- احمد زارع

تهیه مدل مفهومي آب زيرزميني آبخوان دشت سروستان با استفاده از GMS

نویسندگان: سید مرتضی ساداتی- موسی حسام- امیر احمد دهقانی- سیاوش بهروز کوهنجانی

بررسی تاثیر عوامل انسانی و محیطی بر شرایط خاک و بیابانزایی

نویسندگان: احمدرضا صفایی قهنویه-علی خنامانی-فرزاد روحانی شهرکی

بررسي تأثير کود آلی (کود گوسفندی ) برافزایش میزان جذب آرسنیک توسط گیاه شاهی

نویسندگان: علي غلامي- علیرضا جعفر نژادی- خوشنار پاینده- ابراهیم پناه پور-الهه کاردان

واکنش ارقام گندم با تیپهای رشد مختلف به تاریخ کاشت در منطقه اصفهان

نویسندگان: داود افیونی - توحید نجفی میرک - لیلی صفایی - امید لطفی فر

بررسی اثرات کاربرد پتاسیم و روی بر عملکرد و جذب پتاسیم و روی در ذرت علوفه ای

نویسندگان: خلیل حقیقی، علي چراتی، محمد رضا نوری و مهشید عبدالملکی

مطالعه تاثیر متقابل کشت کلزا و گندم در تناوب زراعی این دو محصول

نویسندگان: حسن محمدی - بهرام مجد نصیری

تاثیر کودهای زیستی مایکوریزایی و باکتریایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم آبی پاییزه

نویسندگان: فاطمه فاطمی نیک-ثریا قاسمی-مهدی رمضانی-فرشته رفیعی

بررسی فعاليت آنزيمِ آسکوربات پراکسیداز در دو رقمِ مركبات (کلئوپاترا ماندرین و سوئینگل سیتروملو) نسبت به ارقام ناشناخته مرکبات در شرایط تنش شوری

نویسندگان: سیده الهام فرهنگ جو ، بابک باباخانی،علی حاجی محمّدی، سیده آزاده فرهنگ جو

اثر استفاده از کودهای ریزو باکتریایی افزاینده رشد گیاه بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملكرد دانه در ارقام ذرت

نویسندگان: عباس سليماني فرد- ابوالفضل توسلي

تاثیر سطوح مختلف کود آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد مینی تیوبر ارقام آگریا و ساوالان در منطقه اردبیل

نویسندگان: اکبر عزتی قره لر، شهرام شاهرخی، داود حسن پناه  و شهرام عزيزي

ارزیابی سطوح مختلف كود نیتروژن و فسفر بر عملكرد ميني تيوبر رقم آگریا در منطقه اردبيل

نویسندگان: اکبر عدل خانقاه، جلیل اجلی، داود حسن پناه و شهرام عزيزي

بررسی شاخص های رشد کرم خاکی Lumbricus terrestris L در خاک شور شده با نمک NaCl

نویسندگان: فاطمه نعمتی ، فایز رئیسی، علیرضا حسین پور

اثرات نظام های کم نهاده و متداول در کشت تاخیری بر رشد دانه رست ژنوتیپ های  گیاه کلزاBrassica napus L.))

نویسندگان: هادی نجفی نوایی، عباسعلی نوری نیا،محمد رضا داداشیو ابوالفضل فرجی

بررسی همبستگی و رگرسیون عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی انیسون تحت تاثیر شرایط تراکم و کود زیستی حل کننده فسفات

نویسندگان: آرامه زند - محمد تقی درزی- محمد رضا حاج سید هادی

توزیع عمودی ماده خشک در کشت مخلوط سویا با ریحان و گاوزبان

نویسندگان: میلاد باقری شیروان-فائزه زعفریان-وحیداکبرپور-قربانعلی اسدی-بهاره بیچرانلو

خودروی هوایی خود کششی برای برداشت مرکبات

نویسندگان: مژده حجتی طباطبایی - محمد رضا اسدى- اسماعیل فتوحی

مطالعه تأثیر استفاده از سیستم های خاک ورزی حفاظتی به منظور دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار

نویسندگان: علي غلامي - مریم محسنی شوشتری

بررسی اثرات اسيد جيبرليك تحت شرايط تنش خشكي بر ويژگي هاي جوانه زنی گياه گندم رقم پيشتاز

نویسندگان: مریم حاجی بابائی- رضا ضرغامي-سيد رحمان حسن پور اونجي

اندازه گیری کلروفیل a و b در سه نوع اطلسی

نویسندگان: جهانگیر شمس، نعمت الله اعتمادی، پیام نجفی، عبدالمجید رضائی و آزیتا شمس

بررسی تفاوت شاخه دهی سه نوع اطلسی در فضای سبز

نویسندگان: جهانگیر شمس، نعمت الله اعتمادی، پیام نجفی، عبدالمجید رضائی و آزیتا شمس

بررسی گیاه پالایی شبدربرسیم در حضور EDTA بر روی عنصر مس

نویسندگان: مجتبی یوسفی راد-محمدعسکری قاهانی- داود ارادتمند اصلی- امیر رضا غلامحسینی

چرا باید در ایران به کشاورزی ارگانیک توجه کرد؟

نویسندگان: احمد باسامی- فهیمه ریگی

تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد ارقام مختلف کنجد

نویسندگان: رضا مظلومی-حمید مدنی- حسین زینعلی-مهدی چنگیزی-

بررسي اثر رقم و تراكم بر صفات مورفولوژيكي تريتيكاله در منطقه ياسوج

نویسندگان: علی بخش شجاعی- محمد مهدی رحیمی- خدابخش پناهی کردلاغری -علی رحیمی

بررسي اثر رقم و تراكم بر عملكرد و اجزاء عملكرد تريتيكاله در منطقه ياسوج

نویسندگان: علی بخش شجاعی- محمد مهدی رحیمی- خدابخش پناهی کردلاغری -علی رحیمی

بررسی تأثیر عناصر غذایی پتاسيم و آهن بر صفات مورفولوژيكي و ميزان پروتئين گندم پاییزه، رقم شهريار، در منطقه بويراحمد

نویسندگان: محمد امیری حسین خانی ، خدابخش پناهی کردلاغری ، علی رحیمی

اثر خاکپوش و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار مزرعه ای

نویسندگان: رحیم سلیمانی - محمد رضا حسندخت-وحید عبدوسی

بررسي تاثير پرایمینگ بذر با باكتري هاي محرك رشد و تقسيط كود نيتروژن بر روي روند تغییرات بیوماس و سرعت رشد محصول در گندم 

نویسندگان: محّمد صادق حيدري سياه خلكي-رئوف سيد شريفي-محمد صدقی

بررسی جنبه های فیزیولوژیک و به زراعي ذرت در شرايط تنش خشکی با مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی

نویسندگان: جواد جمالي- شكوفه انتشاري- سيد ماشاالله حسيني- سيد حسين ميرطالبي

بررسی تاثیر مصرف سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفات روی در شرایط تنش خشکی بر رشد و عملکرد ذرت (رقم سینگل کراس 704)

نویسندگان: جواد جمالي، شكوفه انتشاري، سيد ماشاالله حسيني، سيد حسين ميرطالبي

تغییر اقلیم بر مدیریت آب در کشاورزی پایدار

نویسندگان: سیدجوادرسولی، حسین سبحانی، زهرا آهنگرزاده

بررسي اثرات سوپر جاذب و سطوح مختلف سولفات پتاسيم بر عملكرد و اجزاء عملكرد گندم ديم در منطقه بويراحمد

 نویسندگان: سید امین الله آقاشیری، خدابخش پناهی کردلاغری، علی رحیمی، محمدکاظم شفازاده

بررسي اثرات سوپر جاذب و سطوح مختلف سولفات پتاسيم بر رطوبت خاك و صفات موفولوژیک گندم ديم در منطقه بويراحمد

نویسندگان: سيد امين الله آقاشيري ، خدابخش پناهی کردلاغری  ، علی رحیمی، محمد کاظم شفازاده

بررسی هزینه به کارگیری سیستم برداشت مرکبات

نویسندگان: محمد رضا اسدی- مژده حجتی طباطبایی

بررسي گياه پالايي عنصر سرب توسط شبدر برسيم در حضور زئوليت

نویسندگان: مجتبی یوسفی راد - امیر رضا غلامحسینی - داود ارادتمند اصلی - محمدعسکری قاهانی

بررسي گياه پالايي عنصر كروم توسط شبدر برسيم در حضور زئوليت

نویسندگان: امیر رضا غلامحسینی - مجتبی یوسفی راد - داود ارادتمند اصلی - سید مصطفی مقیمی

مديريت تلفيقي منابع با استفاده از سيستم كشت متمركز برنج

نویسندگان: سيد فخرالدين مومن زاده- زين العابدين طهماسبي سروستاني- تيمور رضوي پور كومله

تاثير كود هاي بيولوژيك و شيميايي بر عملکرد کمی گیاه دارویی سياهدانه

نویسندگان: فرشته عباسي، عبدالله جوانمرد،منصور سهرابی، سامان یزدان ستا

مطالعه اثرات اسید هیومیک و فسفر بر عملکرد گل بابونه آلمانی

نویسندگان: مریم کیانی  ، سید محسن نبوی کلات و کیومرث کلارستاقی

مطالعه اثرات اسید هیومیک و فسفر بر خصوصیات رشد ریشه در بابونه آلمانی

نویسندگان: مریم کیانی ، سید محسن نبوی کلات و کیومرث کلارستاقی

اثر محلول پاشي كود نانو ذره آهن بر پروتئين دانه و ميزان آهن برگ گياه لوبيا چيتي

نویسندگان: رضا يزدان پور–مجتبي جعفرزاده كنارسري-خسرواستكي اورگاني-مهرداد چايي چي

بررسی گیاه پالایی شبدر برسیم در حضور DEDTA بر روی عنصر نیکل

نویسندگان: محمد عسکری قاهانی-مجتبی یوسفی راد-داود ارادتمند اصلی-سید مصطفی مقیمی

به کارگیری عنصر روی رادیواکتیو (65Zn) در بررسی توانایی باکتری های حل کننده ترکیبات روی کم محلول

نویسندگان: مهرزاد انصاری-محمد جعفر ملکوتی-کاظم خاوازی

طراحي و ساخت سامانه‌ي سوخت رسانی CNG به منظور كاربرد در موتورهاي ديزل تراكتوري

نویسندگان: حمید چگینی اکبر صناعی داود محمدزماني

منحنی های تابع تولید عملکرد محصول ذرت دانه ای (سینگل کراس 704) در شمال خوزستان، (دزفول)

نویسندگان: موسی محمدپور-علی شیر افروس-محمد خرمیان

اثر محلول پاشی کودهای نانوذره روی (ZN) و سولفات روی بر میزان روی برگ و پروتئین دانه در دو لاین لوبیا چیتی

نویسندگان: حامد اکبری – مجتبی جعفرزاده کنارسری - خسرو استکی اورگانی - مهرداد چایی چی

واکنش رقابتی تراکم های مختلف ذرت به تغییر تراکم توق از نظر عملکرد

نویسندگان: مهدی مدن دوست-حبیب اله زحمتکشان-شهرام دانشمندی

بررسی اثرات متقابل میزان آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت دانه ای در دزفول

نویسندگان: موسی محمدپور-علی شیر افروس-محمد خرمیان

بررسي و مقايسه تاثير سياستهاي حمايتي بر عملکرد بخش کشاورزي كشورهاي منتخب با محوريت ايران

نویسندگان:  دکتر ابوالفضل شاه آبادی - آمنه جامه بزرگی

بررسی اثر اضافه کردن اسید استیک بر برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بیوپلاستیک-های تهیه شده از ضایعات آرد گندم

نویسندگان: حسام عمرانی فرد و احمد غضنفری مقدم

اثر اسید هیومیک بر گیاه پالایی روی توسط شبدر برسیم

نویسندگان: مجتبی یوسفی راد-سید مصطفی مقیمی- داودارادتمند اصلی-امیررضاغلامحسینی

اثر اسید هیومیک بر گیاه پالایی کادمیوم توسط شبدر برسیم

نویسندگان: سید مصطفی مقیمی-مجتبی یوسفی راد -داودارادتمند اصلی-محمدعسکری قاهانی

ارزیابی صفات کیفی میوه های خربزه ایرانی پیوند شده روی پایه کدو

نویسندگان: مرضیه شاه نظری-مسعود شاه نظری-داوود نادری-رضا صالحی محمدی

بررسی اثر شوری بر جوانه زنی گیاه بابونه آلمانی

نویسندگان: حکيمه دژکام- مصطفي کمايي- ايمان دژکام

بررسی اثر مقادیر نیتروژن و آرايش کاشت بر خصوصیات کیفی برنج لاین امیدبخش3

نویسندگان: الیناز خرم فرهادی-منوچهر فربودی-ابراهیم امیری

تاثیر مالچ پلاستیکی رنگی بر کنترل علف هرز و خصوصیات کمی میوه توت فرنگی " کاماروسا"

نویسندگان: سعید شیوخی-دکتر محمود رائینی- دکتر ویدا چالوی

بررسی تراکم بوته و نسیت اختلاط بر عملکرد زیست توده و نسیت برابری زمین ذرت دانه ای و ماش سبز

نویسندگان: محسن یاران پور-پیام پزشک پور-منصور سراجوقی

تعیین بهترین تیمار جهت رشد ریزنمونه جنین گیاه دارویی باریجه(Ferula gummosa Boiss. ) در شرایط درون آزمایشگاهی

نویسندگان: امید نعمت الهی- فروغ مرتضائی نژاد - مهتاب اصفهانی زاده حسین پور -هانا مصدق

تحلیل مزیت نسبی و سیاست های حمایتی در تولید انگور یاقوتی در راستای کشاورزی پایدار(مطالعه موردی شهرستان زابل)

نویسندگان: مهدی شهریاری گرایی-شبنم کراری قره باغ-فاطمه رستگاری پور

مدل سازی حرکت آب در خاک با استفاده از خصوصیات هیدرولیکی برآورد شده توسط سویل پار

نویسندگان: فاطمه زکي زاده- علي رسول زاده-محمدرضا نيشابوري

کارایی مدیریت تلفیقی بر روی علف هرز تاج خروس و عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان

نویسندگان: هادي نورکی -فاطمه نورکی-حسن رحمانی

بررسي اثرات متقابل عوامل فيزيکی و مکانيکی خاک در مزرعه شاليزاری

نویسندگان: مهتاب رضائی- رضا طباطبائی کلور-سید رضا موسوی سیدی

بررسی تاثیر پلیمرسوپر جاذبA200 بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت دانه ای تحت شرایط تنش خشکی

نویسندگان: شهرزاد سالاری ساردویی، حسین شمسی محمود آبادی،غلامرضا زارعی

مطالعه اثر تغییرات کاربری اراضی بر شاخص های تخریب خاک به منظور دستیابی به مدیریتی پایدار در عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی

نویسندگان: علی غلامی

تأثیر عناصر روی، آهن و بور بر خصوصیات زراعی ذرت دانه ای (.Zea mayz L)

نویسندگان: علی ابراهیمی-عباس هانی- محمد مهدی طهرانی-حجت اکرمی- شیوا ابراهیمی

بررسی تاثیر تیمارهای هورمونی بر جوانه زنی بذر موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss.) در شرایط درون شیشه ای

نویسندگان: مهتاب اصفهانی زاده حسین پور-فروغ مرتضایی نژاد-نعمت اله اعتمادی

تعیین بهترین تیمار ضد عفونی جهت کشت درون شیشه ای گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss.)

نویسندگان: مهتاب اصفهانی زاده حسین پور-فروغ مرتضایی نژاد-نعمت اله اعتمادی-نفیسه نورمحمدی

تاثیرمنابع شیمیائی و بیولوژیکی کود نیتروژنه برمیزان کلرفیل برگ و عملکرد دانه دو رقم ذرت شیرین

نویسندگان: زهرا حسن زاده- محمد رضا توکلو-مهدی عزیزی- علی گزانچیان

ارزیابی برخی از صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد سه رقم سویا در کشت مخلوط با دو هیبرید ذرت

نویسندگان: سعید صفری قلعه- عادل دباغ محمدی نسب- محمد رضا شکیبا-صفر نصراله زاده- علی بنده حق- جبار پرتوی قلعه

تاثیر استفاده مجدد از آب زهکشی شور بر روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی:دشت مغان)

نویسندگان: ندا نصیری -علی رسول زاده- سیروس آذرآبادی

تاثیر تیمار بذر با هیومیک و فولویک اسید برجوانه زنی گندم درشرایط تنش خشکی

نویسندگان: رضاحق پرست-شهره زنگنه-رحمان رجبی

بررسی واکنش ارقام مختلف گندم نان به مصرف مواد آلی هیومیکا و هیومکس (حاوی اسید هیومیک و فولویک) تحت شرایط دیم درکرمانشاه

نویسندگان: رضا حق پرست-شهره زنگنه-رحمان رجبی

بررسی ایزوترمهای جذب سطحی نفت سفید توسط سه نوع خاک در شرایط غیراشباع

نویسندگان: سمیه پیرقلی زاده- سید علیرضا موحدی نائینی- سهیلا ابراهیمی- ابوطالب هزارجریبی

بررسی مقایسه ای تشکیل کالوس در ریزنمونه های برگ و هیپوکوتیل در واکنش به تیمارهای مختلف هورمونی و امکان تشکیل کالوس مقاوم به علف کش ترفلان در گوجه فرنگی(Lycopersicon esculentum)

نویسندگان: محمود دژم، شهرام دانشمندی، مرتضی گل رازقی

مقایسه تلفات نیترات در رواناب سطحی و زهاب زیرزمینی دو روش آبیاری سطحی در منطقه سبیلی دزفول

نویسندگان: عباس پورلباف علی شیر افروس محمود کاشفی پور

بررسی اثر نوع ظرف بر میزان تولید کالوس در ریزنمونه های برگ و هیپوکوتیل در کشت درون شیشه ای گوجه فرنگی( Lycopersicon esculentum Mill. )

نویسندگان: شهرام دانشمندی، محمود دژم ، مرتضی گل رازقی ، عبدالله عباسی

بررسی تلفات فسفر و فسفات در رواناب سطحی دو روش آبیاری جویچه ای وآبیاری نواری در در شمال خوزستان (دزفول)

نویسندگان: عباس پورلباف علی شیر افروس محمود کاشفی پور

بررسی توان آللوپاتیکی مورد(Myrtus communis) روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های چهار رقم گوجه فرنگی

نویسندگان: محمود دژم، علیرضاخدادوست، هادی کوهکن ، شهرام دانشمندی

بررسی تاثیر نوع حلال و غلظت عصاره بر توان آللوپاتیکی مورد(Myrtus communis) روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های علف هرز تاجریزی nigrum L.) (Solanum

نویسندگان: محمود دژم، علیرضاخدادوست، هادی کوهکن، شهرام دانشمندی

اثر پاکلوبوترازل بر میزان کربوهیدرات و خصوصیت ریشه چمن رای گراس چند ساله (Lolium perenne L.)

نویسندگان: سحر عباسیه-نعمت الله اعتمادی-داود نادری

اثر ترینگزاپک اتیل بر میزان کلروفیل و خصوصیت اندام هوایی چمن رای گراس چند ساله (Lolium perenne L.)

نویسندگان: سحر عباسیه-نعمت الله اعتمادی-داود نادری

تاثیر کم خاکورزی برخصوصیات خاک بستر بذر و پوشش بقایای سطحی

نویسندگان: رضا طباطبائی کلور-مهتاب رضائی- رضا موسوی سیدی

اندازه گيري جريان چرخشي ورودي به سيلندرهاي تراكتورMF-285

نویسندگان: حسن مهري دهنوي-شاهين بشارتي- رحيم ابراهيمي

تأثير تراكم بوته و نسبت اختلاط بر سودمندي و عملكرد كشت مخلوط ماشك گل‌خوشه‌اي و جو رقم آبيدر

نویسندگان: شبنم رشنو- مسعود رفیعی- علی خورگامی -کریم خادمی

مدلسازی عملکرد انرژی خروجی حاصل از انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در گاوداری های شیری استان تهران

نویسندگان: پريا سفيدپري - شاهين رفيعی- اسداله اکرم

مدل‌سازي جرم سه واريته سيب‌زميني به كمك برخي خواص فيزيكي

نویسندگان: اعظم طاهري- داود قنبريان- علي ملكي

بررسی آزمایشگاهی اثرات ضد قارچی فراورده های مایع دو گونه کرم خاکی Eisenia) foetida,Lumbericus luberus) بر علیه تعدادی از قارچ های بیماری زای گیاهی

نویسندگان: مهسا رستمی، مریم پیرایش، مجید اولیا، مهران عربی

تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه باغ سرخ اصفهان

نویسندگان: سید علی مروجی ، ناصر هنرجو  و احمد جلالیان

مطالعه تغییرات کربن آلی در موقعیت های مختلف شیب در اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن

نویسندگان: صدیقه ملکی- فرهاد خرمالی- فرشاد کیانی و عليرضا كريمي

تعیین مدیریت مناسب کربن آلی خاک در جهت کشاورزي پایدار، در جهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن

نویسندگان: صدیقه ملکی- فرهاد خرمالی- عليرضا كريمي-فرشاد کیانی

بررسي تاثير مديريت كنترل سطح ايستابي بر شوري پروفيل خاك

نویسندگان: علی شیر افروس

بررسي مديريت سطح ايستابي بر مقدار زه‌آب‌ خروجي و میزان غلظت نیترات در زهابها

نویسندگان: علی شیر افروس

تأثیر پخش سیلاب بر برخی از خصوصیات فیزیکی – شیمیایی خاک در منطقه باغ سرخ استان اصفهان

نویسندگان: سید علی مروجی ، ناصر هنرجو  و احمد جلالیان

ارزیابی تغییرات راندمان مصرف نیتروژن در ذرت ، تحت تاثیر بقایای گیاهی و کود نیتروژن

نویسندگان: امیرهوشنگ جلالی- پیمان جعفری

ارتباط غلظت عناصر در برگ با عملکرد مغزخشک بادام در منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان: نرگس زمانی- رامین ایرانی پور-مهران هودجی

بررسی اثر تداخل علف های هرز و کودهای ورمی کمپوست و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام ذرت دانه ای در منطقه پلدختر لرستان

نویسندگان: مهدی رشنو-مسعود رفیعی-علی خورگامی

بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های گچی در دشت سجزی

نویسندگان: امید یزدی سجادیه- ناصر هنرجو - احمد جلالیان

تاثير دورآبياري و مالچ کاه بر آب نسبي برگ، ارتفاع ريشه و بوته در گياه بادمجان

نویسندگان: علي آرزومندچافي، علي عبدزادگوهري، حبيب پيربنه و زهرا بابائي بازکيائي

عکس العمل گياه لوبيا تحت مقادير مختلف مديريت آبياري و کود نيتروژن

نویسندگان: حسنيه حسين زاده، حميدرضامبصر، ابراهيم اميري و علي عبدزادگوهري

تاثير نفوذ آب درخاک بر ارتفاع گياه و عمق ريشه لوبيا معمولي در شرايط مديريت آبياري و کود بيولوژيک

نویسندگان: معين حسني اسطلخي، عليرضا فرومند، صدرالدين پورتقي لسکوکلايه و علي عبدزادگوهري

ارزيابي آب نسبي برگ و برخي از صفات زراعي گياه بادام زميني در مديريت دور آبياري و مقادير مختلف آب مصرفي

نویسندگان: نسيم دهبان ايوان استخري، ابراهيم اميري، مجيد عاشوري و علي عبدزادگوهري

بررسی اثرات گیاهان پوششی در کنترل علف های هرز باغات مرکبات شمال ایران

نویسندگان: روجا فرزانیان، مهدی رمضانی

پاسخ ذرت سینگل کراس 704 به مصرف کود های بیولوژیک، عصاره جلبک دریایی و اسید آمینه گلایسین در منطقه اهواز

نویسندگان: حکیم چه بیشاط-دكتر عليرضا شكوه فر-دكتر داود حبيبي-دكترنورعلي ساجدي

تأثير كودهاي آلي و شيميايي بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه‌ای

نویسندگان: مرضيه پورعزيزي - سيف‌اله فلاح

تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزائ عملکرد سه رقم کلزا در منطقه داراب

نویسندگان: عباس صدق آمیز

ارزیابی جوانه زنی ژنوتیپ های کلزا (L. Berassica napus ) در سطوح مختلف شوری 

نویسندگان: فرید عباس زاده، علی چراتی آرائی، ولی الله رامئهو رضا رضایی سوخت آبندانی

بررسی میزان اسانس و صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در واکنش به کود زیستی

نویسندگان: سید حسین هاشمیان احمدی-مهران محمدپور-بهلول عباس زاده- عظیم قاسم تژاد

واکنش جوانه زنی بذور تلخه جمع آوری شده از مزارع گندم آبی و دیم به تنش خشکی

نویسندگان: شایلین لطفی، مجید رحیمی زاده،محمود شور، الیاس سلطانی

واکنش جوانه زنی بذور تلخه جمع آوری شده از مزارع گندم آبی و دیم به تنش شوری

نویسندگان: شایلین لطفی، مجید رحیمی زاده، محمود شور،الیاس سلطانی

تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک با پایه نیتروژن و کود آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقو ذرت شیرین

نویسندگان: ضحی کچرانلوئی- حمید حاتمی - محمدرضا توکلو - علی مرجانی

تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک با پایه نیتروژن و کود آلی بر خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم ذرت شیرین

نویسندگان: ضحی کچرانلوئی- حمید حاتمی - محمدرضا توکلو - علی مرجانی

ارزیابی اثر كاربرد كودهاي زیستی فسفات و سولفات بر عملكرد و اجزا عملكرد سويا رقم 9M

نویسندگان: آقامحمد علیجانی-حمید مدنی

تعیین راندمان تله اندازی در آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول با استفاده از مدل شارک

نویسندگان: مهدی دانش پور - نجف هدایت - علی روحانی

تعیین میزان رسوب در آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول با استفاده از مدل شارک (بررسی سال های 1380 تا 1390)

نویسندگان: مهدی دانش پور - نجف هدایت - علی روحانی

اثر محلول پاشی عناصر میکرو بر خواص کیفی میوه سیب گلاب (Malus domestica) رقم اصفهان

نویسندگان: علی اکبر اخلاق روشن_ حمید صادقی_ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی

بررسی عملکرد گیاه ماش با نسبت های مختلف در كشت مخلوط گیاهان ذرت و ماش 

نویسندگان: .معصومه شهبازی، منصور سراجوقی، پیام پزشکپور، سجاد احمدی

بررسی عملکرد گیاه ذرت در كشت مخلوط ذرت و ماش

نویسندگان: معصومه شهبازی، منصور سراجوقی، پیام پزشکپور، سجاد احمدی

بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اسطوخودوس و تاج خروس بر جوانه زنی و نشت پذیری غشای سلولی گیاهچه قیاق

نویسندگان: صغرا نادری-روزبه فرهودی-عادل مدحج

بررسی امکان پاکسازی زیستی فلزات نقره و کادمیوم توسط باکتری های مقائم به جیوه ی جداسازی شده از پساب دندانپزشکی

نویسندگان: پریسا کرامتی-مهران هودجی-آرزو طهمورث پور

تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر درصد نشت یونی و انتقال مجدد در ارقام گندم دیم

نویسندگان: احمدرضا عابديني-نورعلي ساجدي

تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دیم

 نویسندگان:  احمدرضا عابدینی، نورعلی ساجدی

اثر علف کش بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه  ارقام ذرت در منطقه پلدختر لرستان

نویسندگان: علی ولی پور و دکتر مسعود رفیعی

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم گل سلوی

نویسندگان: شیرین شیرانی نعمت الله اعتمادی

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم گل شاهپسند

نویسندگان: نیلوفر قادری فروغ مرتضایی نژاد

تاثیر تفاله قهوه و تراكم كشت بر عملكردکمی و کیفی سياهدانه

نویسندگان: مينا سيدزاده1، رضا صدر آبادي حقيقي 2،محسن نبوی کلات3، عليرضا ميرشاهي4

بررسی اثر حل کننده های زیستی فسفر و گوگرد و محلولپاشي عنصر روي بر صفات زراعی سويا

نویسندگان: آقا محمد علیجانی، حمید مدنی، مجتبی جعفرزاده کنارسری، سجاد احمدی،اشکان محمدی

بررسی میزان تأثیرپذیری ذرت هیبرید ساده 704 از کودهای میکروبی فسفاته گرانوله عملکرد تحت تأثیر تنش کم آبی

نویسندگان: فاطمه فاطمی نیک،ثریا قاسمی،مهدی رمضانی،

انتخاب مناسب‌ترین سامانه‌ی برداشت ذرت بذری بر اساس شیوه‌های نوین تصمیم‌گیری

نویسندگان:  سیدحسن‌پیشگرکومله- علیرضا کیهانی- محمدرضا مستوفی سرکاری- علی جعفری

بهره‌گیری از روش‌ نوین غیرپارامتری شبکه عصبی مصنوعی بمنظور تخمین مدل بهینه تلفات ماشینی در برداشت ذرت‌ بذری

نویسندگان: سیدحسن‌پیشگرکومله- علیرضا کیهانی- محمدرضا مستوفی سرکاری- علی جعفری

بررسی عناصر روی، آهن و بور بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (.zea mayz L)

نویسندگان: علی ابراهیمی، عباس هانی، محمد مهدی طهرانی

تاثیر عصاره گیاه آویشن شیرازی Zataria multiflora بر خصوصیات مورفولوژیک قارچ Alternaria alternata

نویسندگان: اسماعیل محمودی، احمدرضا احمدی، داود نادری

استفاده از منابع بیولوژیک انرژی و افزایش پایداری مزارع تولید چغندرقند

نویسندگان: سعید قزوینه، محمد یوسفی

اثر روشهای کم‌آبیاری و سطوح مختلف کوددامی پوسیده بر عملکرد ذرت رقم 704

نویسندگان: حمیدرضا نصیری ششده-سیدعلی طباطبایی-عبدالحسین عسکری

تاثیر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر محتوای پرولین و عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار(Calendula officinalis L)

نویسندگان: کبری عطایی-دکتر حمیدصادقی-دکتر بهنام بهروزنامی

تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتریهای حل کننده فسفر (بارور 2 ) بر میزان جذب فسفر و عملکرد در گیاه گندم در منطقه بهبهان

نویسندگان: زهرا نگاهی-مجتبی علوی فاضل-محمدرضا رفیع

بررسی عکس ‏العمل خصوصیات اگرومورفولوژیکی گندم نسبت به باکتری‌های (Pseudomonas fluorescens) و (Thiobacillus thioparus)

نویسندگان: سعید چمن گشت، محمد رضا اردکانی، کاظم خاوازی، سعید وزان و بهلول عباس‏ زاده

بررسی شاخص های جدول زندگی کرم غوزه پنبه(Helicoverpa armigera (Hübner روی ارقام مختلف نخود ولوبیا چشم بلبلی

نویسندگان: ندا فلاح نژادمجرد- یعقوب فتحی پور- کریم کمالی- بهرام ناصری-و امین صدارتیان

بررسی تاثیر برهمکنش روشهای مختلف سم پاشی علفکش های آلاکلر(لاسو48 %)مخلوط با آترازین(گزاپریم80 %) و ریمسولفرون (تیتوس25 %)درتلفیق با روشهای مختلف کنترل بین ردیفهای کاشت بر وزن هزار دانه و تعداد دانه در بلال در ذرت704 در شهرستان داراب

نویسندگان: مهدی مدندوست -علیرضا ترابی-محمد فریدونپور

تأثير نيتروژن، و كود زیستی نيتروكسين بر پروتئین گندم

نویسندگان: افسانه شجاعي - مجتبي علوي فاضل - ابراهيم فتاحي نژاد

اثر كودهاي بيولوژيك و شيميايي نيتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد دانه گندم در منطقه بهبهان

نویسندگان: افسانه شجاعي - مجتبي علوي فاضل - ابراهيم فتاحي نژاد

بررسي اثر دگرآسيبي برگ و بنه زعفران(Crocus Sativus L.) بر روي چند گياه زراعي و علف هرز

نویسندگان: نسیم نوریان-محمد حسن هادی زاده-علی باقرزاده

بررسي اثرات باقيمانده سولفات روي بر رشد، عملكرد و جذب روي توسط کلزا

نویسندگان: صدقعلي زماني - احمد بای بوردی - رسول احمدی عدلی - لیلا عکاشه - مريم بهداد

اثر حشره کشی سم گیاهی پالیزین و دو سم شیمیایی بر روی لاروهای سن I ، IV و حشرات کامل کفشدوزک Oenopia congelobata دشمن طبیعی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistacia

نویسندگان: مهدی کبیری رئیس آباد،بهنام امیری بشلی،مهدی بصیرت

بررسی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل و کود بیولوژیک فسفاته بارور2 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم لاین D7915 در منطقه بهبهان

نویسندگان: زهرا نگاهی - مجتبی علوی فاضل- محمدرضا رفیع

ارزیابی کیفی تناسب اراضی و تعیین تولید پتانسیل محصولات عمده زراعی دشت آبخور تنگشکن ارسنجان استان فارس

نویسندگان: طاهره مقتدری-سیدعلی ابطحی-غلامرضا زارعیان

ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصول گندم در دشت آبخورتنگشکن ارسنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان: طاهره مقتدری-سیدعلی ابطحی-غلامرضا زارعیان

ارزیابی تاثیر بکارگیری علف کش های مختلف بر خصوصیات زراعی تریتیکاله

نویسندگان: عباس بخشي - رضا ولي‌ا...پور - جهانفر دانشيان - سبحان محضري

بررسی گیاه پالایی سرب در خاک توسط گیاه ذرت (Zea mays L.)

نویسندگان: مهدی رمضانی، ثریا قاسمی

تعیین بهترین روش استخراج برای افزایش کیفیت اسید هیومیک در نیل به سوی کشاورزی پایدار

نویسندگان: آرش همتی، حسینعلی علیخانی

ايجاد پوشش گوگردی روي دانه با استفاده از محلول مالیک و تاثیر آن بر زود کاشتی پنبه

نویسندگان: فاطمه باقريان، محمد علی رضایی،محمود مالی

تأثیر پس آب فاضلاب شهر اقلید بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ

نویسندگان: کاظم خیراندیش - سید ماشالله حسینی - عیسی افشار - سید حسین میرطالبی

پوشش دار كردن بذر پنبه در تاريخ كاشت هاي مختلف بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه

نویسندگان: فاطمه باقريان، محمد علی رضایی، محمود مالی

ارزيابي كمي و اقتصادي تناسب اراضي دشت ارسنجان، استان فارس براي محصولات عمده ي زراعي

نویسندگان: آمنه كمالي سروستاني - سيد علي ابطحي- غلامرضا زارعيان

اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد جمعیت‌های مختلف ریحان بنفش(Ocimum basilicum cv. purple)

نویسندگان: ارغوان حاجی محمد - بهلول عباس زاده - مهدی میرزا- علیرضا جنیدی

تاثير سولفات آهن بر عملکرد واجزاءعملکرد سه رقم گندم پاییزه در منطقه اقلید فارس

نویسندگان: محمد رضا عظيمي برمک جعفري حقيقي سيد ماشاءاله حسيني سيد حسين ميرطالبي

ارزیابی کیفی تناسب اراضی و تعیین تولید پتانسیل محصولات عمده زراعی در دشت ارسنجان، استان فارس

نویسندگان: آمنه كمالي سروستاني - سيد علي ابطحي- غلامرضا زارعيان

تأثیر پیش تیمار هورمون 2,4- D و باکتری آزوسپیریلیوم بر برخی صفات مرتبط با غلاف و عملکرد ماش

نویسندگان: علیرضا پورابوقداره- وحیدصیادی- محمدجواد زارع

بررسی مشکلات اجتماعی باغداران در استان گیلان

نویسندگان: زهرا چنگیز دلیوند - سید علی نورحسینی نیاکی

رابطه بين غلظت آهن كل، آهن فعال و شاخص كلروفيل متري در برگ هلو

نویسندگان: مريم امامي - اسماعيل دردي پور

ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوای تعدادی از گونه های گیاهی کشت شده در کمر بند سبز شرق اصفهان

نویسندگان: عباس عابد اصفهانی-حسین امینی - - مریم اعرج شیروانی

بررسی شاخص‌های رشد دو واریته تاج خروس دارویی برای اولین بار در ایران

نویسندگان: معصومه لایق حقیقی، سید علیرضا ولدآبادی، بهلول عباس‌زاده، محمدحسین لباسچی و مهران محمدپور

اثرتنش کمبود آب وکاربرد مواد جاذب رطوبت بر صفات فیزیولوژیک گندم

نویسندگان: محمد فرمهینی فراهانی، محمد میرزاخانی، نور علی ساجدی

ارزيابي وضعيت تغذيه آهن در هلو

نویسندگان: مريم امامي - اسماعيل دردي پور

بررسی مواد جاذب رطوبت، در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی گندم الوند

نویسندگان: محمد فرمهینی- محمد میرزاخانی- نورعلی ساجدی

ارزیابی تحمل غلظت‌های مختلفNaCl+CaCl2 در جمعیتهای مختلف گیاه کافوری در شرایط کنترل شده

نویسندگان: بهلول عباس زاده-محمدرضا اردکانی- فرزاد پاک نژاد- معصومه لایق حقیقی و علی باقری

بررسی پایداری عملکرد لاین‌های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران

نویسندگان: شیرین دربندی-بهرام علیزاده-خداداد مصطفوی-مجید حاجی محمد علی جهرمی

اثرات برخی از تیمارهای پیش رویشی بر شکستن خواب، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های دو توده زیر سیاه

ننویسندگان: فیسه نیکخواه-علی سلیمانی

اثر مدیریت تلفیقی علف هرز پیچک صحرایی با كاربرد حداقل سموم بر عملکرد ذرت (S.C.704 ) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان

نویسندگان: فاطمه نورکی-حسن رحمانی-هادی نوركي

كشاورزي پايدار كليد كاهش مصرف كود شيميايي

نویسندگان: لاله ساعي

بررسی کارايي جذب عناصر ريز مغذی در گندم نان و ژنوتيپ های اجدادی آن

نویسندگان: مهرانگيز اکبری- محمد جواد زارع-علی اشرف مهرابی

تأثیر سطوح مختلف فسفر و روی بر غلظت فسفر و عملکرد اندام هوایی گیاه ذرت

نویسندگان: اکبر مردانی ننادگانی-مهران هودجی-مجید افیونی

تاثیر درازمدت دیم‌کاری بر میزان کربن آلی خاک در منطقه روئین، شمال شرق ایران

نویسندگان: فرشته مقامی مقیم- علیرضا کریمی-غلامحسین حق نیا-آرش دوراندیش

اثرات فاضلاب و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه یاسوج

نویسندگان: علی رحیمی - سهیلا رضایی

بررسي كاربرد توام علف‌كش و كونوويدر بر علف‌هاي هرز مزارع برنج با تاكيد بر سوروف (Echinochloa crus – galli) و اورياسلام (Cyperus difformis) در منطقه مازندران

نویسندگان: سبحان محضری-محمد علی باغستانی-امیرحسین شیرانی راد-مرتضی نصیری-محسن عمرانی

کنترل شیمیایی علف های هرز در مزارع کشت مستقیم نخود

نویسندگان: امین فرنیا  - آژنگ جاهدی – حامد فرهادی

بررسي اثرات پرايمينگ بر خصوصيات فنولوژي دو هیبرید ذرت سینگل کراس 704 و 640 با كشت تأخيري تابستانه در استان مازندران

نویسندگان: رضا رضايي سوخت آبنداني و احمد محسنی

بررسی اثرات برخی کودهای بیولوژیک و کود به دست آمده از پس ماندهای آلی بر جذب برخی عناصر غذایی در گل آهار رقم (Zinnia elegans cv., dreamland)

نویسندگان: آرزو سعیدزاده-مسعود زاده باقری-بهنام بهروزنام

بررسی اثر کاربرد کود کمپوست پس ماندهای آلی و کود بیولوژیک بارور 2 در سه مرحله رشد بر برخی ویژگی های گل آهار رقم (Zinnia elegans cv., dreamland)

نویسندگان: آرزو سعیدزاده، مسعود زاده باقری، بهنام بهروزنام

بررسي تأثير رطوبت و موقعیت میان‌گره بر مقاومت برشي ساقه‌ي نيشکر

نویسندگان: رسول همتیان-غلامحسن نجفی-بهرام حسین زاده-تیمور توکلی-ابراهیم رحیمی

مدل سازی میزان رشد گیاه خیار گلخانه ای با استفاده از بررسی تغییرات همگونی بافت تصویر

نویسندگان: کیوان آصف پور وکیلیان - جعفر مساح - حامد ابراهیم زاده

کاربرد شاخص رطوبت توپوگرافی(TWI) در کشاورزی دقیق حوضه کچیک استان گلستان

نویسندگان: عطیه رحیمی فر-واحدبردی شیخ-عبدالرضا بهره مند-محسن اسمعیلی

کاربرد MCA به عنوان روش نوین در بهینه‌سازی سامانه‌های ماشین‌های کشاورزی

نویسندگان: علیرضا مهدویان- سعید مینایی- مهدی منتظری- رسول همتیان

بررسی تأثیر طول مدت تابش پرتو UV بر درصد و سرعت جوانی زنی علف هرز ترشک (Rumex acetosella) و خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio)

نویسندگان: سید امین فانی یزدی-محمد رضوانی-محمد حسن راشد محصل-ابراهیم مصطفوی مندی-حسن حمیدی

مقایسه میزان ماده آلی خاک در کاربری های مختلف اراضی در زیر حوزه منج

نویسندگان: محسن آقاجانی-احمد جلالیان

تعیین خصوصیات خاک‌های سری گلشهر در منطقه اصفهان

نویسندگان: عاطفه اژدری-حمد جلالیان- نورایر تومانیان- ناصر هنرجو

بررسی تغییرات نیاز آبی دوگونه (خربزه و سبزیجات)در آینده(مطالعه موردی دشت بهبهان)

نویسندگان: لیلا امانت بهبهانی،حسین قربانی زاده خرازی، حجت اله اروانه ،حسین هوشمندی

بررسی اثر تغییر اقلیم بر افزایش نیاز آبی مرکبات در کل مراحل رشد

نویسندگان: لیلا امانت بهبهانی،حسین قربانی زاده خرازی، حجت اله اروانه،حسین هوشمندی4

نگرشی بر کاربرد فناوری نانو در حیطه ی علوم کشاورزی

نویسندگان: معصومه عطايي

بررسی اثر شوري آب آبياري بر اجزاء عملكرد اسانس اندام رويشي زنیان درکشت بهاره و تابستانه

نویسندگان: سهيلا دخاني-فروغ مرتضائي نژاد-سعيد دوازده امامي

تاثير سطوح مختلف شوري و فسفر بر ميزان جذب عناصر آهن، مس، سديم و پتاسيم در عدس Lens culinaris Medik

نویسندگان: نسیبه پاکباز- منیره مارصفری- فضل اله بازیار- نورالدین قاسمی- اسعد کهزادی

بكارگيري روش پردازش تصوير جهت تعيين ميزان نيتروژن خاك

نویسندگان: صمد نظرزاده اوغاز-مجتبي نوري حسيني-زهرا اكبري اوغاز-امين نظرزاده اوغاز

بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی سه رقم جدید ذرت ( 704 ،677 و630) در شهرستان کوهدشت

نویسندگان: افشار آزادبخت، جهانبخش آزادبخت،مسعود رفیعی،نصراله سوری، مرضیه کوشکی

بررسی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب گلاب (Malus domestica) رقم کهنز

نویسندگان: علی اکبراخلاق روشن_ حمیدصادقی_ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی

اثر پیش تیمار هورمونی بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز(.Cuminum cyminum L)

نویسندگان: علیرضا بابائی-دکتر فرخ رحیم زاده خویی-دکتر سعید اهری زاد

بررسی امکان پذیری بومی سازی تکنولوژی فرمان گیری خودکار و ساخت یک نمونه از کنترلر فرمان، قابل استفاده در کشاورزی دقیق و سیستم حمل و نقل

نویسندگان: روح الله محسن زاده- وحیدرستگار

بررسي تاثير متيل جاسمونات در بالابردن توان تحمل شوري از طريق تغيير برخي صفات مورفولوژيكي و آناتوميكي در گیاه گاوزبان دارویی 

نویسندگان: نسرين آقا محمد رفيع- شكوفه انتشاري- مهدي يوسفي

اثر ساکارز و ترکیب هورمونی بر خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم سیب زمینی آگریا و مارفونا در شرایط این ویترو

نویسندگان: بهاره حفیظی- احمدرضا بلندی- علیرضا سوهانی دربان- حسن حمیدی

بررسی اثر سطوح مختلف ساکارز بر کالوس زایی سیب زمینی رقم ساتينا

نویسندگان: بهاره حفیظی- احمدرضا بلندی- علیرضا سوهانی دربان - حسن حمیدی

اثر محلول پاشی نیتروژن درمراحل مختلف رشدی بر برخی از صفات مورفولوژیکی ذرت در بحث کشاورزی دقیق

نویسندگان: حمیده شیروانی سرخسی

بررسی اثرات فواصل بین ردیف و روی ردیف کاشت بر صفات مختلف کرچک قرمز 

نویسندگان: محمد رضا شهسواری و شهلا نجفی

بررسی تاثیر اثر بارندگی و رطوبت نسبی هوا در تعیین تعداد روزهای مناسب کار در برداشت شلتوک برنج در منطقه آمل

نویسندگان: یاسر محمدی نشلی-دکتر بابک بهشتی-مهدی شاد

بررسی روشهای نوین هرس وتراکم بر صفات مور فو لوژیکی کدو آجیلی

نویسندگان: سیدمرتضی شکارلو- محسن رشدی- ساسان رضادوست -مهدی زهدی اقدم

بررسی تأثیر تنش صوتی بر فاکتورهای کمی گل داوودی

نویسندگان: نفیسه ملاکریمی- محسن کافی- سپیده کلاته جاری

بررسی تاثیر امواج صوتی با فرکانسهای متفاوت بر خصوصیات کیفی گل داوودی

نویسندگان: نفیسه ملاکریمی- محسن کافی- سپیده کلاته جاری

مطالعه آزمایشگاهی افزایش ضریب انتقال حرارت سیستم خنک کاری تراکتور با استفاده از فن آوری جدید نانوسیالات

نویسندگان: حسن تقی جراح _سیدسعید محتسبی_ حجت احمدی_ میثم ستاری نجف آبادی

اثرات جیبرلیک اسید (GA3) برشاخصه های جوانه زنی گلرنگ تحت تنش خشکی

نویسندگان: سيد جواد واجدي-داود ارادتمند اصلي-رسول محمدي ايچي

بررسي پتانسیل های مختلف اسمزی شوري و خشكي و طيفهاي نوري بر خصوصیات جوانه زني‌ گياه دارويي كاسني (Cichorium Intybus.L)

نویسندگان: اشرف حسيني نيا- معصومه شنوايي

بررسی تاثیر جیبرالیک اسید و سولفوریک اسید بر جوانه زنی بذر انگور فرنگی قرمز

نویسندگان: صدیقه السادات شرفی-سید امید شرفی

بررسی اثر شوری بر جوانه زنی گیاه سیاه دانه

نویسندگان: مصطفي کمايي- حکيمه دژکام- ايمان دژکام

تأثير دوره هاي تداخل علفهاي هرز و كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان

نویسندگان: افشار آزادبخت و سهراب محمودی و سید وحید اسلامی

بررسی تأثیر باقیمانده علف کش های سولفونیل اوره جدید ذرت در مقایسه با سموم رایج بر گندم

نویسندگان: داود علی بیگی نبی، شقايق رمضاني، یاشار بهمئی ، بابك ديده بان

بهینه سازی محیط کشت برای کالزایی مریستم گیاه زینتی بگونیا , Olympia White ، Begonia

نویسندگان: آذین اولیازاده-مهرداد لاهوتی-علی گنجعلی

مطالعه اثر تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه آلوئه ورا

نویسندگان: جواد سلمانی زاده - محمد رضا اسلاملو

ماندگاری و اثربخشی کودهای تلفیقی بر عملکرد گل محمدی

نویسندگان: وحیده صمدیان ساربانقلی-بهلول عباس زاده-سید رضا طبائی عقدائی-معصومه لایق حقیقی-الهه کارگر حاجی آبادی

تاثیر کينتين بر شاخص های جوانه زني بذر گلرنگ تحت شرایط تنش شوری

 نویسندگان: رسول محمدی ایچی، داوود اردتمند اصلی، سید جواد واجدی

تأثیر سوپر جاذب، عنصر روی و سلنیوم تر عملکرد و اجسای عملکرد گندم شهریار

نویسندگان: یونس بابایی- نورعلی ساجدی- مسعود گماریان

بررسی استفاده تلفیقی ازتوباکتر با کود نیتروژن در ماده خشک کل (TDM) طول دوره رشد دو رقم گندم

نویسندگان: فاطمه فاطمی نیک، مهدی رمضانی

اثرسرعت کوبنده و فاصله بین کوبنده و ضدکوبنده بر عملکرد پوست گیری دستگاه پوست کن بادام سبز

نویسندگان: حسين تقوايي زاده- سعيد جعفري

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه هیبریدهای جدید ذرت به عنوان کشت دوم در اقلیم معتدل استان کرمانشاه

نویسندگان: کامران کریمی روژین قبادی

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیک و شاخص مقدار کلروفیل ارقام جدید زودرس ذرت دانه‌ای در استان کرمانشاه

نویسندگان: امین فرنیا ، کامران کریمی، علي جليليان

بررسی عوامل موثر بر ارزیابی اقتصادی محصول جو در منطقه دشت مهیار ا صفهان

نویسندگان: سولماز شکوری اصل- نورآیر تومانیان- احمد جلالیان

مقايسه برخي پارامترهاي مورفولوژي و بيوشيميايي در دو تيمار سيليس كوتاه مدت و بلند مدت بر روی گاوزبان ایرانی

نویسندگان: مهشيد سعادتمند- شكوفه انتشاري

عکس العمل گل محمدی نسبت به محلول پاشی ریز مغذی ها

نویسندگان: وحیده صمدیان ساربانقلی-بهلول عباس زاده-سید رضا طبائی عقدائی-الهه کارگر حاجی آبادی -مریم عباسقلی زاده

کارایی علفکش کارایی علفکش یودوسولفورون متیل سدیم+ مزوسولفورون متیل برای کنترل علف هرز یولاف خودروی( Avena fatua l.) در ارتباط با مرحله رشد گیاه و ماده افزودنی نیتروژن.

نویسندگان: لیلا رهسپار، علی نقی فرح‌بخش و منصوره معینی

کارایی علفکش پینوکسادن برای کنترل علف هرز یولاف خودروی( Avena fatua l.) در ارتباط با مرحله رشد گیاه و ماده افزودنی نیتروژن.

نویسندگان: لیلا رهسپار، علی نقی فرح‌بخش و منصوره معینی

برآورد بارش موثر و نیاز آب مصرفی برای کشت گندم و برنج در شهرستان ساری

نویسندگان: بنت الهدی طالبی ورکلایی- حسین شریفان- امیراحمد دهقانی- مهدی مفتاح هلقی-رامین فضل اولی

تحلیل خصوصیات بافت برگ برای تشخیص کمبود کلسیم گیاه گوجه فرنگی با تکنیک ماشین بینائی

نویسندگان: کیوان آصف پور وکیلیان - جعفر مساح

اثر خاکپوش و رقم بر عملکرد بادنجان در منطقه جیرفت

نویسندگان: طلعت تنیده-میثم کریمی مسکونی-محمدرضا حسندخت-غلامعلی پیوست

ضرورت توجه به مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی

نویسندگان: میعاد فرجی-مصطفی افتخاری-یونس رحمانی واسوکلایی

شبیه سازی و طراحی سنسور سطح سمپاش دو کاره ، سه وضعیتی و هشدار دهنده با PIC (در راستای تحقق اهداف کشاورزی دقیق)

نویسندگان: محمد علی قضاوی-محسن مرادزاده-صادق مرادزاده-مهدی طبائیان-مهدی مرادی

تأثیر کاربرد آب مغناطیسی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ‏ای

نویسندگان: عزیز کرملاچعب

برآورد میزان خسارت چاودار در مزارع گندم با استفاده از مدل هذلولی رقابت

نویسندگان: حمیدرضا سردارآبادی-محمد حسن هادی زاده-لیلا علیمرادی

تأثیر دزهای مختلف اشعه گاما و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر جو

نویسندگان: مهدی رمضانی، فاطمه فاطمی نیک

بررسی میزان غلظت عناصرNi,Cr درزمینهای کشاورزی اطراف مجتمع صنعتی خیرآباد

نویسندگان: سمیراقیاسی

تحولی شگرف در کشاورزی با استفاده از نمک طعام در اراضی منطقه مختار شهرستان بویراحمد

نویسندگان: علی رحیمی- خدابخش پناهی کردلاغری - سهیلا رضایی

تاثير غلظت هاي مختلف NaCl بر صفات جوانه زني بذر رقم اهواز ماريتيغال (Sylibum marianum ) و اثر پرايمينگ بر القاي مقاومت به شوري NaCl

نویسندگان: مهري تحويلداري لنگرودي،عليرضا سوهاني دربان،رضا صدر آبادي حقيقي، محمدرضا اسكندري نصرآباد، نازنين محبي

بررسی تاثیر روش کوددهی پتاسم و نیترات در افزایش وزن خوشه انگور بیدانه قرمز

نویسندگان: زاهد آذری- محمد اسماعیل امیری- سیدنجم الدین مرتضوی- اقبال شبرندی

تاثیر سطوح مختلف نيتروژن و تراكم بوته بر خواص زراعی و كاهش بولتينگ پياز خوراكي در كشت پاييزه منطقه شهداد كرمان

نویسندگان: حسین شجاعی- محسن خدادادی- سید محمد علی وکیلی- یدالله میرزایی

بررسی اثر تنظیم کننده اتیلن بر القای گلدهی خارج از فصل و برخی از صفات رشدی دو رقم شب بو

نویسندگان: حمید رضا صباغی- عبدالطیف شیخی- محمود لطفی- محمد مهدی عرب- امین حسن خواه

بررسي اثر اكسين مصنوعي (IBA , IAA) بر روي ريشه زايي قلمه هاي اسطوخودوس Lavandula officinalis و رزماری Rosmarinus officinalis

نویسندگان: طاهره مختاری-امین باقری-، نرگس حاجیان نژاد- ،سیدسعید حسین زاده

انتخاب مناسب ترین ماشین آلات و تجهیزات در حوزه کشت گندم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

نویسندگان: حمید رضا فیلی - محمد بایرام پور - بابک آقابابایی

تاثیرات غلظتهای مختلف هورمون IBA بررشد قلمه های اسطوخودوس و رزماری

نویسندگان: نرگس حاجیان نژاد - امین باقری - طاهره مختاری

بررسی اثر تنظیم کننده جیبرلین (Ga3) بر القای گلدهی خارج از فصل و برخی از صفات رویشی شب بو

نویسندگان: حمید رضا صباغی- محمد مهدی عرب- محمود لطفی- عبدالطیف شیخی- عطا دژاهنگ- امین حسن خواه

تاثير مقادير مختلف نيتروژن روی صفات مورفولوژيک گندم و يولاف وحشی

نویسندگان: محمد رضوانی،عاطفه محمدی-سعید ذاکرنژاد-امین فانی یزدی

تاثیر استفاده از کمپلکس هیدروکسی آپاتیت میکروکریستالین (MCHA) در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان: مجید طغیانی - حمید باطنی - محمّد محمّدرضائی

اثر اندازه ذرات بر برخی از شاخص های شیمیایی زائدات درخت خرما در فرایند کمپوست شدن

نویسندگان: مینا مرتضوی-احمد محمدی قهساره -محمود کلباسی

اثر شوری بر جوانه زنی علف هرز تاج خروس خودروی (.Amaranthus retroflexus L ) و دو رقم آفتابگردان

نویسندگان: فاطمه توکلی-منصوره معینی-علی نقی فرح بخش

اثر شوری بر رشد و میزان کلروفیل علف هرز تاج خروس خودروی و دو رقم آفتابگردان

نویسندگان: فاطمه توکلی-منصوره معینی-علی نقی فرح بخش

اثرات دوزهاي افزايش يافته پتاسيم بر عملكرد، كيفيت و جذب مواد غذايي گوجه فرنگی 

نویسندگان: راحله احمدزاده قویدل- تهمینه اسفندیاری

بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر روی صفات زراعی 4 رقم کلزا در شرایط خاک های شور

نویسندگان: سيد رضا موسوي - مرتضي حيدري - عباس پورميداني - داوود رودي - محمد رضا صادقي

اثر تلقیح نشا با کودهای بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های آویشن کرک آلود

نویسندگان: الهه کارگر حاجی آبادی- بهلول عباس‌زاده- فاطمه سفیدکن- کاظم خاوازی- معصومه لایق حقیقی - وحیده صمدیان ساربانقلی

ارزیابی اثر مواد آلی بر خصو صیات خاکهای منطقه فولاد مبارکه

نویسندگان: بهاره طبیبیان-مهران هودجی-نسیبه یزدانی

اثر سيليسيم بر شاخص ها گياهي خيار گلخانه اي در كشت بدون خاك

نویسندگان: زهرا اميرالسادات-احمد محمدي قهساره

بررسی اثرات کاربرد کود زیستی فسفاته و کنترل علف های هرز بر عملکرد ذرت رقم 704

نویسندگان: فرود سوری علی خورگامی-نصراله سوری-و افشار آزادبخت

بررسی اثر باکتری سودوموناس فلورسنس بر نسبت سدیم به پتاسیم در ریشه خیار در شرایط شور

نویسندگان: معصومه خاکشور- ژیلا بهارلویی- احمد محمدی قهساره

مطالعه مراحل نمو ارقام گلرنگ بهاره

نویسندگان: غلامحسین شیر اسماعیلی- طلعت یساری - محمدرضا شهسواری

اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد واجزاء عملکرد ارقام لوبیا قرمز

نویسندگان: رضا طهماسبي - نورعلي ساجدي - شهرام شعاعي

تعيين زمان مناسب برداشت زيتون كنسروي در منطقه ساوه جهت بهره برداری اقتصادی

نویسندگان: منصور شیرمرد، داوود فرداد ، غلامرضا گودرزی، عاطفه خوش لهجه مفرد

مطالعه تاثیر تاریخ و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا

نویسندگان: حسن محمدی - بهرام مجد نصیری

اثر اختلاط پرلیت و لیکا با خاک بر شاخصهای رشد خیار گلخانه ای

نویسندگان: احمد محمدی قهساره و نرجس محمدی قهساره

اثر pH محلول غذایی بر جذب عناصر توسط خیار گلخانه ای

نویسندگان: احمد محمدی قهساره و نجمه صمدی

اثر شوری متناوب محلول غذایی برعملکرد و برخی شاخص های رشد خیار درختی در کشت هیدروپونیک

نویسندگان: سارامهرارام-محمودکلباسی-احمد محمدی-سارا رستم پور

پهنه بندي درجه روز رشدهاي لازم برای سبز شدن گلرنگ بهاره در استان اصفهان

نویسندگان: طلعت یساری- محمدرضا شهسواری

اثر غلظت های مختلف مواد آلی هومات پتاسیم بر تولید مینی تیوبر سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه ای

نویسندگان: شکور هنردوست، جلیل اجلی، داود حسن پناه، علی فرامرزی و شهرام عزيزي

بررسي تاثير پرایمینگ بذر با باكتري هاي محرك رشد و تقسيط كود نيتروژن بر روي عملکرد و اجزای عملکرد گندم

نویسندگان: محمّد صادق حيدري سياه خلكي-رئوف سيد شريفي-محمد صدقي- مرتضی سالار پور

تولید خیار در سیستم هیدروپونیک و مقایسه بسترهاي مختلف كاشت

نویسندگان: سید رضا قریشی خوراسگانی

بررسی اثر غلظت های متفاوت نیترات پتاسیم در محیط کشت MS بر محتوای پرولین و آنزیمهای آنتی اکسیدان و برخی پارامترهای رشد در جداکشت های گیاه میخک در شرایط کشت بافت

نویسندگان: مهرناز موسوی-عاطفه فعلی

اثرات مقادير مختلف برگ درخت گردو(Juglans regia) بر ميزان پرولين در دو گونه بروموس (Bromus inermis, B. tomentollos)

نویسندگان: نسيم نوربخش بيدختي- فروغ عباسي- علي گنجعلي

اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملكرد بيولوژيك ارزن

نویسندگان: فتانه ايزدى -عليرضا باقري-حميدرضا ميري

بررسی اثر محلول High Balance-101 بر عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای، نگین، امیر و سلطان

نویسندگان: حسن زمانی، عبدالرسول ذاکرین و ابوالقاسم حسن پور

بررسی تکثیر گل رز گلخانه ای به روش جدید پیوند رومیزی بر پایه های رز گونه های canina وmanettii

نویسندگان: زینب ایزدی-حسین زارعی-مهدی علیزاده

بررسی تاثیر روش پیوند رومیزی بر تکثیر رز هیبرید سفید رقم (Avalanch) بر پایه رز بومی

نویسندگان: زینب ایزدی-حسین زارعی-مهدی علیزاده

بررسی اثر محلول پاشی كلرید كلسیم بر كیفیت و كمیت رز گلخانه ای، در غلظتهای مختلف كلسیم محلول غذایی كشت هایدروپونیك بسته

نویسندگان: بابک خواجوی-سید علی امامی

بررسی اثر اسانس مرزه و زیره سیاه بر روی حشره کامل شپشه آرد Tribolium confisum

نویسندگان: صدف قاسمی-حمیدرضا ارلانی-لیلا حکیمی

بررسی تیمارهای شیمیایی بر عمر گلجایی گل بریده رز رقم"Dolsvita"

نویسندگان: لیلا کریمی-عبدالحسین ابوطالبی-مهرداد جعفر پور

بررسی اثرات اندازه گلدان و ژنوتیپ در تولید غده چه سیب زمینی

نویسندگان: حميد رضا ميرکريمي ، احمد عباسي مقدم، جواد مظفري و ثریا سادات موسوی

شناسايي مشكلات فني تاثيرگذاربرعملكرد صنعت گلخانه داري صيفي در استان خوزستان

نویسندگان: حسن رحمانی-فاطمه نورکی-سیامک راشد -حدیده معبودی

مقایسه کارآیی علفکش‌های مختلف در کنترل دانه قناری (Phalaris minor) در دو مرحله رشدی علف هرز

نویسندگان: فاطمه سرداریان، علی نقی فرح بخش و منصوره معینی

بررسی تأثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر روی تغییرات قندهای محلول ریشه و میزان کلروفیل برگ گیاه تریتیکاله (Triticosecale wittmack×) در کشت گلخانه ای

نویسندگان: ملیحه جهانی- صدیقه جهانی- محمد رضا هادی

اثرات تخریب اراضی روی خصوصیات کیفی خاک در منطقه کرچمبوی فریدن اصفهان

نویسندگان: ملیحه اصلانی-دکتر احمد جلالیان-دکتر سید جمال الدین خواجه الدین

بررسی تأثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر روی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز ریشه و سنجش میزان سدیم ریشه گیاه تریتیکاله (Triticosecale wittmack×) در کشت گلخانه ای

نویسندگان: ملیحه جهانی- صدیقه جهانی- محمد رضا هادی

بررسی تأثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر روی سنجش میزان سدیم ریشه و عدد کلروفیل متر (SPAD) برگ گیاه جو (.Hordeum vulgare L) در کشت گلخانه ای

نویسندگان: صدیقه جهانی- ملیحه جهانی- مهرداد لاهوتی

بررسی تأثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر روی میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز ریشه و سنجش میزان کلر ریشه گیاه جو (.Hordeum vulgare L) در کشت گلخانه ای

نویسندگان: صدیقه جهانی- ملیحه جهانی- مهرداد لاهوتی

توليد لاين هاي دابلد هاپلوئيد گندم با استفاده از روش كشت ساقه هاي بريده شده و روش بينابيني در تلاقي گندم و ذرت

نویسندگان: اعظم محمودي اقدم-رضا بزرگي پور-منوچهر خدارحمي -فرشاد بختيار-علي عمراني

بررسی تغییرات رشد اولیه گیاه دارویی گشنیز و پارامتر های فیزیولوژیکی آن تحت تاثیر غلظت انواع کود آلی

نویسندگان: احمد احمديان، مهدی بابائيان، فاطمه جاويد، زهرا مهدی شاهيوند،  محدثه حيدری

نقش پيوند در عملکرد کمي و کيفي ارقام گوجه فرنگي گلخانه اي تحت تيمار هاي شوري

نویسندگان: پيمان جعفري - امیر هوشنگ جلالی

بررسی اثر تراکم خاک در خاکورزی های مختلف بر عملکردگلرنگ

نویسندگان: فرهاد معتمدی - بهفر فرزانه - علی قربانی

بررسی اثرات پیوند خیار بر روی کدو حلوایی و هندوانه ابوجهل بر روی برخی صفات رویشی و زایشی

نویسندگان: نعیمه رستمی-عبدالرسول ذاکرین-محمد هدایت

بررسی اثرات پیوند بر خصوصیات رویشی و زایشی خیار گلخانه ای

نویسندگان: نعیمه رستمی-عبدالرسول ذاکرین-محمد هدایت

کارآیی مخلوط علفکش‌های سولفوسولفورون+مت سولفورون متیل برای کنترل علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) در ارتباط با مرحله رشد گیاه و ماده افزودنی نیتروژن

نویسندگان: شیما ادریسی-علی نقی فرح بخش-منصوره معینی

تاثیر سامانه کم آبیاری و حضور علفهای هرز بر عملکرد گلرنگ در مرحله رشد رویشی

نویسندگان: امیرهوشنگ جلالی- پیمان جعفری

افزایش کارایی کنترل علف هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) در رابطه با افزودن کود نیتروژن به علف‌کش سولفوسولفورون

نویسندگان: شیما ادریسی-علی نقی فرح بخش-منصوره معینی

بررسي عملکرد گياه بادام زميني در مديريت دور آبياري و مقادير مختلف آب مصرفي

نویسندگان: نسيم دهبان ايوان استخري، ابراهيم اميري، مجيد عاشوري و علي عبدزادگوهري

تغییرات عملکرد بیولوژیک، درصد روغن و وزن هزار دانه ارقام مختلف کلزای بهاره در تراکم های مختلف کاشت در منطقه شهرکرد

نویسندگان: ندا کمالی دهکردی-علی سلیمانی-احمدرضا گلپرور-سیدمجتبی هاشمی جزی

تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصيات مورفولوژيك نعناع فلفلی

نویسندگان: شراره کاظمی- روزبه مردان

کنترل بيولوژيکي کرم ساقه خوار برنج: مطالعه موردي در روستاي دهکاء در شهرستان آستانه اشرفيه(استان گيلان)

نویسندگان: علي عبدزادگوهري، علي آرزومند چافي، سيد علي نورحسيني و زهرا بابائي بازکيائي

ا ثرات پتاسیم و منیزیم بر عملکرد خیار درختی

نویسندگان: ابراهیم اصیلیان- دکتر ناصر هنرجو

اثرات تغییر تاریخ کاشت بهاره برفنولوژی و عملکرد ارقام گلرنگ

نویسندگان: گلاله پاکرو-اسعد رخزادی-شهرام شاهرخی

تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و آرایش کاشت بر برخی صفات کمی و کیفی برنج هیبرید در استان گیلان

نویسندگان: جلیل اجلی - سعید ایمانیان

بررسی تاثیر هیومیک اسید و تاریخ کاشت بر رشد ودانه گیاه ذرت

نویسندگان: علیرضا فرازنده-مهدی باقی-فائزه فاضلی

اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و باکتری حل کننده فسفات بر جذب عناصر غذایی در فلفل دلمه ای

نویسندگان: هاله طیب رضوانی،پژمان مرادی و فروزنده سلطانی

اثر نیتروکسین و باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و ویتامین Cدر فلفل دلمه ای

نویسندگان: هاله طیب رضوانی،پژمان مرادی و فروزنده سلطانی

باكتري هاي افزاينده رشد گياه(PGPR) بر عملکرد و برخي خصوصيات زراعي ارقام جو

نویسندگان: عسگر شیرین زاده ،رئوف سید شریفی،میر ناصر سیدی

اثرات درازمدت کشت برنج، باغ، تناوب برنج و آیش بر روی خصوصیات مینرالوژی و آهن خاک در سری زاینده رود زرین شهر اصفهان

نویسندگان: نبی اله اکبری - احمد جلالیان- ناصر هنرجو

تولید مینی تیوبر سیب زمینی رقم آگریا با جایگزینی منابع ارزان قیمت به روش کشت بافت

نویسندگان: میعاد فرجی-مصطفی افتخاری-حمیدرضا مبصر

تاثیر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیک در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L)

نویسندگان: کبری عطایی-دکتر حمیدصادقی-دکتر بهنام بهروزنام

مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم نان از سال 1345 تا به حال

نویسندگان: بی تا تاجی

برهمکنش ارقام با روش‌ها و دور آبیاری بر عملکرد ذرت از نقطه نظر کنترل جمعیت علفهای هرز در منطقه ششده فسا

نویسندگان: بهنام حسینی نسب-فرهاد مهاجری-مهدی مدن دوست

برهمکنش ارقام با روش‌ها و مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن بر عملکرد ذرت از نقطه نظر کنترل جمعیت علفهای هرز در منطقه ششده فسا

نویسندگان: عبدالرضا اشرف منصوری-فرهاد مهاجری-مهدی مدن دوست

تاثير سطوح مختلف شوري بر ميزان تغيرات وزن ماده خشك در برگ و ريشه چهار رقم كلزاي پائيزه

نویسندگان: صدقعلي زماني- رسول احمدی عدلی - مريم بهداد - لیلا عکاشه

کاهش خسارت گل جالیز((Orobanche aegyptiaca در حضور میزبان گوجه فرنگي (Lycopersicum esculentum) با استفاده از تیمارهای مختلف کود شیمیائی نیتروژنه در آزمایشات گلدانی.

نویسندگان: نرگس مصباح الهدي -حميد دهقان زاده -منوچهر جم نژاد

بررسی تاثیر بیماری سفیدک داخلی بر اجزای عملکرد ارقام و توده های بومی اسفناج در مازندران

نویسندگان: بهفر هاشم زاده، عبدالرضا فروتن، سیاوش رعیت پناه و ناهید آملی

بررسی واکنش ترخون (Artemisia dracunculus L.) به تنش خشكي

نویسندگان: محبوب لطفي-بهلول عباس‌زاده -مهدي ميرزا

آنالیز رشدی و فیزیولوژیک گیاهان پروانش (Catharanthus roseus L.) همزیست با سه گونه از قارچ های میکوریزای آربوسکولار ، رشد یافته در شرایط گلخانه ای

نویسندگان: سمانه رحمت زاده-جلیل خارا-کمال کاظمی تبار

اثر بسترهای مختلف کشت بر افزایش کیفیت قلمه های دو گونه فیکوس به منظور بهینه سازی در مصرف سوخت

نویسندگان: حمید طهماسب پور ،بهناز سلیمانی ،وحید رضا صفاری

اثر غلظت های مختلف هورمون ریشه زایی ایندول بوتریک اسید بر ریشه زایی قلمه های دو گونه فیکوس بنجامین بلک و آمستل کویین به منظور بهینه سازی در مصرف سوخت و کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت قلمه

نویسندگان: حمید طهماسب پور ،بهناز سلیمانی ،وحید رضا صفاری

تاثیر انرژی جیره و همزمان سازی فحلی بر شاخص های  تولید مثلی در تلیسه های هلشتاین

نویسندگان: عباس امامی-اکبر پیرستانی-نورالدین طباطبایی-غلامرضا قلمکاری

اثر سطوح مختلف کودهای شیمیایی بر عملکرد سرشاخه‌گلدار و اسانس آویشن باغی

نویسندگان: بهلول عباس‌زاده- ابراهیم شریفی عاشورآبادی- محمدحسین لباسچی- معصومه لایق حقیقی و رحمت ا... باصری

بررسی میزان عملکرد سیب زمینی در تیمارهای مختلف کود نیتروژنه در شرایط آلوده به گیاه انگلی گل جالیز

نویسندگان: نرگس مصباح الهدي-منوچهر جم ن‍زاد

تأثیر سطوح مختلف کود فسفره بر غلظت کادمیوم در خاک و گیاه ذرت

نویسندگان: اكبر مرداني ننادگاني-مهران هودجي-مجيد افيوني

تاثیر پرلیت، ماسه و اکسین مصنوعی بر شاخص ریشه-زایی در قلمه های فیکوس بنجامین

نویسندگان: مریم شیرزاد ، شهرام صداقت حور، داود هاشم آبادی

تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ارقام جو

نویسندگان: علیرضا امینی، علی سلیمانی

اثرات فاضلاب و فسفر برخصوصيات فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي جو (رقم محلی) در منطقه بویراحمد

نویسندگان: علی رحیمی - سهیلا رضایی

بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی های جدید در استان بوشهر

نویسندگان: نوذر منفرد - کبری توکلی

تحلیلی بر دوآفت مهم مرکبات شهرستان دزفول و نحوه مبارزه بیولوژیکی با آنها

نویسندگان: اعظم السادات مهدی نسب

بررسی تاثیر ضد قارچی عصاره آبی چهار گیاه دارویی بومی ابرکوه بر Phytophthora sp عامل بیماری پوسیدگی طوقه پسته در محیط کشت قارچ

نویسندگان: مهرداد امیدسالاری-حمید صادقی-علی رضا نیازمند

بررسی امکان کنترل بیولوژیکی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. sesami(عامل بیماری زردی و پژمردگی کنجد) توسط گونه های مختلف قارچ در شرایط آزمایشگاهی 

نویسندگان: سیده لیلا هاشمی- صدیقه محمدی- طاهره بصیرنیا

ترجیح میزبانی قارچهای بیماری زای طاقچه ای در رستنی های جنگلی

نویسندگان: محمد رستمیان-محمدرضا کاوسی

بررسی اثردگرآسیبی بقایای کلزا برجوانه زنی، رشد ومیزان کلروفیل دوگونه علف پشمکی

نویسندگان: الهام اسماعیل نژاد-فروغ عباسی-رضاقربانی

اثرات دگرآسیبی عصاره آبی کلزا بررشد و پاسخ های بیولوژیکی و بیوشیمیایی یکی از علف های هرز جدی مزارع زعفران(جودره)

نویسندگان: الهام اسماعیل نژاد-فروغ عباسی-رضاقربانی

بررسی کنترل شيميايي علف هرز انگلی گل  جاليز درمحصول سيب زميني

نویسندگان: حسن صیادخانلو و منوچهر جم نژاد

تأثیر تاریخ کاشت همراه با مصرف علفکش در کنترل گل جالیز در زراعت سيب زميني

نویسندگان: حسن صیادخانلو- و آژنگ جاهدی

اثر حلال های مختلف در استخراج مواد موثره برگ زیتون علیه 7 گونه قارچ بیماری زای پس از برداشت

نویسندگان: طاهره السادات عسگریان- عبدالحسین جمالی زواره

کنترل بیولوژیکی بلاست برنج توسط Streptomyces erythraea در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نویسندگان: الهه امینی-محمدعلی تاجیک قنبری-نادر حسن زاده

فعالیت آنتاگونیستی Streptomyces clavuligerus علیه سوختگی غلاف برگ برنج در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نویسندگان: الهه امینی-محمدعلی تاجیک قنبری-نادر حسن زاده

بررسی توان آللوپاتیکی جو بر علف های هرز چچم یکساله

نویسندگان: نبی الله یزدی- محمود دژم- مهدی مجاب -پوریاولی فیضی دولت آبادی

بررسی اثرات دگرآسیبی مقادیر و سنین مختلف عصاره آبی آفتابگردان بر جوانه زنی ، فعالیت آنزیم گوایکول پرکسیداز و غلظت مالون دی آلدهید در گیاهچه خردل وحشی و قیاق

نویسندگان: شیوا پورافشار، روزبه فرهودی، سعید سعیدی پور

بررسی مقاومت ارقامی از یونجه به بیماری سفیدک سطحی

نویسندگان: معصومه حاتم زاده-فرناز شاپوران

مطالعه فاکتورهای بیماریزایی عامل بیماری زنگ زرد گندمPuccinia striiformis f.sp. tritici)) در منطقه غرب ایران

نویسندگان: پگاه پرنمازه-فرزاد افشاری-منوچهر خدارحمی

تعیین فاکتورهای بیماریزایی عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم (Puccinia triticina) در تعدادی از جدایه های مناطق شمال ایران در سال 1390

نویسندگان: مانیا فرید-فرزاد افشاری-منوچهرخدارحمی-محسن محمدی

بررسی شدت بیماری زایی جدایه های Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و شوره سیاه سیب زمینی در استان اصفهان

نویسندگان: علی محمدرضائی-علی قائی-حامد کمالی-صدیقه محمدی

بررسي تاثیر پنج رژيم غذايي روي رشد دوره لاروی كفشدوزك یازده نقطه ای (Col.: Coccinellidae) Coccinella undecimpunctata aegyptica (Reiche) در شرايط كنترل شده

نویسندگان: فاطمه گروهی- محمد رضا مهرنژاد- کریم کمالی

بررسی ترجیح میزبانی کفشدوزک یازده نقطه ای به دو شکار پسـيل معـمولي پسـته (Hem.: Psylloidea) Agonoscena pistaciae و شته ي سياه يونجه

نویسندگان: فاطمه گروهی- محمد رضا مهرنژاد- کریم کمالی

طول عمر زنبورهاي نر و ماده (Hym:Aphidiidae) (McIntosh) Diaeretiella rapae در شرايط متفاوت نگهداري از نظر غذا و ميزبان

نویسندگان: سميه صنعتي- حاجي محمد تکلوزاده

بررسی مکانیسم سمیت عصاره آویشن شیرازی Zataria multiflora بر رشد قارچ Alternaria alternata

نویسندگان: اسماعیل محمودی، احمدرضا احمدی، داود نادری

بررسی خصوصيات رويشی و اثرات ضد قارچی قارچ صدفی بومی جنگل های شمال کشور بر روی تعدادی از قارچهای بيماريزای گياهی

نویسندگان: علی برهانی- سعيد علی موسی زاده - جمشيد مختاری

بررسی اثرات ضدقارچی عصاره گیاهی چریش Azadirachta indica علیه بیمارگر Rhizoctonia solani

نویسندگان: نیما خالدی - جمیله ایرندگانی - مینا حسینی حاجی عبدال - مبینا هادی نژاد زرین آبادی

بررسی مقاومت تعدادی از ارقام تجاری و لاین های مهم گندم به 4 پاتوتیپ قارچ Puccinia striformiss f.sp. tritici در گلخانه

نویسندگان: عطااله عظیمی کارگر، فرزاد افشاری، منوچهر خدارحمی ، طیبه بخشی

ارزیابی مقاومت تعدادی از لاین های دبلدهاپلوئید گندم به پاتوتیپ بیماری زای عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم

نویسندگان: طیبه بخشی، رضا بزرگی پور، عطاا...عظیمی کارگر ، علی عمرانی

مقایسه تاثیر حشره کشی سم گیاهی پالیزین و دو سم شیمیایی بر روی شفیره و حشرات کامل زنبور پارازیتوئید Psyllaephagus pistacia دشمن طبیعی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistacia

نویسندگان: مهدی کبیری رئیس آباد ،بهنام امیری بشلی،مهدی بصیرت

تأثیر سطوح مختلف جمعیت نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica روی پارامترهای رشدی گوجه فرنگی

نویسندگان: فاطمه غرابادیان-سالار جمالی -امیر احمدیان یزدی- علی اسکندری-محمد حسن هادی زاده

مقایسه روغن معدنی، کنفیدور، دورسبان و آبامکتین برای کنترل Phyllocnistis citrella در باغ های مرکبات مازندران

نویسندگان: سیده فاطمه کیائیان موسوی-محمدرضا دماوندیان

واکنش ژنوتیپ های منتخب گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

نویسندگان: علی عمرانی- منوچهر خدارحمی- فرزاد افشاری- طیبه بخشی-سید حبیب شجاعی

مقاومت به بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f.sp. tritici) در ژنوتیپ های گندم مناطق معتدل در مرحله گیاهچه ای

نویسندگان: علی عمرانی- منوچهر خدارحمی- فرزاد افشاری- طیبه بخشی

بررسی آزمایشگاهی حشره کش میکروبی تولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب کارخانه نشاسته به منظور کنترل بیولوژیک لارو کرم بزرگ موم خوار (Galleria melonella )

نویسندگان: علي اصغر قالچي ها - عبدالحسين دليمي اصل- حسن عسکري

بررسی عصاره گیاه شیرین بیان Glycyrrhiza glabra و تاثیر آن بر روی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری سوختگی غلاف برنج( شیت بلایت برنج)

نویسندگان: ساسان ندایی نیا - و صدیقه محمدی

بررسي کنترل بیولوژیک عامل پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگي Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici توسط Pseudomonas fluorescens

نویسندگان: نیما خالدی - جمیله ایرندگانی - مینا حسینی حاجی عبدال - مبینا هادی نژاد زرین آبادی - الهه صدیقی

واکنش برخی از ویژگی های فیزیکی انگور عسکری (Vitis vinifera L. cv. Askari) تحت تأثیر تیمار اسانس های گیاهی

نویسندگان: مهدی زارع کیش-بیژن کاوسی-عبدالحسین ابوطالبی-مهدی حسینی فرهی

امکان سنجی جداسازی پسته های خندان از پسته های غیر خندان توسط پردازش تصویر

نویسندگان: رسول همتیان-علیرضا مهدویان-ابراهیم رحیمی-مهدی منتظری-بهرام حسین زاده

تأثیر تنظیم کننده‌ رشد CPPU روی كيفيت کشمش تهيه شده از انگور سلطانین

نویسندگان: آزیتا بقال زاده کوچه باغی_ فریبرز زارع نهندی

بررسي اثر محلول پاشي اوره، زمان برداشت و روش هاي خشک کردن دانه بر روي برخي از خصوصيات فيزيکي چهار رقم ذرت دانه اي

نویسندگان: سجاد کردی-محسن اسکندری-مهرشاد براری-علی فدوی-مسعود رفیعی-علی اشرف مهرابی

بررسی اثر تیوسولفات نقره در افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده ژربرا رقم سوپرنووا

نویسندگان: علیرضا منفرد-بهنام بهروزنام-عبدالحسین ابوطالبی-مریم رحیمی

بررسی  تاثیر پالس (کلریدکلسیم+ ساکارز و آب مقطر) و عصاره های گیاهی(استویا و آویشن) برعمر نگهداری گل بریده رز "Dolce Vita"

نویسندگان: لاله اسحاق دواتگر-مهرداد جعفر پور- احمدرضاگل پرور- شیما امینی- مهزادذنوبی

اثرمتقابل پالس(کلریدکلسیم4درصد+ ساکارز3درصدوآب مقطر) به همراه هورمون  ها   (بنزیل آدنین، جیبرلیک اسید، 5- سولفوسالیسیلیک اسید) برعمر گلجایی گل رز شاخه بریده رقم Dolce Vita''"

نویسندگان: لاله اسحاق دواتگر- مهرداد جعفر پور- فریباخلیلی- شیما امینی- سمیه خامی- عباس رضاپور

بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم رقم سانگلو

نویسندگان: فرزانه هدایتی کلیجی، حسین زارعی، اسماعیل سیفی

اثر محلول پاشی اوره، زمان برداشت و روش های خشک کردن دانه بر روی برخی از خصوصیات مکانیکی چهار رقم ذرت دانه ای

نویسندگان: سجاد کردی- محمد اسکندری-مهرشاد براری-علی فدوی- مسعود رفیعی-علی اشرف مهرابی- فرشاد نصری

نقش پلی امین ها درجلو گیری از ریزش میوه در خرمای کبکاب در استان بوشهر

نویسندگان: کبری توکلی– نوذر منفرد

بررسی ومقایسه ی تیمارهای موقت( آب مقطر وکلرید کلسیم+ ساکارز) و دائم هورمونی برکیفیت پس از برداشت گل بریده ی ژربرا(Gerbera jamesonii .Cv .

نویسندگان: شیما امینی- مهرداد جعفرپو- فریبا خلیلی- احمدرضا گلپرور- لاله اسحاق دواتگر- سمیه خامی

بررسی اثرتیمارهای کوتاه مدت و عصاره ی گیاهان دارویی آویشن و استویا بر عمرگلجایی گل بریده ی ژربرا(Gerbera jamesonii cv. Dune).

نویسندگان: شیما امینی- مهرداد جعفرپور- احمدرضا گلپرور-فریبا خلیلی- لاله اسحاق.

بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات پس از برداشت زردآلو

نویسندگان: الهام اردکانی- غلامحسین داوری نژاد- مجید عزیزی- محمد ابراهیم نصرآبادی

تاثیر تیمار قبل از برداشت سالیسیلیک اسید بر عمرانباری و برخی ویژگی های کیفی میوه زردآلو

نویسندگان: الهام اردکانی-غلامحسین داوری نژاد-مجید عزیزی-ساجده کریم پور

اثر اسپرمیدین واسپرمین بر عمر پس از برداشت میوه های پاپایا (Carica papaya) رقم سربازی در شرایط انباری

نویسندگان: فاروق زراعتی - سید رضا قریشی خوراسگانی- ابراهیم سابکی

استفاده ازعصاره چای سبزبه عنوان آنتی اکسیدان طبیعی درافزایش ماندگاری کاهو

نویسندگان: هاجریوسفی

بررسی اثر اکسل ،پرومالین وتیوسولفات نقره در افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده رز رقم "تاف"

نویسندگان: شبنم کاوه- بهنام بهروزنام- عبدالحسین ابوطالبی- مریم رحیمی

بررسی اثر برخی مواد شیمیایی در افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس

نویسندگان: فرنام فیروزبخت-بهنام بهروزنام -عبدالحسین ابوطالبی-مریم رحیمی

بررسی اثر تیوسولفات نقره در افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده ژربرا رقم سوپرنووا

نویسندگان: علیرضا منفرد -بهنام بهروزنام -عبدالحسین ابوطالبی-مریم رحیمی

بهبود ماندگاری و دوره انباری سيب زميني با از بين بردن اندامهاي هوايي قبل از برداشت

نویسندگان: سید رضا قریشی خوراسگانی

تاثرات آليلوپاتيك لوبيا چشم بلبلي بر خصوصيات سبز شدن سه رقم كلزا(هايولا،مدونا،اكاپي)

نویسندگان: عرفان منصوريان-مریم کیانی-رضاصدرآبادي حقيقي-سيد محسن نبوي كلات

تاثير دگرآسيبي عصاره آبي اندام هاي هوايي و زيرزميني لوبيا چشم بلبلي برخصوصيات جوانه زني سه رقم كلزا

نویسندگان: عرفان منصوريان-رضاصدرآبادي حقيقي-سيد محسن نبوي كلات-مجتبی بشکنی

بررسی فعالیت آنزیم پکتینازی چند گونه از پنی سیلیوم های خاکزی آلوده کننده مرکبات

نویسندگان: سیده لیلا قاهری-محمد علی تاجیک قنبری-سعید رضائی

بررسی تأثیر زمان بر خصوصیات کششی بیو پلاستیک های تهیه شده از آرد گندم

نویسندگان: حسام عمرانی فرد و احمد غضنفری مقدم

بررسی اثر اسانس گیاهان دارویی بر عمر گلجایی گل رز رقم "Dolsvita"

نویسندگان: لیلا کریمی-عبدالحسین ابوطالبی-مهرداد جعفر پور

تأثیر مدت انبارداری و دمای انبار بر خصوصیات کیفی میوه کنار هندی

نویسندگان: ملیحه رمضانی معوا-عبدالحسین ابوطالبی-رحیم خادمی

تأثیر چیتوسان و اسید سالیسیلیک بر خواص کیفی میوه کنار هندی رقم سب (Ziziphus mauritina Lam. CV. ‘Seb’)

نویسندگان: ملیحه رمضانی-عبدالحسین ابوطالبی-رحیم خادمی

بررسی اثر اسانس مرزه S.laxiflora و زیره سیاهB.persicum برکنترل کپک خاکستری پیاز

نویسندگان: حمیدرضا اردلانی-صدف قاسمی-پژمان مرادی

طراحی سیستم پیش سرد کن و سردخانه های کوچک در مزارع توت فرنگی استان کردستان

نویسندگان: پرستو صمدی- آریو امامی فر

استفاده از محلول های نگهدارنده در حفظ کیفیت رز رقم بلک ماجیک

نویسندگان: ویدا قاسمی چلان- حنیفه سید حاجی زاده

بررسی روابط آبی پس از برداشت در گل بریده رز

نویسندگان: ابراهیم حسین زاده، سپیده کلاته جاری، وحید زرین نیا، مسعود مشهدی اکبر بوجار و سعید حسین زاده

اثر واکس کیتین سیل بر عمر و فیزیولوژی پس از برداشت نارنگی کینو

نویسندگان: زهرا پناه-مهرزاد هنرور-عبدالحسین ابوطالبی

کاربرد پس از برداشت اسپرمیدین بر ویژگی‌های کیفی نارنگی کینو

نویسندگان: زهرا پناه-مهرزاد هنرور-عبدالحسین ابوطالبی

اثر تیمارهای حرارتی بر خسارت سرمازدگی و برخی ویژگی های کمی و کیفی نارنگی رقم کینو( Citrus reticulata Blanco., cv. Kinnow)

نویسندگان: مریم ابراهیم زاده- مسعود زاده باقری- عبدالحسین ابوطالبی

اثر سالیسیلیک اسید بر خسارت سرمازدگی و برخی ویژگی های کمی و کیفی نارنگی رقم کینو( Citrus reticulata Blanco., cv. Kinnow)

نویسندگان: مریم ابراهیم زاده- مسعود زاده باقری- عبدالحسین ابوطالبی

بررسی اثر محلول های حاوی گلاب چای بر طول عمر گل بریده میخک

نویسندگان: رمضانعلی گلیج ، آسیه فیروزی ، فریسا ایران نژاد ، رضا نعمت اله ثانی

بررسی اثر محلول های حاوی گلاب نعناع بر طول عمر گل بریده داوودی

نویسندگان: سپیده شکوری، رضا نعمت اله ثانی، آسیه فیروزی، فریسا ایران نژاد

بررسی اثر محلول های حاوی گلاب شوید بر طول عمر گل بریده مارگریت

نویسندگان: فرزانه میر احمدی ثانی، رضا نعمت اله ثانی، آسیه فیروزی، فریسا ایران نژاد

تاثیر فاروئرهای جلوسوار به عنوان بخشی از ماشین پیاز کن جهت برداشت پیاز در کشت متراکم جهت ماندگاری پیاز پس از برداشت

نویسندگان: قدرت اله افشاری-اورنگ تاکی-بهفر فرزانه

بررسی اثر محلول های حاوی گلاب نعناع بر طول عمر گل بریده آفتابگردان

نویسندگان: سمیه قاسمی، رضا نعمت اله ثانی ،آسیه فیروزی،فریسا ایران نژاد

ارزیابی کارایی حشره کش جدید Mospilan در کنترل آفت مهم انباری سوسک قرمز آرد

نویسندگان: مجيد تقوي-ابراهيم احمدي

اثر تیمار ازن روی کیفیت توت فرنگی انباری

نویسندگان: مجيد تقوي-ابراهيم احمدي

تغییر در ویژگی های پس از برداشت انار با کاربرد اسانس های گیاهی

نویسندگان: سعید ناروئی -رامین بابادائی سامانی - مهرزاد هنرور

اثر کاربرد پلی آمین اسپرمیدین بر عمر فیزیولوژی پس از برداشت میوه پرتقال واشنگتن ناول (Citrus sinensis (L.) Osbeck, cv. Washington Navel)

نویسندگان: سیده خدیجه موسوی_ مسعود زاده باقری_ عبدالحسین ابوطالبی

بررسی اثر تیمارهای دمایی بر طول عمر و کیفیت پرتقال واشنگتن ناول (Citrus sinensis (L.) Osbeck, cv. Washington Navel)

نویسندگان: سیده خدیجه موسوی_ مسعود زاده باقری_ عبدالحسین ابوطالبی

اثرات ضد قارچی چند گیاه دارویی در جلوگيري از كپك آبي و سبز پرتقال

نویسندگان: زينب فتوحيان- پرویز رهبریان

 
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal