عکس روز
14
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 
2- تاثير آزادسازي تجاري بر رشد اقتصاد ايران

نویسنده:
زهرا نجفي، کريم آذربايجاني ، مهدي مرادپور  اولادي
4- جهاني شدن و تاثير تجارت الکترونيک بر جريانات تجاري کشورهاي اسلاميOIC

نویسنده:
محمدرضا مبشري خوزاني، حسين کريمي هسنيجه،  سيد کميل طيبي
6- تحليل اثر ماليات بر رشد اقتصادي ايران 1386-1370

نویسنده:
مصطفي رجبي، همايون رنجبر ،مولود جعفري طادي
7- جهاني شدن وتاٌثيرآن بر نابرابري مورد ايران و شرکاي تجاري

نویسنده:
حسين کريمي هسنيجه، مصطفي رجبي ،بهاره ملکي
8- تاثير نرخ ارز بر اشتغال کشورهاي منتخب اسلامي

نویسنده:
مژگان اسدي، حسين کريمي هسنيجه، همايون رنجبر
17- برآورد تابع تقاضاي گردشگري داخلي در شهر اصفهان

نویسنده:
جواد مير محمد صادقي، حسين کريمي ، مهناز رضازاده
19- ترکيب ارزي بهين ذخائر در ايران

نویسنده:
سعيد دائي کريم زاده
24- انطباق الگوريتم مورچگان بر مسائل اقتصادي

نویسنده:
اميررضا پهلوان پور، مهرداد ترابي، مهناز دياني
29- باز بودن تجارت وتاثيرآن برنابرابري در آمد مورد ايران و شرکاي تجاري

نویسنده: حسين کريمي، رحمان خوش اخلاق،آزاده ملکي
31- توزيع درآمد بين كشاورزان شهرستان لارستان و عوامل مؤثر بر آن

نویسنده:
جواد ميرمحمدصادقي،علي شيرپور،ابوالفضل يحيي آبادي
35- تاثير ابزارهاي پولي و مالي بر تقاضاي نيروي کار

نویسنده:
مريم امامي ميبدي، محمد عليمرادي ريزي
36- تعامل بين کسري بودجه ، سطح عمومي قيمتها و توليد واقعي در ايران

نویسنده:
مريم امامي ميبدي، سعيد دائي کريم زاده 
38- آزادسازي تجارت خارجي وتاثيرآن بررشداقتصادي کشورايران

نویسنده:
رخساره حضرتي، حسين کريمي هسنيجه
46- امنيت اقتصادي در قرآن

نویسنده:
سعيد فقيه ايماني
47- تحليل عوامل موثر بر درآمد دبيران شهرستان شاهين شهر با تاکيد برآموزش ضمن خدمت در سال تحصيلي 1387 - 1386
 
نویسنده: سيد جواد ميرمحمد صادقي، سيد علي سيادت، مرضيه رسولي گندماني
49- تاثير خصوصي سازي بر بهره وري از نگاه کارکنان شرکت آبفاي خميني شهر

نویسنده: سعيد دائي کريم زاده، مرضيه زماني رناني
 
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal