عکس روز
1
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 
1- تضمین کیفیت در آموزش عالی

نویسنده:
دکتر بدری شاه طالبی، سمیه شاه طالبی
2- کودکان و مهارت های اجتماعی

نویسنده:
منصوره بهرامی پور
4- جهانی شدن و ظهور پداگوژی های نوین در هزاره سوم

نویسنده:
دکتر زهره سعادتمند، دکتر بدری شاه طالبی، اکرم گودرزی
12- تفاوت برنامه درسی(curriculum) و برنامه ریزی درسی (curriculum planning)

نویسنده:
دکتر زهره سعادتمند، اشرف اصیلیان
13- مدل برنامه ریزی فرهنگی مبتنی بر ارزشهای مشترک

نویسنده:
دکتر زهره سعادتمند، سعید شریفی
15- چرایی تغییر نظام ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان

نویسنده:
دکتر نرگس کشتی آرای، فاطمه زمانی فرد
17- تحلیل کیفی برنامه های استراتژیک دانشگاه ها

نویسنده:
دکتر محمد حسین یارمحمدیان، دکتر بدری شاه طالبی، مریم فولادوند، سمیه شاه طالبی
19- تحلیلی از منابع قدرت مدیران در عصرفرانوین گرایی

نویسنده:
نفیسه سهرابی، دکتر بدری شاه طالبی
20- کاربرد هوش هیجانی در آموزش

نویسنده:
فریبا کریمی
22- زنان، مدیریت و رهبری

نویسنده:سمیه شاه طالبی، دکتر محمد حسین یارمحمدیان
23- اینترنت، تغییر در رسانه های آموزشی و تغییر فرهنگ

نویسنده:
نرگس کشتی آرای، اکرم اکبریان
25- مقایسه عامل شخصیتی سلطه بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران

نویسنده:
دکتر زهره مشکاتی، رضوان میرصفائی
 
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal