عکس روز
9
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 
1.یافته های نوین از کنگلومرای ابتدای سنوزوئیک در غرب زفره( شمال شرق اصفهان)
نویسندگان : عبدالحسین کنگازیان وحید صفایی، پیمان صالحین

3.مطالعه کانی شناسی و پتروژنز کانسار مس پورفيري ميدوك (كرمان) 

نویسندگان : علیخان نصر اصفهانی  

7.تحلیل محیط رسوبی سازند ايلام در دشت آبادان
نویسندگان : مرضيه ساده،عبدالحسین کنگازیان
8.رخساره ها، فرآیندهای رسوب گذاری و تکامل خاک تراس های شرقی رودخانه زاینده رود 
نویسندگان : محمدحسین مروت، حمیدرضا پاکزاد، نورایر تومانیان
9.محیط و مدل رسوبی سنگ های کربناته میزبان ذخایر سرب و روی با سن کرتاسه تحتانی در منطقه کهرویه(شهرضا) 
نویسندگان : کرمانی نسیم ، نصر اصفهانی علی خان، کنگازیان عبدالحسین، شمسی پور رضا
10.تحلیل حوضه رسوبی سازند آسماری در منطقه گچساران
نویسندگان : مزارعی مسعود، کنگازیان عبدالحسین، ملکی سارا، ناصحی احسان الله
11.مشاهدات  پتروگرافي برخي  بافت هاي سنگ هاي توده نفوذي اسکارن  فرفهان - قمصر (جنوب شرق کاشان) 
نویسندگان : الهه خامسی پور ،موسی نقره ئیان محمد علی مکی زاده ،علیخان نصر اصفهانی
13.ویژگی های پترولوژیکی توده نفوذی دیوریتی ماربین، شمال شرق اصفهان
نویسندگان : شیما رحمتی ،علیخان نصر اصفهانی ،بابک وهابی مقدم
14.چینه نگاری سنگی نهشته های کرتاسه زیرین در ناحیه مورچه خورت، شمال غرب اصفهان  
نویسندگان : هدهدی مژگان، صفری امراله،کنگازیان عبدالحسین
15.پترولوژی تراورتن های معدن سفید، شرق روستای ورتون (شمال شرق اصفهان)  
نویسندگان : حسن مصدق زاده ،علی خان نصر اصفهانی ،عبدالحسین کنگازیان
16.شواهدي از ماگماتيسم قليايي در پهنه سنندج- سيرجان (شمال شهركرد) 
نویسندگان : زهرا الياسي،سيد نعيم امامي،عليخان نصر اصفهاني، بابك وهابي مقدم
17.بررسی عوامل ایجاد رسوب و فرسایش در حوضه آبخیز سد اکباتان (جنوب شرق شهر همدان) 
نویسندگان : امینی، سمیه. رفیعی، بهروز. حیدری،مجتبی. خدابخش، سعید.

18.چینه نگاری سنگی نهشته های کرتاسه زیرین در ناحیه میمه واقع در شمال غرب اصفهان  
نویسندگان :
برقی کارفرشته،صفری امراله، کنگازیان عبدالحسین

 

 
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal