عکس روز
11
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 

1. پيام مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي مظاهري (مد ظله العالي) به همايش ملي شهروند مسئول

2. ديباچه اوّل

3. ديباچه دوم

4. قرائت پيام حضرت آيت الله العظمي مظاهري (مدظله) توسط حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا ميردامادي و ارائه بيانات

5. سخنراني دكتر محمد مهدي مظاهري

6. سخنراني دكتر ذاكراصفهاني 

7. سخنراني حجت الاسلام والمسلمين دكتر بهجت پور

8. سخنراني حجت الاسلام و المسلمين دكتر معصومي

9. سخنراني حجت الاسلام نيكي ملكي

10. خير مقدم توسط دكتر اسماعيلي
11. سخنراني حجت الاسلام دكتر توانايي
12. سخنراني حجت السلام والمسلمين دكتر زيبايي نژاد
13. تحليل محتواي پيام مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي مظاهري به همايش ملي «شهروند مسئول، دانشگاه، امر به معروف و نهي از منكر»

نويسندگان:رضا اسماعيلي

14. نقش تشكل هاي دانشجويي در توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در نظام دانشگاهي 

نويسندگان:محمد مهدي مظاهري، رضا اسماعيلي، محمد عابدي

15.رهيافت جامعه شناختي به سياست فرهنگي امر به معروف و نهي از منكر

نويسندگان:فرهاد امام جمعه

16. بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر نسبت به شيوه هاي امر به معروف و نهي از منكر

نويسندگان:محمد رضا ايرواني

17. نقش دانشجويان در ايفاي رسالت مسئوليت شهروندي ومقابله با تهاجم فرهنگي درانديشة مقام معظم رهبري

نويسندگان:فيض اله اكبري دستك

18. زمينه هاي شخصيّتي، فرهنگي و اجتماعي عوامل موثر درمسئوليّت گريزي در دانشگاه

نويسندگان:محمدحسين توانايي

19. بررسي چالشها و موانع ترويج و احياء امر به معروف و نهي از منكر

عبدالرضا باقي

20.حريم خصوصي در فرهنگ اسلامي و انديشه انساني

نويسندگان:عبدالرضا باقي

21. تبيين رسالت دانشگاهها در توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر

نويسندگان:سياوش پورطهماسبي، آذر تاجور

22. شهروند مسئول قطعه گمشده سواد رسانه اي

نويسندگان:فائزه تقي پور

23. تبيين مفهوم و قلمرو حريم خصوصي افراد در دانشگاه

نويسندگان:حجت الاسلام مسعود راعي

24. تبيين شرايط وشيوهاي امر به معروف ونهي از منكر درجامعه دانشگاهي

نويسندگان:اعظم رجالي، مهري محموديان

25. نقش شهروند مسئول در نظام مردم سالاري ديني

نويسندگان:اسماعيل رضائي

26. استفاده از قالب هاي هنري در امر به معروف و نهي از منكر به عنوان شيوه اي تاثير گذار در دانشگاه

نويسندگان:سيد مهدي رضوي زاده

27. شيوه هاي امر به معروف و نهي از منكر در محيط دانشگاه

نويسندگان:زهرا رهنما

28. بررسي مقايسه اي سلامت روان و هويت شخصي و ملي در دانشجويان استفاده كننده از محيط هاي مجازي شهر اصفهان

نويسندگان:ميترا ريحاني، زهره سادات مير مقتدايي، شهناز شوشتري زاده

29. ملاحظاتي پيرامون امر به معروف و نهي از منكر

نويسندگان:محمدرضا زيبايي نژاد

30. دانشگاه، امر به معروف و نهي از منكر

نويسندگان:زهره سعادتمند، زهرا ياوري،  اعظم بهرامي

31. بررسي مقررات دانشگاه آزاداسلامي دربعد مسائل اخلاقي و رفتاري  در بين دانشجويان

نويسندگان:زهره سعادتمند، ليلا لندي اصفهاني، محمدجوادفرهنگ

32. دانشگاه، امر به معروف و نهي از منكر
نويسندگان
:علي جباري ظهيرآبادي
33. راه كارهاي گسترش فرهنگِ امر به معروف و نهي از منكر در نهادهاي آموزشي و مراكز علمي بويژه دانشگاه ها

نويسندگان:زهره سعادتمند، سحر فائقي

34. نقش آموزش عالي، دانشگاهها و مراكز علمي پژوهشي در ترويج امر به معروف و نهي از منكر

نويسندگان:زهره سعادتمند، اشرف اصيليان

35. تبيين و تعيين مصاديق معروف ومنكر در جامعه دانشگاهي

نويسندگان:نرگس سعيديان، هاجر ميرزاخاني و حميد رضا عمران پور

36. شناسايي نقش و جايگاه امربه معروف و نهي از منكر در انديشه و آثار استاد مطهري و نقش دانشگاه در ترويج و توسعه آن ‏

نويسندگان:محبوبه سيدي، مليحه عرب هاشمي

37. تبيين رسالت دانشگاه در احيا، ترويج و توسعه امر به معروف و نهي از منكر

نويسندگان:محمدعلي طاهري نژاد

38. رسالت استاد در سخنراني مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي

نويسندگان:علي مقصود

39. ضرورت راهبردها وراهكارهاي امربه معروف ونهي ازمنكردردانشگاه

نويسندگان:ندا نبوي طباطبائي

40. امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه با تاكيد بر مدل كاربردي پژوهش محور

نويسندگان:آذر قلي زاده، سعيد شريفي

41. سخنراني حجت الاسلام والمسلمين بيگي
42. گذر از شهروند به شهروند مسئول در دانشگاه

نويسندگان:احمد عباسي، نوشين عباسي

43. امر به معروف و نهي از منكر و لزوم آن در محيط دانشگاه

نويسندگان:مليحه عرب هاشمي، محبوبه سيدي، طلعت صباغ حسن زاده

44. باز آفريني نهادي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

نويسندگان:منصوره كتابچي ، منيره كتابچي

45. شيوه هاي نوين امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه روان شناسي و اسلام

نويسندگان:محمد باقر كجباف

46. عصر مجازي و چالش هاي پيش رو
نويسندگان
:
نرگس كشتي آراي، اكرم اكبريان
47. نقش اينترنت در قبض و بسط باورهاي فرهنگي جامعه

نويسندگان:محمود محمودي، زهره سادات مير مقتدايي، ميترا ريحاني

48. شيوه هاي امر به معروف و نهي از منكر درمحيط دانشگاه

نويسندگان:هاجر مرادي

49. عوامل و زمينه هاي مسؤوليت گريزي مديران در دانشگاه آزاد اسلامي

نويسندگان:سيد رضا موسوي كاني

50. تأثير امر به معروف و نهي از منكر در توسعه و مهندسي فرهنگي دانشگاه و جامع

نويسندگان:جلال وهابي همابادي

 
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal