فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
اخبار
 

اصفهان شناسي

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

تاريخ برگزاري همايش : آذر ماه 1394

سطح همايش : ملي
 


 

همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 

تاريخ برگزاري همايش : 19 و 20 اسفندماه 1394

سطح همايش : ملي
 
وب سايت همايش : http://pishgiri.khuisf.ac.ir  
 


 

بازشناسي هويت معماري و شهرسازي

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

تاريخ برگزاري همايش : 1 اسفند 1394

سطح همايش : ملي
 


 

منابع معدني و محيط زيست

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

تاريخ برگزاري همايش : 21 اسفند 1394

وب سايت : http://minenv.blogfa.com   
 
سطح همايش : ملي
 همايش نقش توانمندسازي كاركنان در توسعه سازمان ها
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 
  
سطح همايش : ملي
 

 
همايش بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 
  
سطح همايش : ملي
 

 
همايش فلسفه تعليم و تربيت
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
  
سطح همايش : ملي
 

 

نقاط اهرمي در اصلاح و تحول نظام اداري ايران


 
مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
سطح همايش :مليهمايش نرم افزار
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
  
سطح همايش : منطقه اي
 
 
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۰ آذر
اوقات شرعی
لیست مقالات دانشگاه
 لیست همایشهای دانشگاه
Powered by DorsaPortal