فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
اخبار
 

چهارمين كنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 20 , 21 آبان ماه 1394

سطح همايش : ملي
 
 اصفهان شناسي

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : آذر ماه 1394

سطح همايش : ملي
 


 

توسعه پيشگيري دانش مدار از وقوع جرم

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 2 و 3 دي ماه 1394

سطح همايش : ملي
 


 

بازشناسي هويت معماري و شهرسازي

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 1 اسفند 1394

سطح همايش : ملي
 


 

منابع معدني و محيط زيست

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 21 اسفند 1394

وب سايت : http://minenv.blogfa.com   
 
سطح همايش : ملي
 همایش نقش توانمندسازی کارکنان در توسعه سازمان ها
 
مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) 
  
سطح همایش : ملی
 

 
همایش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها
 
مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) 
  
سطح همایش : ملی
 

 
همایش فلسفه تعلیم و تربیت
 
مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) 
  
سطح همایش : ملی
 

 

نقاط اهرمي در اصلاح و تحول نظام اداري ايران


 
مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)
سطح همايش :مليهمایش نرم افزار
 
مکان برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) 
  
سطح همایش : منطقه ای
 
 
۱۳۹۴ جمعه ۱۷ مهر
اوقات شرعی
لیست مقالات دانشگاه
 لیست همایشهای دانشگاه
Powered by DorsaPortal