فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
اخبار
 

رويكردهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 
  
زمان برگزاري : 15 آذر 1397
 
سطح همايش : ملي
 

 
يافته هاي نوين در روانشناسي
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 
  
زمان برگزاري : ارديبهشت 97
 
سطح همايش : ملي
 

 
رهيافت هاي نو در مديريت آموزشي
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 
  
زمان برگزاري : 97/4/10
 
سطح همايش : ملي
 

 
همايش نقش توانمندسازي كاركنان در توسعه سازمان ها
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 
  
سطح همايش : ملي
 

 
همايش بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 
  
سطح همايش : ملي
 

 
همايش فلسفه تعليم و تربيت
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
  
سطح همايش : ملي
 

 

نقاط اهرمي در اصلاح و تحول نظام اداري ايران


 
مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
سطح همايش :مليهمايش نرم افزار
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
  
سطح همايش : منطقه اي
 
 
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal