فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
اخبار
 

همايش جامع علمي و كاربردي دندانپزشكي

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

تاريخ برگزاري همايش :  10 ،17 ،24دي ماه 1394 و 8،1 بهمن ماه 1394

سطح همايش : ملي
 
 جراحي دهان و فك و صورت

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

تاريخ برگزاري همايش : 17 دي 1394

سطح همايش : ملي
 
 همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 

تاريخ برگزاري همايش : 19 و 20 اسفندماه 1394

سطح همايش : ملي
 
وب سايت همايش : http://pishgiri.khuisf.ac.ir  
 


 

بازشناسي هويت معماري و شهرسازي

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

تاريخ برگزاري همايش : 1 اسفند 1394

سطح همايش : ملي
 


 

همايش ملي فناوري اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم
 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

تاريخ برگزاري همايش :  23 و 24 ارديبهشت ماه 1395

سطح همايش : ملي
 
 


منابع معدني و محيط زيست

 

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

تاريخ برگزاري همايش : 21 اسفند 1394

وب سايت : http://minenv.blogfa.com   
 
سطح همايش : ملي
 همايش نقش توانمندسازي كاركنان در توسعه سازمان ها
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 
  
سطح همايش : ملي
 

 
همايش بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 
  
سطح همايش : ملي
 

 
همايش فلسفه تعليم و تربيت
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
  
سطح همايش : ملي
 

 

نقاط اهرمي در اصلاح و تحول نظام اداري ايران


 
مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
سطح همايش :مليهمايش نرم افزار
 
مكان برگزاري همايش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
  
سطح همايش : منطقه اي
 
 
۱۳۹۴ شنبه ۲۴ بهمن
اوقات شرعی
لیست مقالات دانشگاه
 لیست همایشهای دانشگاه
Powered by DorsaPortal